Menu odnośników dodatkowych

XI Turniej Wiedzy o BRD "Komputerowy Rower"

Termin: 
piątek, 23.02.2018 - 09:00
Miejsce: 
MDK

Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VI z Radomia i regionu. Zawodnicy piszą test ze znajomości przepisów ruchu drogowego oraz wykazują się  umiejętnością obsługi programu komputerowego „BERDE 2.0”. Sprawdzian polega na przejechaniu rowerem trasy wylosowanej przez komputer.

Regulamin

Do konkursu należy zgłosić jedną trzyosobową drużynę oraz od 0 do 3 zawodników rezerwowych, która wykaże się znajomością przepisów ruchu drogowego, zasad udzielania I pomocy przedlekarskiej (forma testowa) eliminacje,  oraz sprawnością w obsłudze programu komputerowego „BERDE 2.0”(forma komputerowa) finał.

I etap

Zgłoszenia należy nadesłać do dnia 5.02.2018 r. na e-mail: brd.mdk@wp.pl
z podaniem imienia nazwiska klasy zawodnika wchodzącego w skład 3-osobowej drużyny oraz zawodnikami rezerwowymi wraz z opiekunem i adresem mailowym opiekuna.
(Proszę o podanie składu w kolejności alfabetycznej zaczynając od imienia zawodnika) 

W przypadku zgłoszenia się mniej niż 15 zespołów, eliminacje odbędą się w dniu finału. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz zmiana dnia eliminacji na dzień finału zostanie przesłana mailem.

Numery startowe będą nadawane w odwrotnej kolejności od terminu zgłoszenia,
w przypadku eliminacji szkoła która zajmie I miejsce po eliminacjach dostaje ostatni numer startowy na finale.

II etap

Eliminacje 21.02.2018 r., o godz. 9:00 w MDK, ul. Słowackiego 17

Zawodnicy muszą wykazać się znajomością przepisów ruchu drogowego, zasad udzielania I pomocy przedlekarskiej (sprawdzian testowy). Suma punktów całej drużyny decyduje o kolejności miejsc. Sprawdzian z przepisów ruchu drogowego wyłoni 10 drużyn, które wezmą udział w Finale.

Test wiedzy (pisemny) z jednokrotnym wyborem odpowiedzi dla każdego uczestnika.

Czas 20 minut

Punktacja z części teoretycznej :

 • 1 błąd ze znajomości zasad udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej - 2 pkt. karne
 • 1 błąd z ogólnych przepisów ruchu drogowego - 5 pkt. karnych
 • 1 błąd ze znajomości znaków drogowych - 5 pkt. karnych
 • 1 błąd ze znajomości bezpiecznego poruszania się na rowerze - 3 pkt. karne
 • 1 błąd ze znajomości pierwszeństwa przejazdu przez skrzyżowanie - 10 pkt. karnych

III etap

Finał 21.02.2018 r., o godz. 9:00 w MDK, ul. Słowackiego 17

 1. Test wiedzy (pisemny) z jednokrotnym wyborem odpowiedzi dla każdego uczestnika.
  Punktacja z części teoretycznej jak w eliminacjach.
 2. Sprawdzian umiejętności za pomocą programu komputerowego „BERDE 2.0” na komputerze dla każdego uczestnika.
  Sprawdzian ten polegał będzie na przejechaniu rowerem trasy wylosowanej przez komputer wybierając tryb użytkownika programu Egzamin ( punkt 3 instrukcji), w warunkach normalnych z dźwiękiem, bez wyboru opcji: noc, deszcz, mgła, duży ruch oraz bez wyboru opcji z naciśnięciem klawisza C.

Punktacja:

Zawodnik ma możliwość przejechania całej trasy tylko raz. Przejazd będzie zaliczony gdy zawodnik zbierze wszystkie niebieskie i jeden żółty punkt.

Dopuszcza się kolizje powodujące przerwanie przejazdu z winy programu-rozpoczęcie przejazdu od nowa , jedna kolizja z winy zawodnika 100 pkt kar. i rozpoczęcie przejazdu od nowa, 2 kolizje zakończenie przejazdu 200 pkt. kar. Rezygnacja z udziału 300 pkt. kar. Za nie zebranie punktów niebieskich 50 pkt. kar./za każdy.

Do oceny przejazdu posłużą „punkty karne” a nie wynik gry.

Może zaistnieć sytuacja, że przejazd będzie odbywał się bez dźwięku dla wszystkich uczestników.

Organizator przewiduje możliwość dokonania zmian w regulaminie ze względów niezależnych od niego np.( awaria systemu komputerowego, brak prądu, itp.)

Wszelkie informacje można uzyskać u organizatora pod adresem mailowym: brd.mdk@wp.pl .

Klasyfikacja: I miejsce zajmie drużyna, której miejsca z dwóch konkurencji teoretycznej i praktycznej będzie Najwyższa. W przypadku uzyskania tego samego wyniku o kolejności miejsc zadecyduje  wyższe miejsce z części teoretycznej.

Najlepsze  drużyny otrzymają nagrody ufundowane przez Dyrektora WORD w Radomiu oraz Dyrektora MDK.

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies w celu zwiększenia funkcjonalności przeglądarki oraz w celach statystycznych. W ustawieniach przeglądarki można wyłączyć ich wykorzystywanie.


Informacje na temat polityki prywatności znajdują się w zakładce O Nas > Ochrona Danych Osobowych. Zamykając ten komunikat przyciskiem "X" potwierdzasz zapoznanie się z informacjami zawartymi na ww. stronie.

Media społecznościowe

Obserwuj nas:

Projekt i wykonanie - Krzysztof Paterek

© Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Stadnickiej w Radomiu