Menu odnośników dodatkowych

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Stadnickiej w Radomiu z siedzibą na ul. Słowackiego 17 reprezentowany przez dyrektora placówki p. Renatę Maciejewską.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Tomasz Paprocki - biuro@abifusion24.pl.
 3. Przetwarzanie danych osobowych prowadzone będzie w celu realizacji umów głównych zawartych z administratorem danych zgodnie z jego działalnością.
 4. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla zrealizowania prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora Danych.
 5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji prawnie usprawiedliwionych celów jest obowiązkowa, nie wyrażenie zgody skutkuje brakiem możliwości dalszej współpracy z Administratorem Danych.
 6. Każdemu przysługuje prawo do:
  • dostępu do jego danych;
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  • przenoszenia danych;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  • bycia zapomnianym uwzględniając przepisy nadrzędne dotyczące obowiązku przechowywania dokumentacji finansowo-księgowej oraz roszczeń reklamacyjnych;
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych w dowolnym momencie.
 7. Dane osobowe nie będą transferowane do państwa trzeciego.
 8. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom z wyjątkiem tych, które są uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania celów i zadań Administratora Danych z uwzględnieniem okresów określonych przepisami prawa lub do zakończenia współpracy zależnie od charakteru danych.
 10. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu.

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies w celu zwiększenia funkcjonalności przeglądarki oraz w celach statystycznych. W ustawieniach przeglądarki można wyłączyć ich wykorzystywanie.


Informacje na temat polityki prywatności znajdują się w zakładce O Nas > Ochrona Danych Osobowych. Zamykając ten komunikat przyciskiem "X" potwierdzasz zapoznanie się z informacjami zawartymi na ww. stronie.

Media społecznościowe

Obserwuj nas:

Projekt i wykonanie - Krzysztof Paterek

© Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Stadnickiej w Radomiu