PROTOKÓŁ JURY VII OGÓLNOPOLSKIEGO BIENNALE PLASTYCZNO-FOTOGRAFICZNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY „PRZYRODA” - 2014.

 

MDK im. Heleny Stadnickiej i OKiSz "Resursa Obywatelska" w Radomiu, organizatorzy VII Ogólnpolskiego Biennale Plastyczno - Fotograficznego "Przyroda", serdecznie zapraszają laureatów wraz z opiekunami oraz wszystkich zainteresowanych i przyjaciół konkursu

na uroczystość wręczenia nagród i otwarcie wystawy

w dniu 14 czerwca 2014 r. o godz. 12.00 w sali Koncertowej "Resursy Obywatelskiej" przy ulicy Malczewskiego 16.

 

 

 

Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Stadnickiej w Radomiu

Współorganizator: Ośrodek Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska” w Radomiu.

 

 

 

 

                                      PROTOKÓŁ JURY

VII OGÓLNOPOLSKIEGO BIENNALE PLASTYCZNO-FOTOGRAFICZNEGO

DZIECI I MŁODZIEŻY „PRZYRODA” - 2014.

 

Jury VII Biennale „Przyroda”:

 

 1. Jan Andrzej Jasiński - art. plastyk, pracownik MDK,  Kurator Biennale,
 2. Andrzej Markiewicz - profesor Wydziału Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu, art. plastyk, metodyk plastyki,
 1. Barbara Polakowska - art. fotografik, Fotoklub RP, RTF,
 2. Elżbieta Raczkowska - plastyk w OKiSz „Resursa Obywatelska”, Komisarz Wystawy,
 3. Bernadeta Siek – inspektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Radomiu,
 4. Marek Słupek - fotograf przyrody, kierownik Działu Przyrody Muzeum im. Jacka  Malczewskiego w Radomiu.

 

     Jury Biennale, pracując w dniach 7 i 8 maja 2014 roku stwierdziło, że na konkurs

nadesłano 1071 prac plastycznych i fotograficznych od 50 nadawców .

W wyniku kwalifikacji wstępnej w drugim etapie znalazły się prace plastyczne

i fotograficzne w liczbie odpowiednio: 153  i  146 .

     Do wystawy pokonkursowej, wraz z nagrodzonymi i wyróżnionymi, zakwalifikowano

140 prac. Lista autorów jest załącznikiem do niniejszego Protokołu.

W kwestii nagród i wyróżnień podjęto poniższe postanowienia:

 

PLASTYKA


Nagroda Specjalna   Rady Rodziców przy Młodzieżowym Domu Kultury

                                    im. Heleny Stadnickiej w Radomiu:

 

Nie przyznano

 

 

NAGRODY:

 

1.  Tobiasz Carter                l.6   SPJM* Radom   op.art. Bożena Marczykowska

2.   Martyna Szczepka          l.6   MDK Kielce           op.art. Oliwia Hildebrandt

         3.   Jan Kołucki                   l.7   MDK Rybnik         op.art. Aldona Kaczmarczyk-Kołucka 

4.   Iga Zagórska                 l.7   SPJM Radom          op.art. Bożena Marczykowska

5.   Emilia Kotas                  l.9   MDK Rybnik            op.art. Aldona Kaczmarczyk-Kołucka

6.   Michalina Jaśkiewicz        l.10  ZSS* Kielce            op.art. Joanna Biskup

7.   Sonia Olejnik                 l.10  MDK Rybnik           op.art. Danuta Sarna

8.   Dominika Rudzka            l.12  CEKDiM* Wrocław  op.art. Agnieszka Grzechowiak

9.   Karolina Wińczuk            l.15  CEKDiM Wrocław    op.art. Agnieszka Grzechowiak

10. Magdalena Spika            l.17   MDK Rybnik           op.art. Milada Więckowska

11. Joanna Trójniak             l.18   MDK Rybnik           op.art. Milada Więckowska      

 

 

WYRÓŻNIENIA:

 

1.   Dominika Bojanowska      l.4   PM* Nowy Sącz      op.art. Agata Rolka

2.   Asia Adamczyk                l.5   MDK Kielce             op.art. Joanna Biskup

3.   Martyna Mróz                  l.5   MDK Radom           op.art. Ewa Banaszczyk

4.   Martyna Mańko                l.6   ZS Białka               op.art. Teresa Grabowska

5.   Anna Obijalska                 l.7   PM Łódź                op.art. Teresa Grzelak

6.   Alicja Chojnacka               l.9   MDK Rybnik           op.art. Ewa Tomas-Modlich

7.   Oliwia Stankiewicz            l.9   MDK Kielce             op.art. Oliwia Hildebrandt

8.   Ewa Dobielska                  l.10   MDK Radom         op.art. Ewa Banaszczyk

9.   Gabriela Cedzyńska           l.11   MDK Kielce          op.art Oliwia Hildebrandt

 

 

                                               FOTOGRAFIA

 

Nagroda Specjalna   Rady Rodziców przy Młodzieżowym Domu Kultury

                                    im. Heleny Stadnickiej w Radomiu:

 

Aneta Tkaczyk  

lat 19, Zespół Szkół Plastycznych Radom,  op.art. Weronika Elertowska

 

 

 NAGRODY:

 

1.   Joanna Kozieł                   l.11   MDK Lublin             op.art. Anna Asyngier-Kozieł

2.   Anna Stemporowska         l.14   MDK Białystok         op.art. Kazimierz Jankowski

3.   Aleksandra Plewa             l.15   MDK Białystok         op.art. Kazimierz Jankowski

4.   Aleksandra Paszko            l.16   MDK Białystok         op.art. Kazimierz Jankowski

5.   Joanna Perkowska            l.16  Gimn.27 Warszawa   op.art. Hanna Ostrowska

 

        

WYRÓŻNIENIA:

 

1.   Dominika Kotasiak            l.9    SP 7 Żyrardów         op.art. Izabela Koźbiał

2.   Jan Skiba                        l.11   MDK Rzeszów         op.art. Dominika Mróz-Toton

3.   Weronika Rozwadowska    l.12   ZSMuz.* Radom      op.art. Iwona Kowalczewska

4.   Aurelia Wołoszyn              l.12   MDK Rzeszów        op.art. Dominika Mróz-Toton

5.   Paulina Skrzeczkowska       l.16   ZS* Białka             op.art. Grażyna Hankiewicz

6.   Kamila Choroszewska         l.17.  MDK Białystok       op.art. Kazimierz Jankowski

7.   Agnieszka Kossowska        l.17   MDK Lublin           op.art. Anna Borowska

8.   Aleksandra Młynarska        l.17   ZSPlast.* Radom   op.art. Weronika Elertowska

9.   Ewa Tymosiuk                 l.17   MDK Białystok       op.art. Kazimierz Jankowski

10. Joanna Wiśniewska           l.18   MDK Lublin           op.art. Anna Asyngier-Kozieł

11. Adam Kupryjaniuk            l.18   MDK Białystok       op.art. Kazimierz Jankowski                                                 

   

   

WYRÓŻNIENIA DLA NAUCZYCIELI – OPIEKUNÓW ARTYSTYCZNYCH:

 

Pani  Anna Asyngier-Kozieł  - MDK Lublin,

Pani  Joanna Biskup  - MDK, ZSS Kielce,

Pani  Agnieszka Grzechowiak  - CEKDiM Wrocław,

Pani  Oliwia Hildebrandt   – MDK Kielce,

Pan   Kazimierz Jankowski  - MDK Białystok,

Pani  Aldona Kaczmarczyk-Kołucka   - MDK Rybnik,

Pani  Milada Więckowska  - MDK Rybnik.

 

Jury  wyraża uznanie za wieloletnią pracę z wychowankami, owocującą sukcesami artystycznymi i satysfakcją wszystkich stron procesu edukacyjnego.

Państwo tworzycie najpiękniejszy wzorzec zaangażowania w pracę dydaktyczną

i wychowawczą kształtującą osobowości wrażliwe i kreatywne - przyszłych twórców!

 

 

 

UWAGI JURY:

Jury VI Biennale „Przyroda” z przyjemnością odnotowuje lepszą niż dotychczas selekcję prac

na poziomie nadawcy, w wyniku czego stwierdzono tylko kilka odstępstw od zasad Regulaminu Konkursu.

Wszystkie pakiety z pracami na czas transportu  dobrze zabezpieczono. Niemal wszyscy opiekunowie artystyczni stosują środki do utrwalania technik pastelowych przed wysyłką pakietów, co chroni pozostałe realizacje.

 

 

Radom, 8 maja 2014 r.

 

 

 

Kwalifikacje do Wystawy VII Biennale “Przyroda”:

 

Białka

Zespół Szkół:    Paweł Balbier  lat 12, op.art. Grażyna Hankiewicz

                       Marta Filipiuk  lat8, op.art. Iwona Mańko

                       Martyna Kuba  lat 12, op.art. Grażyna Hankiewicz

                       Natalia Konaszewska  lat 12, op.art. Grażyna Hankiewicz

                       Mikołaj Korólczyk  lat 12,  op.art. Grażyna Hankiewicz

                       Anna Machowska  lat 15, op.art. Grażyna Hankiewicz

                       Natalia Siudyła  lat 12, op.art. Grażyna Hankiewicz

                       Aleksandra Woroszyło  lat 12, op.art. Grażyna Hankiewicz

Białystok

MDK:               Kinga Bychowska  lat 10, op.art. Kazimierz Jankowski

                       Anna Gacka  lat 15, op.art. Kazimierz Jankowski

                       Tomasz Grześ  lat 18, op.art. Kazimierz Jankowski

                       Mateusz Mojsak  lat15, op.art. Kazimierz Jankowski

                       Patrycja Sokół  lat 18, op.art. Kazimierz Jankowski

                       Karolina Turkowska  lat 17, op.art. Kazimierz Jankowski

Chełm:

NSP 2 :            Dominika Zdanowicz  lat 7 op.art. Halina Czerniawska, Marta Mojska

Gdynia

MDK:                Olivia Dustet-Leskiewicz  lat 11, op.art. Karolina Olszewska-Prusak

                       Sara Jankowska   lat 12,  op.art. Karolina Olszewska-Prusak

Kielce

ZSS:                 Mateusz Bossak  lat 8 op.art. Joanna Biskup

                       Diana Wójcik  lat 6, op.art. Joanna Biskup

MDK:                Marcelina Mętrak  lat 8, op.art. Joanna Biskup

Koszalin

Gimn.11:          Wiktoria Pietruszka  lat 14, op.art. Grażyna Brożyńska

Lublin

MDK:               Joanna Frączek  lat 16, op.art. Anna Asyngier-Kozieł

                       Magdalena Hanaka  lat 16, op.art. Anna Asyngier-Kozieł

                       Agnieszka Kossowska  lat 17, op.art. Anna Borowska

Łódź

PM :                 Weronika Hetych l lat 8, op.art. Teresa Grzelak

                       Julia Wasilewska  lat 7, op.art. Teresa Grzelak

                       Roksana Zalasa  lat 8, op.art. Teresa Grzelak

Nowy Sącz

PM :                 Tymon Popiół  lat 10, op.art. Renata Kubiesza

Radom

ZSPlast:            Amelia Bator  lat 10, op.art. Alina Włodarz

                       Wiktoria Centa  lat 17, op.art. Alina Włodarz

                       Aleksandra Chmura  lat 16, op.art. Alina Włodarz

                       Oliwia Grymuła  lat 11, op.art. Alina Włodarz

                       Julia Karczewska  lat 10, op.art. Alina Włodarz

                       Nikola Małek  lat 7, op.art. Bożena Marczykowska

                       Gaja Olewińska  lat 19, op.art. Weronika Elertowska

                       Aleksandra Ratyńska   lat 18, op.art. Weronika Elertowska

                       Hanna Rynio  lat 7, op.art. Bożena Marczykowska

                       Maria Żelazowska  lat 11, op.art. Alina Włodarz

MDK:                Martyna Knieć  lat 10, op.art. Ewa Banaszczyk

                        Bartosz Krawczyk  lat 11, op.art. Ewa Banaszczyk

                        Livia Macioła  lat 8, op.art. Ewa Banaszczyk

                        Zuzanna Mąkosa  lat 6, op.art. Ewa Banaszczyk

                        Olga Tomczyk  lat 13, op.art. Ewa Banaszczyk

                        Julia Wójcicka  lat 8, op.art. Ewa Banaszczyk

PSP”OB”:           Maciej Klimas  lat 10, op.art. Dorota Łukawska-Kroczek

ZSMuz.  :           Maria Chudziak  lat 14, op.art. Iwona Kowalczewska

                        Jakub Filip Flisek  lat 12, op.art. Iwona Kowalczewska

                        Maciej Murawski  lat 15, op.art. Iwona Kowalczewska

                        Marcel Owczarek  lat 12, op.art. Iwona Kowalczewska

                        Weronika Pyrek  lat 12, op.art. Iwona Kowalczewska

XI LO     :          Paulina Narożnik  lat 17, op.art. Małgorzata Mazur

ZSO 4   :           Anna Kępka  lat 16, op.art. Hanna Kopyt

                        Maja Nowakowska  lat 16, op.art. Halina Kopyt         

Rzeszów

MDK:                Weronika Lorenowicz  lat 9, op.art. Dominika Mróz-Toton 

                        Wiktoria Radwanowicz  lat 11, op.art. Agata Kwiatkowska

Rybnik

MDK:                Karolina Bernacka  lat 16, op.art. Milada Więckowska

                        Weronika Brauner  lat 7,  op.art. Zuzanna Śmieja

                        Nina Celery  lat 4, op.art. Danuta Sarna

                        Patrycja Dziewior  lat 10, op.art. Danuta Sarna

                        Emilia Gomola  lat 5, op.art. Ewa Tomas-Modlich

                        Marlena Kostrzewa  lat 14, op.art. Milada Więckowska

                        Natalia Kurzyńska  lat 18, op.art. Milada Więckowska

                        Zuzanna Lewandowska  lat 9, op.art. Zuzanna Śmieja

                        Anna Paszenda  lat 15, op.art. Aldona Kaczmarczyk-Kołucka

                        Kamil Perużyński lat 16, op.art. Milada Więckowska

                        Katarzyna Roter  lat 17, op.art. Milada Więckowska

                         Maciej Rzepka  lat 11 op.art. Danuta Sarna

                        Martyna Sekta  lat 7, op.art. Danuta Sarna

                        Natalia Szydło  lat 17, op.art. Milada Więckowska

                        Marta Woźniok  lat 15, op.art. Aldona Kaczmarczyk-Kołucka

                        Hanna Wróblewska  lat 14, op.art. Aldona Kaczmarczyk-Kołucka

                        Agata Żelazny  lat 12, op.art. Aldona Kaczmarczyk-Kołucka

Tychy

MDK 1:              Julia Łodarska  lat 9, op.art. Barbara Malasiewicz

                        Iga Pietrzak  lat 7  op.art. Agnieszka Toczyłowska

                        Maja Pietrzyńska  lat 10, op.art. Elżbieta Machura

MDK 2:              Daria Będkowska  lat 16, op.art. Adam Niesyto

                        Martyna Bonarska  lat 12, op.art. Adam Niesyto

                        Aleksandra Jureczko  lat 12, op.art. Adam Niesyto

                        Paulina Miszczak  lat 12, op.art. Adam Niesyto

                        Weronika Waluga  lat7, op.art. Adam Niesyto

Warszawa

Gimn.27:           Joanna Perkowska  lat 16, op.art. Hanna Ostrowska

Wrocław

Przedszk.121:    Tamara Pietrzyk  lat 6, op.art. Agnieszka Skowerska-Zamorska

Pon
Wto
Śro
Czw
Pią
Sob
Nie
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 
 

Facebook

Dołącz do nas na Facebook-u

Zajęcia odwołane

 • 31.10.2016
  (Grafika komputerowa)
  Krzysztof Duda
Najbliższe wydarzenia

Wyszukaj na stronie

BIP

Miejsca Odkrywania Talentów

Uczestniczymy w projekcie

 

Pomoc społeczna pod adresem:

       www.mops.radom.pl