Menu odnośników dodatkowych

Regionalny Przegląd Dorobku Artystycznego Dzieci i Młodzieży "Prezentacje"

REGULAMIN
I Regionalne „PREZENTACJE WOKALNE 2019”

1. Organizatorem „Prezentacji Wokalnych 2019” jest Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Stadnickiej w Radomiu.

2. Celem prezentacji wokalnych jest:

 • popularyzacja klasyki polskiej muzyki i jej twórców w środowisku dzieci i młodzieży,
 • ożywienie amatorskiego ruchu artystycznego.

WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG
„PREZENTACJI WOKALNYCH 2019"

1. W „Prezentacjach” mogą brać udział soliści - reprezentanci szkół i placówek kultury (z wyłączeniem państwowych szkół muzycznych) regionu radomskiego, po 2 uczestników z poszczególnych placówek
w każdej kategorii wiekowej.

2. Solistom nie mogą towarzyszyć chórki.

3. Uczestnicy przygotowują jedną piosenkę z klasyki polskiej muzyki:

kat. I - 7 – 10 lat - piosenka dziecięca,
kat. II – 11 – 13 lat - piosenka dziecięca lub młodzieżowa,
kat. III – 14 – 16 lat - piosenka młodzieżowa lub wybrana z repertuaru dorosłych wykonawców,
kat. IV – 17 – 19 lat - piosenka młodzieżowa lub wybrana z repertuaru dorosłych wykonawców.

4. Piosenki muszą być starannie dobrane pod względem tekstów.

5. Uczestnicy występują z własnym podkładem muzycznym nagranym bez śpiewanej linii melodycznej na płycie CD lub mini-discu, mogą także akompaniować sobie sami wykorzystując dowolny instrument lub korzystać z pomocy akompaniatora (organizator udostępnia pianino elektryczne).

6. Komisja powołana przez organizatora oceniać będzie uczestników w 4 kategoriach wiekowych przyjmując następujące kryteria oceny:

 • warunki głosowe,
 • muzykalność,
 • dobór repertuaru,
 • interpretacja,
 • dykcja,
 • ogólny wyraz artystyczny.

7. Karty zgłoszeń należy przesłać na adres:

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY
ul. Słowackiego 17
26-600 RADOM

z dopiskiem „Prezentacje" lub na adres mailowy: mdk.pak@wp.pl
w nieprzekraczalnym terminie do 11.01.2019 r.

8. Prezentacje odbędą się w Młodzieżowym Domu Kultury, ul. Słowackiego 17 w dniach:

23.01.2019 r., godz. 10:00 – próba mikrofonu
(prosimy o kontakt telefoniczny w celu ustalenia kolejności prób)

24.01.2019 r., godz. 10:00 – przesłuchania

9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

Ochrona danych osobowych:

 1. Zgłoszenie do udziału w Prezentacjach oznacza zgodę na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych podanych w kartach zgłoszenia i karcie informacyjnej w celach niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia organizowanego wydarzenia zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U. 2018 poz. 1000). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do ich wglądu i poprawienia.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych: wizerunku, imienia i nazwiska, miejscowości, nazwy instytucji delegującej w zakresie publicznej promocji i sprawozdawczości Prezentacji, szczególnie do wyróżnionych i nagrodzonych osób.
 3. Orgaznizator zastrzega sobie prawo do fotograficznej i audiowizualnej rejestracji i prezentacji oraz prezentacji zarejestrowanych multimediów w materiałach promocyjnych i sprawozdawczych związanych z organizowanych Prezentacjach.

Wszelkie informacje pod numerem tel.(48) 364-72-34
Kartę zgłoszenia można pobrać ze strony www.mdk.radom.pl .

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies w celu zwiększenia funkcjonalności przeglądarki oraz w celach statystycznych. W ustawieniach przeglądarki można wyłączyć ich wykorzystywanie.


Informacje na temat polityki prywatności znajdują się w zakładce O Nas > Ochrona Danych Osobowych. Zamykając ten komunikat przyciskiem "X" potwierdzasz zapoznanie się z informacjami zawartymi na ww. stronie.

Media społecznościowe

Obserwuj nas:

Projekt i wykonanie - Krzysztof Paterek

© Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Stadnickiej w Radomiu