Menu odnośników dodatkowych

Ogólnopolskie Biennale Plastyczno-Fotograficzne Dzieci i Młodzieży "Przyroda"

VIII OGÓLNOPOLSKIE BIENNALE PLASTYCZNO-FOTOGRAFICZNE DZIECI I MŁODZIEŻY
RADOM 2016

pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Radomia
oraz
Dyrektora Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Radomiu

REGULAMIN

I. Organizator.

Organizatorem Biennale jest Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Stadnickiej w Radomiu przy współudziale
OKiSz RESURSA w Radomiu

II. Tematyka Konkursu.

Tematyka Biennale nawiązuje do szeroko rozumianej problematyki wysiłków człowieka podejmowanych dla ochrony i zachowania dla przyszłych pokoleń zasobów otaczającej nas przyrody.

Prezentacja jej piękna, upowszechnianie jej symboliki - to jedna ze skuteczniejszych metod oddziaływania na świadomość społeczeństwa.

III. Cel Konkursu.

Celem Biennale jest pozyskanie interesujących warsztatowo i ściśle nawiązujących do założonej tematyki realizacji plastycznych i fotograficznych, które posłużą do stworzenia kolekcji i wystaw towarzyszących aktywnym działaniom na rzecz ochrony autentycznej przyrody naszej planety.

Realizując zadania kompozycyjne, autorzy prac lepiej zrozumieją tajniki natury, nauczą się ją szanować, jednocześnie zwrócą uwagę na jej olbrzymi potencjał inspiracyjny dla wszelkich poczynań artystycznych, walory estetyczne służące człowiekowi.

IV. Uczestnicy Konkursu.

Zaproszenie do udziału w Biennale kierujemy do dzieci i młodzieży, uczniów szkół wszystkich typów.

IV. Warunki techniczne.

Ocenie Jury Biennale podlegają:

 • Prace plastyczne:
  • malarstwo, rysunek (format min. A-3),
  • grafika warsztatowa (bez limitu formatu),
  • grafika projektowa (znaczek pocztowy, znak graficzny – format A-4, plakat wyłącznie na formacie B-2),
  • mono- i politypia (bez limitu formatu),
  • zrealizowane technikami trwałymi.
 • Prace fotograficzne barwne i czarno-białe o formacie minimalnym 15 x 21 cm (wyłącznie oryginalne!).

Kategorie wiekowe:

I - do 7 lat,
II - szkoły podstawowe,
III – gimnazja,
IV – szkoły średnie i wyższe.
Górna granica wieku uczestników wynosi 21 lat.

Każda praca winna mieć trwale umocowaną metryczkę zawierającą dane (w kolejności):

 • grupa wiekowa autora,
 • wiek autora,
 • imię i nazwisko autora,
 • adres autora,
 • tytuł pracy,
 • imię i nazwisko opiekuna artystycznego,
 • nazwa i adres macierzystej placówki (nie dotyczy zgłoszeń indywidualnych).

Prac nie wolno rolować i składać na mniejsze formaty!
Uczestnicy Biennale winni zadbać o staranne zapakowanie i zabezpieczenie przesyłanych prac przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Realizacje w postaci rulonów, wykonane nietrwałymi technikami, uszkodzone w transporcie, niewłaściwie opisane - nie będą oceniane przez Jury!

Uczestnik może zgłosić do konkursu dowolną ilość prac w wybranych przez siebie dziedzinach i technikach.

VI. Terminy i miejsce.

Organizator przewiduje następujący terminarz Biennale:

 • 1 grudnia 2015 r. - ogłoszenie Regulaminu VIII Biennale,
 • 1 maja 2016 r. - termin dostarczenia prac Organizatorowi,
 • do 16 maja 2016 r. - obrady Jury Biennale,
 • 20-31 maja 2014 r. - powiadomienie uczestników o wynikach prac Jury,
 • 11 czerwca 2016 r. - uroczyste podsumowanie Biennale, spotkanie uczestników, wręczenie nagród i otwarcie wystawy pokonkursowej.

Prace konkursowe należy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 maja 2016 r. na adres:

Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Słowackiego 17
26-600 Radom

VII. Nagrody.

Organizator powoła Jury Biennale złożone z artystów plastyków, artystów fotografików, nauczycieli przedmiotowych, teoretyków edukacji artystycznej oraz specjalistów z zakresu ekologii i ochrony środowiska.

Jury dokona wyboru prac do wystawy pokonkursowej i podejmie decyzje w kwestii regulaminowych i pozaregulaminowych nagród i wyróżnień, które w formie rzeczowej otrzymają laureaci Biennale.
Organizator przewiduje wydanie katalogu Biennale, który otrzymają laureaci i ich opiekunowie.

VIII. Uwagi organizacyjne.

1.Wszystkie zgłoszone do konkursu prace stają się własnością Organizatora.

2.Organizator będzie miał prawo wykorzystać każdą ze zgłoszonych prac, jak też dane osobowe jej autora w związanych z Biennale wydawnictwach i statystykach . Nadesłanie prac jest rozumiane jako akceptacja powyższych warunków.

3.Laureaci Biennale przyjeżdżają na jego podsumowanie na własny koszt.

4.Wszelkich związanych z Biennale informacji udziela jego Kurator,
art. plastyk Jan Andrzej Jasiński w Młodzieżowym Domu Kultury w Radomiu
Telefon kontaktowy: 48 364-72-30 (pon., pt.: 16.00-19.00)
Fax 48 364-33-65, oraz tel. kom. 605-520-701
www.mdk.radom.pl
e-mail: mdk.dyrekcja@wp.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W BIENNALE !


„Przyroda 2012”:


W przypadku nie odebrania nagrody istnieje możliwość odesłania jej kurierem na koszt odbiorcy.

W tym celu należy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 czerwca przesłać faksem (48 364 72 35) zobowiązanie pokrycia należności doręczycielowi.

Brak reakcji strony zainteresowanej spowoduje nieodwołalne przekazanie nagrody na cele społeczne.

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies w celu poprawienia funkcjonalności i komfortu przeglądania. Korzystając z tej strony zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Media społecznościowe

Obserwuj nas:

Projekt i wykonanie - Krzysztof Paterek

© Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Stadnickiej w Radomiu