Menu odnośników dodatkowych

Biennale Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego "Nasi Mniejsi Bracia - gatunki chronione"

II Biennale Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego
„Nasi Mniejsi Bracia - gatunki chronione” 

VI Edycja 2016

pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Radomia
oraz
Dyrektora Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Radomiu

REGULAMIN

ORGANIZATOR:

Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Stadnickiej w Radomiu

CELE I ZAŁOŻENIA KONKURSU:

 1. kształtowanie u dzieci i młodzieży postaw ekologicznych,
 2. wychowanie dzieci i młodzieży w szacunku dla zwierząt,
 3. przybliżenie i zainteresowanie dzieci i młodzieży gatunkami chronionych zwierząt w Polsce,
 4. rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej,
 5. prezentacja i popularyzacja dziecięcej twórczości plastycznej.

WARUNKI UCZESTNICTWA I KATEGORIE WIEKOWE:

 1. prace wykonane w technikach: rysunek ołówkiem, tuszem, kredkami, kredkami  akwarelowymi,  pastelami olejnymi, farbami plakatowymi, akwarelowymi;
 2. format prac: A3;
 3. jedna praca jednego autora;
 4. konkurs będzie rozstrzygnięty w trzech kategoriach wiekowych:
  • 5-8 lat,
  • 9-12 lat,
  • 13-16 lat;
 5. każda praca powinna zawierać na odwrocie czytelną metryczkę:
  • imię i nazwisko autora,
  • wiek autora,
  • nazwa, adres, telefon placówki,
  • imię i nazwisko opiekuna.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA/NADSYŁANIA PRAC:

22 kwietnia 2016 r.

Młodzieżowy Dom Kultury im. H. Stadnickiej
26-600 Radom, ul. Słowackiego 17 (sekretariat)
tel.: (48) 3-606-202
z dopiskiem na kopercie ,,Nasi mniejsi bracia- gatunki chronione''

INFORMACJE O KONKURSIE ORAZ LISTA NAGRODZONYCH
BĘDĄ UMIESZCZONE 13 MAJA 2016 roku NA STRONIE INTERNETOWEJ:

WRĘCZENIE NAGRÓD ORAZ OTWARCIE WYSTAWY POKONKURSOWEJ:

03 czerwca 2016 r., godz. 12.00

w Młodzieżowym Domu Kultury im. Heleny Stadnickiej w Radomiu,
przy ul. Słowackiego 17

KRYTERIA OCENY I POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 • zgodność z tematem, samodzielność wykonania pracy, wrażenia artystyczne,
 • rozstrzygnięcie Jury jest ostateczne,
 • prace przechodzą na własność organizatora,
 • organizator nie zwraca kosztów podróży,
 • odbiór nagród wyłącznie w MDK, ul. Słowackiego 17,
 • po upływie 1 miesięca od wernisażu nagrody przechodzą na własność MDK,
 • osoba odpowiedzialna - Magdalena Grabijas-Brodnicka, tel.: (48) 3-606-202.

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies w celu poprawienia funkcjonalności i komfortu przeglądania. Korzystając z tej strony zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Media społecznościowe

Obserwuj nas:

Projekt i wykonanie - Krzysztof Paterek

© Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Stadnickiej w Radomiu