Zgłaszanie naruszenia

Procedura Zgłaszania Naruszeń w Młodzieżowym Domu Kultury im. Heleny Stadnickiej w Radomiu wskazuje pracownikom, współpracownikom oraz naszym kontrahentom, jakie czynności powinni podjąć w celu zgłoszenia zaobserwowanych praktyk niezgodnych z obowiązującym prawem, nieuczciwych lub nieetycznych, w tym uzasadnionych podejrzeń ich zaistnienia oraz zapewnienia, że zgłoszone naruszenia zostaną wnikliwie rozpatrzone.

Treść procedury

Pełną treść Procedury Zgłaszania Naruszeń można pobrać z poniższego adresu:

Zgłoszenie drogą elektroniczną

Aby zgłosić naruszenie drogą elektroniczną, należy wysłać wiadomość e-mail na poniższy adres. Wzór formularza zgłoszenia znajduje się w treści Procedury Zgłaszania Naruszeń.

Inną formą zgłoszenia drogą elektroniczną jest formularz elektroniczny:

Wypełnij formularz elektroniczny