Menu odnośników dodatkowych

Ogólnopolski Festwial Tańca "Tańcz z Nami"

REGULAMIN

III Ogólnopolskiego Festiwalu Tańca „Tańcz z Nami”

1. Organizatorzy:

Młodzieżowy Dom Kultury im. H. Stadnickiej ul. Słowackiego 17, 26-600 Radom

2. Termin, miejsce, rejestracja:

22 kwietnia 2017 r.,

III Liceum Ogólnokształcące im. płk. Dionizego Czachowskiego w Radomiu
ul. Traugutta 44, 26 – 600 Radom

Start imprezy: godz.10.30

Rejestracja i potwierdzenie przybycia Hip-hop od godz. 9.00 -10.00
Rejestracja i potwierdzenie przybycia Breakdance od godz. 10.00 -12.00

3. Cele konkursu:

 • Popularyzacja tańca wśród dzieci i młodzieży,
 • konfrontacja i wymiana doświadczeń twórczych,
 • rozwijanie wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży,
 • umożliwienie twórcom prezentacji ich osiągnięć,
 • integracja środowiska tanecznego,
 • promocja MDK-u i miasta Radomia.

4. Uczestnicy:

- Sobota 22 kwietnia: hip-hop, breakdance.

Ich zadaniem będzie prezentacja taneczna w wybranej technice tańca:

5. Sędziowie i DJ:

 • Piotr "Sypi" Sypniewski
 • Magdalena „Surwi” Surwiłło
 • Tomasz „Thomaz” Domański
 • Bartek „Greku” Żmuda

Zagra DJ FIM

6. Forma taneczna, kategorie, czas występu:

- Hip-Hop

 • Solo do 1 minuty
  • kat. I 8-11 lat.
  • kat. II 12-15 lat.
  • kat. III powyżej 15 lat.
 • Mini formacje od 2 – 2,5 minut
  • kat. I 8-11 lat.
  • kat. II 12-15 lat.
  • kat. III powyżej 15 lat
 • Formacje od 2 - 3 minut
  • kat. I 8-11 lat.
  • kat. II 12-15 lat.
  • kat. III powyżej 15 lat

- BREAKDANCE

 • Solo
  • 1vs1 -contest główny
  • 1vs1-kat. od 11-15 lat.(kids battle)
  • 1vs1-kat. do 10 lat.(kids battle)

7. Zasady konkursu:

Solista może brać udział w kat. formacji tanecznych.

O kategorii wiekowej decyduje wiek 3/4 uczestników w danym zespole.

W formacji bierze udział od 8-20 osób, mini formacja – do 7 osób.

W kategorii soliści prowadzone są eliminacje, gdzie tancerze będą się prezentować w ok. 6 osobowych grupach (ilość osób na parkiecie będzie uzależnione od ilości zgłoszeń). Do finału przechodzi 8 solistów. Finał odbędzie się w formie walki tanecznej (po 2 sety/wyjścia).

 • Formacje i mini formacje przygotowują płyty CD z nagraniem podkładu muzycznego do prezentacji. Wszystkie płyty powinny być podpisane (mini formacji lub formacji, kategoria taneczna i wiekowa).
 • Do pozostałych form tanecznych muzykę zapewnia organizator (dla solistów).

8. Komisja konkursu:

Zadaniem Komisji jest:

 • ocena prezentacji tanecznych pod względem techniki wykonania, choreografii i ogólnego wyrazu artystycznego.
 • wypełnienie kart punktacji, ocen.
 • przyznanie nagród w danych kategoriach (podzielonych ze względu na wiek i styl tańca)

9. Warunki uczestnictwa:

1. HIP-HOP- Zgłoszenie mailowe (wraz z dowodem wpłaty) przesłane do dnia: 16.04.2017 r.

na adres mailowy tanczznamiradom@wp.pl

2. BREAKDANCE- Zgłoszenie mailowe (wraz z dowodem wpłaty) przesłane do dnia: 16.04.2017 r. na adres mailowy tanczznamiradom@wp.pl lub na miejscu w dniu imprezy w godzinach 10.00 -12.00

Wpłata akredytacji w terminie do 16.04.2017 r. w wysokości:
15 zł- solo, 70 zł – mini formacja i 120 zł -formacja
na nr konta
:
Bank PeKa O SA II O/ Radom nr: 14 1240 3259 1111 0000 2989 1151
z dopiskiem „Tańcz z Nami”
- w tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko solisty, lub nazwę zespołu i ilość osób w przypadku mini formacji i formacji

10. Nagrody:

HIP HOP

 • kat. 8-11 lat. solo, mini formacja, formacja (1-3 miejsce dyplom, statuetka)
 • kat. 11-15 lat solo, mini formacja, formacja (1-3 miejsce dyplom, statuetka)
 • kat. powyżej 15 lat:
  • solo (1 miejsce 250 zł, dyplom, statuetka, 2-3 miejsce dyplom, statuetka)
  • mini (1 miejsce 400 zł, dyplom, statuetka, 2-3 miejsce dyplom, statuetka)
  • formacja (1 miejsce 600 zł, dyplom, statuetka, 2-3 miejsce dyplom, statuetka)

BREAKDANCE

 • 1vs1 - open (1 miejsce 250 zł dyplom, statuetka, 2-3 miejsce dyplom, statuetka)
 • 1vs1kat. do 10 lat. (kids battle) (1-3 miejsce dyplom, statuetka)
 • 1vs1-kat. od 11-15 lat. (kids battle) (1-3 miejsce dyplom, statuetka)

11. Program festiwalu:

Program będzie podany na stronie internetowej MDK www.mdk.radom.pl oraz na wydarzeniu na Facebooku.

12. Informacje dodatkowe:

 • uczestnicy konkursu przyjeżdżają i ubezpieczają się na własny koszt,
 • w przypadku rezygnacji z udziału w konkursie organizator nie zwraca opłaty akredytacyjnej,
 • uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i wykorzystanie ich do celów marketingowych przez organizatora,
 • organizatorzy zastrzegają sobie prawo rejestracji filmowej oraz prawo fotografowania prezentowanych choreografii i wykorzystanie zdjęć do promocji konkursu,
 • każdy z uczestników powinien posiadać ważny dokument tożsamości ze zdjęciem potwierdzający wiek,
 • należy posiadać przy sobie dowód wpłaty,
 • w czasie prezentacji tanecznych obowiązuje miękkie obuwie,
 • organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w garderobie/szatni oraz na terenie placówki,
 • na salę taneczną (gimnastyczną) obowiązuje wejście w obuwiu miękkim.

13. Dane techniczne:

Wymiary sali/ do występu:

 • Szerokość: 9 m
 • Głębokość: 18 m
 • Powierzchnia: materiał syntetyczny polipropylenowy (boisko do siatkówki)

14. Uwagi:

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie i ostatecznej interpretacji regulaminu po konsultacji z jury

15. Kontakt:

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY im. H. Stadnickiej
ul. Słowackiego 17
26-600 Radom

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies w celu poprawienia funkcjonalności i komfortu przeglądania. Korzystając z tej strony zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Media społecznościowe

Obserwuj nas:

Projekt i wykonanie - Krzysztof Paterek

© Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Stadnickiej w Radomiu