Menu odnośników dodatkowych

Biennale Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego "Nasi Mniejsi Bracia - gatunki chronione"

REGULAMIN
III Biennale Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego
„Nasi Mniejsi Bracia - gatunki chronione”

ORGANIZATOR:

Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Stadnickiej w Radomiu

CELE I ZAŁOŻENIA KONKURSU:

 • kształtowanie u dzieci i młodzieży postaw ekologicznych,
 • wychowanie dzieci i młodzieży w szacunku dla zwierząt,
 • przybliżenie i zainteresowanie dzieci i młodzieży gatunkami chronionych zwierząt w Polsce,
 • rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej,
 • prezentacja i popularyzacja dziecięcej twórczości plastycznej.

WARUNKI UCZESTNICTWA I KATEGORIE WIEKOWE:

 • prace wykonane w technikach: rysunek ołówkiem, tuszem, kredkami, kredkami  akwarelowymi,  pastelami olejnymi, farbami plakatowymi, akwarelowymi;
 • format prac: A3;
 • jedna praca jednego autora;
 • konkurs będzie rozstrzygnięty w trzech kategoriach wiekowych:
  • 5-8 lat,
  • 9-12 lat,
  • 13-16 lat;
 • każda praca powinna zawierać na odwrocie czytelną metryczkę:
  • imię i nazwisko autora,
  • wiek autora,
  • nazwa, adres, telefon placówki,
  • imię i nazwisko opiekuna.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA/NADSYŁANIA PRAC:

11 marca 2018 r.

Młodzieżowy Dom Kultury im. H. Stadnickiej
26-600 Radom, ul. Słowackiego 17 (sekretariat)
tel.: (48) 3606202
z dopiskiem na kopercie ,,Nasi mniejsi bracia - gatunki chronione''

INFORMACJE O KONKURSIE ORAZ LISTA NAGRODZONYCH
BĘDĄ ZAMIESZCZONE 11 KWIETNIA 2018 roku NA STRONIE INTERNETOWEJ:

WRĘCZENIE NAGRÓD ORAZ OTWARCIE WYSTAWY POKONKURSOWEJ:

11 maja 2018 r., godz. 13:00

w Młodzieżowym Domu Kultury im. Heleny Stadnickiej w Radomiu,
przy ul. Słowackiego 17

KRYTERIA OCENY I POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 • zgodność z tematem, samodzielność wykonania pracy, wrażenia artystyczne,
 • rozstrzygnięcie Jury jest ostateczne,
 • prace przechodzą na własność organizatora,
 • organizator nie zwraca kosztów podróży,
 • odbiór nagród wyłącznie w MDK, ul. Słowackiego 17,
 • po upływie 1 miesięca od wernisażu nagrody przechodzą na własność MDK,
 • osoba odpowiedzialna - Magdalena Grabijas-Brodnicka, tel.: (48) 3606202.

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies w celu poprawienia funkcjonalności i komfortu przeglądania. Korzystając z tej strony zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Media społecznościowe

Obserwuj nas:

Projekt i wykonanie - Krzysztof Paterek

© Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Stadnickiej w Radomiu