Menu odnośników dodatkowych

Ważne informacje

Regionalny Przegląd Dorobku Artystycznego Dzieci i Młodzieży "Prezentacje"

REGULAMIN
XIV Regionalnego Przeglądu Dorobku Artystycznego Dzieci i Młodzieży
„PREZENTACJE  TEATRALNE 2017”

pod honorowym patronatem

Mazowieckiego Kuratora Oświaty

oraz

Prezydenta Miasta Radomia

 

 1. Organizatorem "Prezentacji Teatralnych 2017" jest Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Stadnickiej w Radomiu.
 2. Celem prezentacji teatralnych jest:
  • rozwijanie zainteresowań teatralnych u dzieci i młodzieży,
  • konfrontacja dokonań amatorskiego ruchu artystycznego.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG
„PREZENTACJI TEATRALNYCH 2017"

 1. W "Prezentacjach" mogą brać udział dziecięce i młodzieżowe teatry amatorskie reprezentujące wszystkie szkoły i placówki kultury regionu radomskiego.
 2. Każdy zespół prezentuje jeden spektakl (dopuszczalne wszystkie formy teatralne /także kabaret/ ) o łącznym czasie nieprzekraczającym 25 min., przy minimalnym czasie 10 min.
 3. Czas montażu scenografii i przygotowania grupy na scenie nie może przekroczyć 10 min.
 4. Komisja powołana przez organizatora oceniać będzie uczestników w 3 kategoriach wiekowych (szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne) przyjmując następujące kryteria oceny:
  • dobór repertuaru,
  • inscenizacja,
  • reżyseria,
  • muzyka,
  • choreografia,
  • ogólny wyraz artystyczny i sceniczny,
  • wykonanie: kultura słowa, gest, oryginalność pomysłu.

  W pracach Komisji weźmie udział opiekun zespołu – laureata ubiegłorocznych „Prezentacji”. Organizator powoła również Jury młodzieżowe.

 5. Karty zgłoszeń, na podstawie których nastąpi kwalifikacja do przeglądu, należy przesłać na adres:

  MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY
  ul. Słowackiego 17
  26-600 RADOM

  z dopiskiem „Prezentacje”

  lub na adres mailowy: mdk.pak@wp.pl

  w nieprzekraczalnym terminie do 23.01.2017 r.

 6. Zdobywca I nagrody ubiegłorocznych „Prezentacji” nie może brać udziału w tegorocznych „Prezentacjach”.
 7. Prezentacje odbędą się w Młodzieżowym Domu Kultury, ul. Słowackiego 17 w dniach: 6-7.02.2017 r. o godz. 10.00.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

Wszelkie informacje pod numerem tel. (48) 364-72-34.
Kartę zgłoszenia można pobrać ze strony www.mdk.radom.pl .
 


 

REGULAMIN
XIV Regionalnego Przeglądu Dorobku Artystycznego Dzieci i Młodzieży
„PREZENTACJE  WOKALNE 2017"

pod honorowym patronatem
Prezydenta Miasta Radomia

 1. Organizatorem "Prezentacji Wokalnych 2017" jest Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Stadnickiej w Radomiu.
 2. Celem prezentacji wokalnych jest:
  • popularyzacja klasyki polskiej muzyki i jej twórców w środowisku dzieci i młodzieży,
  • ożywienie amatorskiego ruchu artystycznego.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG
„PREZENTACJI WOKALNYCH 2017"

 1. W "Prezentacjach" mogą brać udział soliści - reprezentanci szkół i placówek kultury (z wyłączeniem  państwowych szkół muzycznych) regionu radomskiego, po 2 uczestników z poszczególnych placówek w każdej kategorii wiekowej.
 2. Solistom nie mogą towarzyszyć chórki.
 3. Uczestnicy przygotowują jedną piosenkę z klasyki polskiej muzyki:
  • kat. I -  klasy I-III - piosenka dziecięca,
  • kat. II – klasy IV-VI - piosenka dziecięca lub młodzieżowa,
  • kat. III – gimnazja - piosenka młodzieżowa lub wybrana z repertuaru dorosłych wykonawców,
  • kat. IV – szkoły ponadgimnazjalne - piosenka młodzieżowa lub wybrana z repertuaru dorosłych wykonawców.
 4. Piosenki muszą być starannie dobrane pod względem tekstów.
 5. Uczestnicy występują z własnym podkładem muzycznym nagranym bez śpiewanej linii melodycznej, mogą także akompaniować sobie sami wykorzystując dowolny instrument  lub korzystać z pomocy akompaniatora (organizator udostępnia pianino elektryczne).
 6. Komisja powołana przez organizatora oceniać będzie uczestników w 4  kategoriach wiekowych przyjmując następujące kryteria oceny:
  • warunki głosowe,
  • muzykalność,
  • dobór repertuaru,
  • interpretacja,
  • dykcja,
  • ogólny wyraz artystyczny.
 7. Karty zgłoszeń należy przesłać na adres:

  MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY
  ul. Słowackiego 17
  26-600 RADOM

  z dopiskiem „Prezentacje”

  lub na adres mailowy: mdk.pak@wp.pl

  w nieprzekraczalnym terminie do 09.01.2017 r.

 8. Prezentacje odbędą się w Młodzieżowym Domu Kultury, ul. Słowackiego 17 w dniach:
  • 19.01.2017 r. – godz. 10.00 – próba mikrofonu
   (prosimy o kontakt telefoniczny w celu ustalenia kolejności prób)
  • 20.01.2017 r. – godz. 10.00 – przesłuchania
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

Wszelkie informacje pod numerem tel. (48) 364-72-34
Kartę zgłoszenia można pobrać ze strony www.mdk.radom.pl .

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies w celu poprawienia funkcjonalności i komfortu przeglądania. Korzystając z tej strony zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Media społecznościowe

Obserwuj nas:

Projekt i wykonanie - Krzysztof Paterek

© Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Stadnickiej w Radomiu