Menu odnośników dodatkowych

Ogólnopolskie Biennale Fotograficzne "Moja Mała Ojczyzna"

 

Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Stadnickiej w Radomiu

II Ogólnopolskie Biennale Fotograficzne
"Moja Mała Ojczyzna"

pod honorowym patronatem
Prezydenta Miasta Radomia

1. Organizatorem jest Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Stadnickiej w Radomiu.

2. Celem konkursu jest:

 • zaprezentowanie swojego miejsca zamieszkania i najbliższej okolicy,
 • ocalenie od zapomnienia miejsc i scen rodzajowych charakterystycznych dla regionu,
 • ukazanie wartości tkwiących w najbliższym otoczeniu,
 • popularyzacja uczniowskiej twórczości fotograficznej.

Zasady udziału w konkursie:

1. W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

2. Każdy autor może nadesłać max. 4 prace, wykonane dowolną techniką,
fotografia barwna - format min 18x24 - max.20x30 cm
fotografia czarno-biała - min 18x24 - max.20x30 cm
- inny format nie będzie oceniany!

3. Prace należy nadsyłać nie podklejone w płaskich sztywnych opakowaniach.

4. Na odwrocie każdego fotogramu należy taśmą klejącą przytwierdzić metryczkę zawierającą:

 • imię i nazwisko, wiek autora
 • nazwę i adres szkoły
 • nazwisko opiekuna
 • opis przedstawionej sytuacji lub budowli
 • czas i miejsce wykonania zdjęcia

5. Zdjęcia bez opisu miejsca i daty nie będą oceniane.

6. Komisja powołana przez Organizatora oceni prace w trzech kategoriach:

 • szkoły podstawowe
 • szkoły gimnazjalne
 • szkoły ponadgimnazjalne

7. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora .

8. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac uczestników konkursu.

9. Prace należy przesłać na adres:

Młodzieżowy Dom Kultury im. H. Stadnickiej
ul. Słowackiego 17
26-600 Radom

z dopiskiem: „Moja Mała Ojczyzna”

w nieprzekraczalnym terminie do 14.04.2019 r. (liczy się data wpływu).

10. Informacje o wynikach konkursu zostaną zamieszczone na stronie www.mdk.radom.pl. do 9.05.2019 r. Uroczyste wręczenie nagród oraz otwarcie wystawy zakwalifikowanych prac odbędzie się w dniu 17.05.2019 r. w siedzibie MDK przy ul. Słowackiego17.

11. Najlepsze prace zostaną nagrodzone i wyróżnione
/nagrody rzeczowe i dyplomy regulaminowe/.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies w celu zwiększenia funkcjonalności przeglądarki oraz w celach statystycznych. W ustawieniach przeglądarki można wyłączyć ich wykorzystywanie.


Informacje na temat polityki prywatności znajdują się w zakładce O Nas > Ochrona Danych Osobowych. Zamykając ten komunikat przyciskiem "X" potwierdzasz zapoznanie się z informacjami zawartymi na ww. stronie.

Media społecznościowe

Obserwuj nas:

Projekt i wykonanie - Krzysztof Paterek

© Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Stadnickiej w Radomiu