Menu odnośników dodatkowych

XX Turniej Wiedzy o BRD „Jesienny rower”

Termin: 
piątek, 23.11.2018 - 09:00
Miejsce: 
MDK

Konkurs adresowany jest do uczniów z klas IV-VI szkół podstawowych.

Szkoła zgłasza jedną trzyosobową drużynę, która wykaże się znajomością przepisów ruchu drogowego, zasad udzielania I pomocy przedlekarskiej (forma testowa) oraz sprawdzeniem wyposażenia i stanu technicznego roweru (forma praktyczna).


Młodzieżowy Dom Kultury w Radomiu, ul.Słowackiego 17 zaprasza uczniów z klas IV-VI szkół podstawowych do udziału w XX Powiatowym Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego „Jesienny Rower” o Puchar Prezesa AMD Auto Centrum Skoda w Radomiu.

Do konkursu należy zgłosić jedną trzyosobową drużynę oraz zawodnikami rezerwowymi, która wykaże się znajomością przepisów ruchu drogowego, zasad udzielania I pomocy przedlekarskiej (forma testowa) oraz sprawdzeniem wyposażenia i stanu technicznego roweru (forma praktyczna) - finał. Eliminacje konkursu odbędą się w dniu 23.11.2018 r. o godz. 9.00, finał - 23.11.2018 r. o godz. 9.30 w MDK, ul.Słowackiego 17.

Uwaga! W konkursach w roku szkolnym 2016/17 nie mogą brać udziału zawodnicy, którzy uczestniczyli w jakiejkolwiek konkursach w poprzednich latach (w roku szkolnym 2014/15/16/17/18). Natomiast jedni i ci sami zawodnicy występować mogą we wszystkich konkursach w jednym roku szkolnym.

Regulamin:

Etap I - Zgłoszenia należy nadesłać do dnia 13.11.2018 r. na e-mail: brd.mdk@wp.pl
z podaniem imienia nazwiska zawodnika wchodzącego w skład 3-osobowej drużyny oraz zawodnikami rezerwowymi (w liczbie od 1do 3) wraz z opiekunem i telefonem kontaktowym
i mailem opiekuna oraz nr telefonu do szkoły. Proszę o podanie składu w kolejności alfabetycznej: imię nazwisko zawodnicy podstawowi, imię nazwisko zawodnicy rezerwowi jeżeli występują.

W przypadku zgłoszenia się mniej niż 15 zespołów, eliminacje odbędą się w dniu finału. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz zmiana dnia eliminacji na dzień finału zostanie przesłana mailem. Numery startowe będą nadawane w odwrotnej kolejności od terminu zgłoszenia,
w przypadku eliminacji szkoła która zajmie I miejsce po eliminacjach dostaje ostatni numer startowy na finale.

Etap II - Eliminacje dnia 23.11.2018r. o godz. 9.00

Test wiedzy dla każdego uczestnika jednokrotnego wyboru. Zawodnicy muszą wykazać się znajomością przepisów ruchu drogowego, zasad udzielania I pomocy przedlekarskiej. Suma punktów całej drużyny decyduje o kolejności miejsc. Sprawdzian z przepisów ruchu drogowego wyłoni 10 drużyn, które wezmą udział w Finale.

Punktacja z części teoretycznej:

 • 1 błąd ze znajomości zasad udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej 2 pkt. karne
 • 1 błąd z ogólnych przepisów ruchu drogowego 5 pkt. karnych
 • 1 błąd ze znajomości znaków drogowych 5 pkt. karnych
 • 1 błąd ze znajomości bezpiecznego poruszania się na rowerze 3 pkt. karne
 • 1 błąd ze znajomości pierwszeństwa przejazdu przez skrzyżowanie 10 pkt. karnych

Ocena części teoretycznej: Najlepszą drużyną okaże się zespół którego zawodnicy otrzymają NAJMNIEJ punktów karnych.

Etap III - Finał dnia 23.11.2018r. o godz. 9.30 zakończenie godz. 12.30

1. Zawodnicy piszą test ze znajomości przepisów ruchu drogowego tak jak w eliminacjach
2. Cześć Praktyczna wyposażenie: podstawowe, dodatkowe, stan techniczny roweru, dodatkowo bezpieczeństwo własne (na przykładzie rowerów, składak/miejski i górski).

 1. Sprawdzenie i omówienie wyposażenia podstawowego
 2. Sprawdzenie i omówienie wyposażenia dodatkowego roweru
 3. Sprawdzenie i omówienie stanu technicznego roweru mającego wpływ na bezpieczeństwo jazdy i ewentualnie naprawienie stwierdzonych uszkodzeń za pomocą, zacisków, kluczy i pompki
 4. Zadbanie o bezpieczeństwo własne: elementy odblaskowe (kask i kamizelka)
 5. Na wykonanie zadania przewidziany czas to 4 minuty
 6. Zawodnicy losowo wybierają jedną czynność i wykonują ją po kolei. Każdy z zawodników wykonuje jedną czynność.
 7. Kolejność wykonania zadania: wyposażenie roweru podstawowe, dodatkowe, stan techniczny.
 8. Ocena części praktycznej: 10 pkt. za prawidłową odpowiedź, odpowiedź niepełna - 5 pkt., brak odpowiedzi - 0 pkt.

Najlepszą drużyną okaże się zespół którego zawodnicy otrzymają NAJWIĘCEJ punktów karnych.

Klasyfikacja: I miejsce zajmie drużyna, której miejsca z dwóch konkurencji teoretycznej
i praktycznej będzie Najwyższa. W przypadku uzyskania tego samego wyniku o kolejności miejsc zadecyduje wyższe miejsce z części teoretycznej, praktycznej i czas.

O r g a n i z a t o r :

MDK, ul. Słowackiego 17, 26-600 Radom, adres poczty e-mail: brd.mdk@wp.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies w celu zwiększenia funkcjonalności przeglądarki oraz w celach statystycznych. W ustawieniach przeglądarki można wyłączyć ich wykorzystywanie.


Informacje na temat polityki prywatności znajdują się w zakładce O Nas > Ochrona Danych Osobowych. Zamykając ten komunikat przyciskiem "X" potwierdzasz zapoznanie się z informacjami zawartymi na ww. stronie.

Media społecznościowe

Obserwuj nas:

Projekt i wykonanie - Krzysztof Paterek

© Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Stadnickiej w Radomiu