Menu odnośników dodatkowych

Ogólnopolskie Biennale Grafiki Warsztatowej Dzieci i Młodzieży "Drukarnia Wyobraźni"

IV Ogólnopolskie Biennale Grafiki Warsztatowej Dzieci i Młodzieży
„Drukarnia Wyobraźni”

 

Logo "Drukarnia Wyobraźni" 2017

 

Regulamin

 1. Organizator:
  Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Stadnickiej w Radomiu.
 2. Cele konkursu:

  Celem konkursu jest popularyzowanie grafiki warsztatowej wśród dzieci i młodzieży jako środka wyrazu artystycznego.
  W dobie mediów elektronicznych wydaje się bardzo ważne, dla wszechstronnego rozwoju młodych ludzi, zachęcanie do działań odmiennych od tych, które proponują techniki cyfrowe.
  Konkurs zakłada również konfrontację artystyczną dzieci i młodzieży uzdolnionej plastycznie oraz wymianę doświadczeń metodycznych nauczycieli i instruktorów prowadzących zajęcia plastyczne.

 3. Temat:

  Tematyka prac konkursowych jest dowolna. Jednak praca nadesłana na biennale nie może być kopią dzieła znanego artysty.
  Tytuł konkursu może jedynie inspirować młodych artystów w czasie pracy twórczej.

 4. Warunki uczestniczenia w biennale:

  Zapraszamy do udziału dzieci i młodzież wszystkich typów szkół w wieku do 21 lat.

  Uczestnicy wykonują prace plastyczne w wybranej technice graficznej:

  • techniki druku wypukłego np.: linoryt, drzeworyt;
  • techniki druku wklęsłego, np.: sucha igła, techniki graficzne mieszane, druk jednobarwny i druk wielobarwny;
  • nie będą oceniane prace wykonane techniką monotypii.

  Format prac bez ograniczeń.

  Uczestnik może zgłosić na biennale dowolną ilość prac wykonanych w czasie ostatnich dwóch lat.

  Prace nagrodzone lub wyróżnione w innych konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych mogą brać udziału w konkursie „Drukarnia wyobraźni”.

  Każda praca powinna posiadać czytelnie opisaną, przytwierdzoną z tyłu pracy przeznaczonej do wysłania na konkurs kartę zgłoszeniową, której wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

  Jeśli to możliwe nauczyciele zgłaszający prace na biennale przygotowują spis autorów prac ze swojej pracowni na osobnej kartce.

  Prace oceniane będą w następujących kategoriach wiekowych:

  • 16-21 lat.
  • 12-15 lat,
  • do 11 lat,

  Nie będą oceniane prace złożone na mniejsze formaty, zwinięte w rulon, a także uszkodzone w czasie transportu i nieczytelnie opisane.

  W biennale obowiązują następujące terminy:

  • 17 lutego 2017 - nieprzekraczalny termin nadsyłania prac konkursowych;
  • od 20 lutego do 18 marca 2017 - obrady Jury biennale, montaż wystawy w galerii MDK, przygotowanie folderów i dyplomów dla uczestników;
  • do 18 marca 2017 - powiadomienie laureatów o wynikach pracy Jury;
  • 24 marca 2017 - uroczyste wręczenie nagród i otwarcie wystawy pokonkursowej.
    

  Prace należy nadsyłać na adres:

  Młodzieżowy Dom Kultury
  ul. Słowackiego 17
  26-600 Radom

  z dopiskiem: DRUKARNIA WYOBRAŹNI

 5. Jury i nagrody:

  Nagrody i wyróżnienia przyznawać będzie Jury powołane przez organizatora.

  W skład Jury wejdą artyści plastycy regionu radomskiego i nauczyciele przedmiotowi MDK.

  Komisja może przyznać Grand Prix biennale.

  Nagrody mogą przyznawać sponsorzy i instytucje.

  Jury dokona wyboru prac do wystawy pokonkursowej.

  Prace nagrodzone, wyróżnione, zakwalifikowane do wystawy będzie można obejrzeć na stronie internetowej www.mdk.radom.pl po uroczystości wręczenia nagród.

  W kwestiach spornych ostateczne decyzje podejmie Jury.

 6. Kontakt:
  Wszelkich informacji w sprawie biennale udziela Agata Chojnacka-Pyrgiel pod adresem e-mail agata.pyrgiel@op.pl
  lub sekretariat w MDK w Radomiu:
 7. Osoby odpowiedzialne za organizację biennale:
  Agata Chojnacka-Pyrgiel i Ewa Banaszczyk.
 8. Postanowienia końcowe:

  Prace przysłane na biennale stają się własnością organizatora i nie będą zwracane.

  Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich.

  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu uroczystości wręczenia nagród i otwarcia wystawy pokonkursowej.

  O wszelkich zmianach zwycięzcy zostaną powiadomieni.

  O wynikach konkursu zdobywcy nagród i wyróżnień zostaną poinformowani, telefonicznie, listownie, bądź drogą poczty elektronicznej.

  Laureaci biennale przyjeżdżają na podsumowanie na koszt własny.

  Nagrody nie odebrane podczas uroczystości wręczenia nagród mogą zostać wysłane pocztą na koszt odbiorcy. W tym celu należy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 marca przesłać mailem na adres mdk.dyrekcja@wp.pl zobowiązanie pokrycia należności doręczycielowi. Brak zobowiązania spowoduje przekazanie nagrody na cele społeczne.

  Osoby nagrodzone i wyróżnione otrzymują nagrody rzeczowe oraz dyplomy a ich nauczyciele podziękowania za przygotowanie podopiecznego.

  Zainteresowani otrzymaniem dyplomu za udział w wystawie pokonkursowej zgłaszają prośbę organizatorowi biennale, który wyśle dyplomy pocztą w czasie jednego m-ca od momentu zgłoszenia.

Serdecznie zapraszamy do udziału w biennale!


ZałącznikRozmiar
Microsoft Office document icon Karta zgłoszenia pracy 2017250.5 KB
Microsoft Office document icon Protokół Jury 201552.5 KB

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies w celu poprawienia funkcjonalności i komfortu przeglądania. Korzystając z tej strony zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Media społecznościowe

Obserwuj nas:

Projekt i wykonanie - Krzysztof Paterek

© Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Stadnickiej w Radomiu