Menu odnośników dodatkowych

XII Turniej Wiedzy o BRD „Komputerowy Rower”

Termin: 
czwartek, 17.01.2019 - 09:30
Miejsce: 
MDK

Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV–VI z Radomia i regionu. Zawodnicy piszą test ze znajomości przepisów ruchu drogowego (eliminacje) oraz wykazują się umiejętnościami podczas pokonywania trasy rowerowej w programie komputerowym BERDE 2.0 (finał).

Impreza dla szkół.


Młodzieżowy Dom Kultury w Radomiu zaprasza uczniów z klas IV-VI do udziału w XII Powiatowym Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego „Komputerowy Rower”. Współorganizatorem konkursu jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Radomiu oraz Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Radomiu.
W konkursach w roku szkolnym 2018/19 nie mogą brać udziału zawodnicy którzy uczestniczyli w jakiejkolwiek z imprez z zakresu BRD w roku szkolnym, 2016/17/18 organizowanych przez MDK. Natomiast  w tym roku szkolnym ci sami zawodnicy mogą występować we wszystkich konkursach  

Regulamin:

Do konkursu należy zgłosić jedną trzyosobową drużynę oraz od 0 do 3 zawodników rezerwowych, która wykaże się znajomością przepisów ruchu drogowego, zasad udzielania 
I pomocy przedlekarskiej(forma testowa) eliminacje,  oraz sprawnością w obsłudze programu komputerowego „BERDE 2.0”(forma komputerowa) finał.

I etap. 

Zgłoszenia należy nadesłać do dnia 8.01.2019 r. e-maila: brd.mdk@wp.pl z podaniem imienia nazwiska klasy zawodnika wchodzącego w skład 3-osobowej drużyny oraz zawodnikami rezerwowymi wraz z opiekunem i adresem mailowym opiekuna.

W przypadku zgłoszenia się mniej niż 15 zespołów, eliminacje odbędą się w dniu finału. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, ustalenie terminu  zostanie przesłane mailem.
Numery startowe będą nadawane w odwrotnej kolejności od terminu zgłoszenia, w przypadku eliminacji szkoła która zajmie I miejsce po eliminacjach dostaje ostatni numer startowy na finale.

II etap.

Eliminacje - 17.01.2019 r. o godz. 9.00 w MDK, ul. Słowackiego 17

Zawodnicy muszą wykazać się znajomością przepisów ruchu drogowego, zasad udzielania I pomocy przedlekarskiej (sprawdzian testowy). Suma punktów całej drużyny decyduje o kolejności miejsc. Sprawdzian z przepisów ruchu drogowego wyłoni 10 drużyn, które wezmą udział w Finale.

Test wiedzy (pisemny) z jednokrotnym wyborem odpowiedzi dla każdego uczestnika.

Czas 20 minut

Punktacja z części teoretycznej :
1 błąd ze znajomości zasad udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej      2 pkt. karne
1 błąd z ogólnych przepisów ruchu drogowego                                5 pkt. karnych
1 błąd ze znajomości znaków drogowych                                        5 pkt. karnych
1 błąd ze znajomości bezpiecznego poruszania się na rowerze                 3 pkt. karne
1 błąd ze znajomości pierwszeństwa przejazdu przez skrzyżowanie        10 pkt. karnych

III Etap.

Finał - 17.01.2019 r. o godz. 9.30 w MDK, ul. Słowackiego 17

1.Test wiedzy (pisemny) z jednokrotnym wyborem odpowiedzi dla każdego uczestnika.
Punktacja z części teoretycznej jak w eliminacjach.

2.Sprawdzian umiejętności za pomocą programu komputerowego „BERDE 2.0” na komputerze dla każdego uczestnika.
Sprawdzian ten polegał będzie na przejechaniu rowerem trasy wylosowanej przez komputer wybierając tryb użytkownika programu Egzamin ( punkt 3 instrukcji), w warunkach normalnych z dźwiękiem, bez wyboru opcji: noc, deszcz, mgła, duży ruch, oraz  bez wyboru opcji z naciśnięciem klawisza C.

Punktacja:

Zawodnik ma możliwość przejechania całej trasy tylko raz. Przejazd będzie zaliczony gdy zawodnik zbierze wszystkie niebieskie i jeden żółty punkt.

Dopuszcza się kolizje powodujące przerwanie przejazdu z winy programu-rozpoczęcie przejazdu od nowa , jedna kolizja z winy zawodnika 100 pkt kar. i rozpoczęcie przejazdu od nowa, 2 kolizje zakończenie przejazdu 200 pkt. kar. Rezygnacja z udziału 300 pkt. kar. Za nie zebranie punktów niebieskich 50 pkt. kar./za każdy

Do oceny przejazdu posłużą „punkty karne” a nie wynik gry.

Może zaistnieć sytuacja, że przejazd będzie odbywał się bez dźwięku dla wszystkich uczestników.
Organizator przewiduje możliwość dokonania zmian w regulaminie ze względów niezależnych od niego np.( awaria systemu komputerowego, brak zasilania, itp.)
Wszelkie informacje można uzyskać u organizatora pod adresem mailowym brd.mdk@wp.pl  

Klasyfikacja: I miejsce zajmie drużyna, której miejsca z dwóch konkurencji teoretycznej  i praktycznej będzie Najwyższa. W przypadku uzyskania tego samego wyniku o kolejności miejsc zadecyduje wyższe miejsce z części teoretycznej.

Najlepsze  drużyny otrzymają nagrody ufundowane przez Dyrektora WORD w Radomiu oraz MDK.

Ochrona danych osobowych:
1.    Zgłoszenie do udziału w Turnieju BRD oznacza zgodę na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych podanych w kartach zgłoszenia i karcie informacyjnej w celach niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia organizowanego wydarzenia zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U. 2018 poz. 1000). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do ich wglądu i poprawienia.
2.    Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych: wizerunku, imienia i nazwiska, miejscowości, nazwy instytucji delegującej w zakresie publicznej promocji i sprawozdawczości szczególnie do wyróżnionych i nagrodzonych osób.
3.    Organizator zastrzega sobie prawo do fotograficznej i audiowizualnej rejestracji i prezentacji oraz prezentacji zarejestrowanych multimediów w materiałach promocyjnych i sprawozdawczych związanych z organizacją Turniejów BRD.

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies w celu zwiększenia funkcjonalności przeglądarki oraz w celach statystycznych. W ustawieniach przeglądarki można wyłączyć ich wykorzystywanie.


Informacje na temat polityki prywatności znajdują się w zakładce O Nas > Ochrona Danych Osobowych. Zamykając ten komunikat przyciskiem "X" potwierdzasz zapoznanie się z informacjami zawartymi na ww. stronie.

Media społecznościowe

Obserwuj nas:

Projekt i wykonanie - Krzysztof Paterek

© Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Stadnickiej w Radomiu