Menu odnośników dodatkowych

Ogólnopolski Festwial Tańca "Tańcz z Nami"

REGULAMIN
IV Ogólnopolskiego Festiwalu Tańca „Tańcz z Nami”

 1. Organizatorzy:
  Młodzieżowy Dom Kultury im. H. Stadnickiej ul. Słowackiego 17, 26-600 Radom
 2. Termin, miejsce, rejestracja:
  17 czerwca  2018 r., Adres: LEMON Sound Gallery, ul. Przemysłowa 23, 26-612 Radom
  Start imprezy: godz.10.30
  Rejestracja i potwierdzenie przybycia Hip-hop od godz. 9.00 -10.00
 3. Cele konkursu:
  • popularyzacja tańca wśród dzieci i młodzieży,
  • konfrontacja i wymiana doświadczeń twórczych,
  • rozwijanie wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży,
  • umożliwienie twórcom prezentacji ich osiągnięć,
  • integracja środowiska tanecznego,
  • promocja MDK-u i miasta Radomia.
 4. Uczestnicy:
  Niedziela 17 czerwca: hip-hop
  Ich zadaniem będzie prezentacja taneczna w wybranej technice tańca.
 5. Sędziowie i DJ: 
  • Surwi ( Polska)
  • Moogli (Belgia)
  • Baloo (Belgia)
  • Zagra DJ FIM
 6. Forma taneczna, kategorie, czas występu:
  • Hip-Hop
   1 vs 1 (Solo) do 1 minuty
   kat I do 11 lat, r.ż.
   kat. II 12-16 lat
   kat. III OPEN
  • STREED DANCE Mini formacje od 2 do 2,5 minuty
   kat. I do 11 r.ż. 
   kat. II 12-16 lat
   kat. III Open
  • STREET DANCE Formacje od 2 do 3 minut
   kat. I do 11 r.ż. 
   kat. II 12-16 lat.
   kat. III Open
 7. Zasady konkursu:
  Solista może brać udział w kat. formacji tanecznych.
  O kategorii wiekowej decyduje wiek 3/4 uczestników w danym zespole.
  W formacji bierze udział od 8-24 osób, mini formacja – do 7 osób.
  W kategorii soliści prowadzone są eliminacje, gdzie tancerze będą się prezentować w ok. 6 osobowych grupach (ilość osób na parkiecie będzie uzależnione od ilości zgłoszeń). Do finału przechodzi 8 solistów. Finał odbędzie się w formie walki tanecznej (po 2 sety/wyjścia).
  • Formacje i mini formacje przygotowują płyty CD z nagraniem podkładu muzycznego do prezentacji. Wszystkie płyty powinny być podpisane (mini formacji lub formacji, kategoria taneczna i wiekowa).
  • Do pozostałych form tanecznych muzykę zapewnia organizator (dla solistów).
 8. Komisja konkursu:
  Zadaniem Komisji jest:
  • ocena prezentacji tanecznych pod względem techniki wykonania, choreografii i ogólnego wyrazu artystycznego;
  • wypełnienie kart punktacji, ocen;
  • przyznanie nagród w danych kategoriach (podzielonych ze względu na wiek i styl tańca).
 9. Warunki uczestnictwa:
  Zgłoszenie mailowe (wraz z dowodem wpłaty) przesłane do dnia: 06.06.2018 r. 

  na adres mailowy tanczznamiradom@wp.pl

  Wpłata akredytacji w terminie do 06.06.2018 r.  r. w wysokości: 
  15 zł - solo, 140 zł - mini formacja i 170 zł - formacja

  na nr konta:
  Bank PeKa O SA II O/ Radom nr: 14 1240 3259 1111 0000 2989 1151 
  z dopiskiem „Tańcz z Nami”
  W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko solisty, lub nazwę zespołu i ilość osób w przypadku mini formacji i formacji.

 10. Nagrody:
  HIP HOP
  • Kat. 9-12 lat. 1vs1, Street Dance mini formacja, Street dance formacja (1-3 miejsce dyplom, statuetka)
  • kat. 13-16 lat solo, mini formacja, formacja (1-3 miejsce dyplom, statuetka)
  • kat. OPEN  1vs 1 , Street dance mini formacja, Street dance formacja 
  • 1 vs 1 (1 miejsce 250 zł, dyplom, statuetka, 2-3 miejsce dyplom, statuetka)
  • mini (1 miejsce 400 zł, dyplom, statuetka, 2-3 miejsce dyplom, statuetka)
  • formacja (1 miejsce 600 zł, dyplom, statuetka, 2-3 miejsce dyplom, statuetka)
 11. Program festiwalu:
  Program będzie podany na stronie internetowej MDK www.mdk.radom.pl oraz na wydarzeniu na Facebooku.
 12. Informacje dodatkowe:
  • uczestnicy konkursu przyjeżdżają i ubezpieczają się na własny koszt;
  • w przypadku rezygnacji z udziału w konkursie organizator nie zwraca opłaty akredytacyjnej;
  • uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i wykorzystanie ich do celów marketingowych przez organizatora;
  • organizatorzy zastrzegają sobie prawo rejestracji filmowej oraz prawo fotografowania prezentowanych choreografii i wykorzystanie zdjęć do promocji konkursu;
  • każdy z uczestników powinien posiadać ważny dokument tożsamości ze zdjęciem potwierdzający wiek;
  • należy posiadać przy sobie dowód wpłaty;
  • w czasie prezentacji tanecznych obowiązuje miękkie obuwie;
  • organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w garderobie/szatni oraz na terenie placówki.
 13. Dane techniczne:
  Wymiary sali/ do występu: 
  Szerokość: 15 m 
  Głębokość: 19 m 
 14. Uwagi: 
  Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie i ostatecznej interpretacji regulaminu po konsultacji z jury.
 15. Kontakt: 
  MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY im. H. Stadnickiej
  ul. Słowackiego 17 26-600 Radom
  Sekretariat: tel. 48 360-62-02
  PIM tel. 48 364-72-34
  e-mail: tanczznamiradom@wp.pl 

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies w celu poprawienia funkcjonalności i komfortu przeglądania. Korzystając z tej strony zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Media społecznościowe

Obserwuj nas:

Projekt i wykonanie - Krzysztof Paterek

© Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Stadnickiej w Radomiu