Menu odnośników dodatkowych

Ogólnopolskie Biennale Plastyczno-Fotograficzne Dzieci i Młodzieży "Przyroda"


IX OGÓLNOPOLSKIE BIENNALE
PLASTYCZNO-FOTOGRAFICZNE
DZIECI I MŁODZIEŻY

RADOM 2018

REGULAMIN

I. Organizator.

Organizatorem Biennale jest Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Stadnickiej w Radomiu we współpracy z Ośrodkiem Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska” w Radomiu.

II. Tematyka Konkursu.

Tematyka Biennale nawiązuje do szeroko rozumianej problematyki wysiłków człowieka podejmowanych dla ochrony i zachowania dla przyszłych pokoleń zasobów otaczającej nas przyrody.

Prezentacja jej piękna, upowszechnianie jej symboliki - to jedna ze skuteczniejszych metod oddziaływania na świadomość społeczeństwa.

III. Cel Konkursu.

Celem Biennale jest pozyskanie interesujących warsztatowo i ściśle nawiązujących do założonej tematyki realizacji plastycznych i fotograficznych, które posłużą do stworzenia kolekcji i wystaw towarzyszących aktywnym działaniom na rzecz ochrony autentycznej przyrody naszej planety.

Realizując zadania kompozycyjne, autorzy prac lepiej zrozumieją tajniki natury, nauczą się ją szanować, jednocześnie zwrócą uwagę na jej olbrzymi potencjał inspiracyjny dla wszelkich poczynań artystycznych, walory estetyczne służące człowiekowi.

IV. Uczestnicy Konkursu.

Zaproszenie do udziału w Biennale kierujemy do dzieci i młodzieży, uczniów szkół wszystkich typów.

V. Warunki techniczne.

Ocenie Jury Biennale podlegają:

 • Prace plastyczne:
  • malarstwo, rysunek (format min. A-3),
  • grafika warsztatowa (bez limitu formatu),
  • grafika projektowa (znaczek pocztowy, znak graficzny – format A-4, plakat wyłącznie na formacie B-2),
  • mono- i politypia (bez limitu formatu);

  zrealizowane technikami trwałymi.

 • Prace fotograficzne barwne i czarno-białe o formacie minimalnym 15 x 21 cm (wyłącznie oryginalne!).
 • Inne realizacje wyłącznie po konsultacji z Kuratorem Biennale!

Kategorie wiekowe:

 • I - do 7 lat (do 2011),
 • II - 8-11 lat (2007-2010),
 • III - 12-15 lat (2003-2006),
 • IV - 16-21 lat (1997-2002).

Każda praca winna mieć trwale umocowaną metryczkę zawierającą dane (w kolejności):
- grupa wiekowa autora – wiek autora – imię i nazwisko autora – adres autora – tytuł pracy –
- imię i nazwisko opiekuna artystycznego – nazwa i adres macierzystej placówki (nie dotyczy zgłoszeń indywidualnych).

Prac nie wolno rolować i składać na mniejsze formaty!
Uczestnicy Biennale winni zadbać o staranne zapakowanie i zabezpieczenie przesyłanych prac przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Realizacje w postaci rulonów, wykonane nietrwałymi technikami, uszkodzone w transporcie, niewłaściwie opisane - nie będą oceniane przez Jury!
Uczestnik może zgłosić do konkursu dowolną ilość prac w wybranych przez siebie dziedzinach i technikach.

VI. Terminy i miejsce .

Organizator przewiduje następujący terminarz Biennale :

 • Do 19 lutego 2018 - ogłoszenie Regulaminu IX Biennale
 • 1 maja 2018 - termin dostarczenia prac Organizatorowi
 • 7 -14 maja 2018 - obrady Jury Biennale
 • 14 -25 maja 2018 - powiadomienie uczestników o wynikach prac Jury
 • 21 czerwca 2018 - uroczyste podsumowanie Biennale, spotkanie uczestników, wręczenie nagród i otwarcie wystawy pokonkursowej
 • 21 czerwca-31 sierpnia 2018 - prezentacja wystawy pokonkursowej

Prace konkursowe należy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 maja 2018 r. na adres:

Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Słowackiego 17
26-600 Radom

VII. Nagrody.

Organizator powoła Jury Biennale złożone z artystów plastyków, artystów fotografików, nauczycieli przedmiotowych, teoretyków edukacji artystycznej oraz specjalistów z zakresu ekologii i ochrony środowiska .

Jury dokona wyboru prac do wystawy pokonkursowej i podejmie decyzje w kwestii regulaminowych i pozaregulaminowych nagród i wyróżnień, które w formie rzeczowej otrzymają laureaci Biennale.

Organizator przewiduje wydanie katalogu Biennale, który otrzymają laureaci i ich opiekunowie.

VIII. Uwagi organizacyjne.

 1. Wszystkie zgłoszone do konkursu prace stają się własnością Organizatora.
 2. Organizator będzie miał prawo wykorzystać każdą ze zgłoszonych prac, jak też dane osobowe jej autora w związanych z Biennale wydawnictwach i statystykach.
 3. Laureaci Biennale przyjeżdżają na jego podsumowanie na własny koszt.
 4. Nie odebrane do 30 września 2018 r. nagrody rzeczowe przechodzą na własność organizatora.
 5. Wszelkich związanych z Biennale informacji udziela jego Kurator,
  art. plastyk Jan Andrzej Jasiński w Młodzieżowym Domu Kultury w Radomiu
  tel. kom. 605520701, email: jandrzejasinski@wp.pl
  Telefon kontaktowy MDK: 48 3606202 (pon.- pt. 10:00-18:00)
  Fax: 48 3643365, email: mdk.dyrekcja@wp.pl, www.mdk.radom.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W BIENNALE!

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies w celu poprawienia funkcjonalności i komfortu przeglądania. Korzystając z tej strony zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Media społecznościowe

Obserwuj nas:

Projekt i wykonanie - Krzysztof Paterek

© Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Stadnickiej w Radomiu