Menu odnośników dodatkowych

Koło Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Wiek uczestników: 
10-17 lat
Nauczyciel: 
Kamil Śmiechowski

Konkursy BRD

Koło BRD organizuje konkursy dla dzieci z klas IV-VI szkół podstawowych z Radomia i powiatu Radomskiego. Biorą w nich udział reprezentanci szkół w składach 3-osobowych. Konkursy składają się z dwóch form - teoretycznej i praktycznej. Forma teoretyczna polega na napisaniu testu wiedzy jednokrotnego wyboru z przepisów ruchu drogowego na poziomie karty rowerowej dla każdego uczestnika. Do oceny części teoretycznej służą pytania ze znajomości znaków drogowych, znajomości pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu, bezpiecznego poruszania się na rowerze i w ruchu pieszych, ogólnych przepisów ruchu drogowego oraz ze znajomości zasad udzielania pomocy przedlekarskiej.

Forma praktyczna, w zależności od rodzaju konkursu, polega na:

 • jeździe po rowerowym torze przeszkód na rowerze, w której oceniane są umiejętności pokonywania następujących przeszkód: równoważni, rynny, pochylni, tarki, bramki wiszącej, poprzeczki, slalomu z ograniczeniem;
 • jeździe po miasteczku ruchu drogowego na rowerze, w której oceniane są elementy, takie jak włączanie się do ruchu, zmiana kierunku jazdy, zmiana pasa ruchu, skręt w lewo/prawo, zawracanie, jazda po rondzie, zatrzymanie oraz umiejętność rozpoznawania znaków drogowych poziomych i pionowych;
 • demontażu i montażu elementów roweru, w której oceniane są: spuszczenie i napompowania powietrza w kole, odkręcenie i wyjęcie siodełka z ramy ze sztycą, odkręcenie i przykręcenie lampy przedniej w uchwycie;
 • znajomości zasad zachowania się na drodze podczas wypadku, w której oceniane są następujące czynności: zabezpieczenie miejsca wypadku, poinformowanie o zdarzeniu służb ratowniczych, udzielenie pierwszej pomocy ofierze wypadku;
 • obsłudze programu komputerowego „BERDE 2.0” (forma komputerowa), w której oceniana jest jazda na rowerze w programie komputerowym symulującym sytuacje, które można spotkać w prawdziwym ruchu drogowym;
 • obsłudze i znajomości wyposażenia podstawowego i dodatkowego roweru.

Testy

Przykładowy test na kartę rowerową:


Szkolenia BRD

Szkolenia prowadzi nauczyciel posiadający specjalistyczne przeszkolenie w zakresie ruchu drogowego, uprawniającego do przeprowadzenia egzaminu na Kartę Rowerową - mgr Kamil Śmiechowski.

Kontakt e-mail z organizatorem: brd.mdk@wp.pl


Szkolenie na Kartę Rowerową

Tematyka szkolenia dotyczy nauki techniki jazdy na rowerze oraz manewrów, a także nauki przepisów ruchu drogowego i zasad udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

W ramach nauki techniki jazdy szkolenie polega na opanowania następujących elementów: ruszanie z miejsca, ruszanie w ruchu, jazda w linii prostej, jazda w pozycji stojącej, jazda z ramieniem w bok, jazda podczas oglądania się do tyłu, jazda pod górę i z góry, jazda slalomem pomiędzy pachołkami, pokonywanie łuku, hamowanie i zatrzymanie na sygnał.

W ramach nauki manewrów szkolenie polega na opanowaniu następujących elementów: włączanie się do ruchu, zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu, omijanie, wyprzedzanie, skręcanie w lewo/prawo, zawracanie.

Zadania do wykonania w trakcie praktycznego egzaminu na Kartę Rowerową:

 1. Przygotowanie się do jazdy - Sprawdzenie stanu technicznego roweru.
 2. Przygotowanie się do jazdy - Odpowiednie ustawienie kierownicy i siodełka.
 3. Przygotowanie się do jazdy - Prawidłowe założenie kasku.
 4. Włączanie się do ruchu - Upewnienie się i ruszenie.
 5. Upewnienie się i ruszenie - Umiejętność utrzymania prostego toru jazdy.
 6. Jazda p prostej z wyciągniętą prawą/lewą ręką - Umiejętność utrzymania równowagi podczas sygnalizowania zamiaru poprzez wyciągnięcie ręki.
 7. Jazda po łukach - Umiejętność poruszania się po ustawionym torze np. odpowiednik „8”.
 8. Jazda po łukach - Umiejętność poruszania się po ustawionym torze np. odpowiednik „slalomu wolnego”.
 9. Zatrzymanie w wyznaczonym miejscu - Umiejętność gwałtownego hamowania na sygnał.

Manewry do oceny jazdy sprawnościowej na rowerze na kartę rowerową:

 1. Włączanie się do ruchu – 5 elementów: ustawienie korb roweru w linii poziomej, ustawienie stopy na pedale, ustawienie stopy na ziemi, upewnienie się poprzez skręt głowy w lewo do tyłu, sygnalizacja manewru poprzez uniesienie lewego ramienia na wysokość linii barków na 3 sekundy - ruszenie.
 2. Zmiana pasa ruchu: - upewnienie się, sygnalizacja manewru lewę/prawe ramię, wjazd na pas,
 3. Wyprzedzanie/omijanie – 5 elementów: upewnienie się przez skręt głowy w lewo do tyłu, sygnalizacja manewru poprzez uniesienie lewego ramienia na wysokość barków cały czas (do zmiany toru jazdy), przejazd obok dwójki pieszych z zachowaniem odległości 100 cm, upewnienie się poprzez głowy w prawo do tyłu, sygnalizacja manewru poprzez uniesienie prawego ramienia na wysokość linii barków (powrót na poprzedni tor jazdy).
 4. Zawracanie – 5 elementów: upewnienie się poprzez skręt głowy w lewo do tyłu, sygnalizacja manewru poprzez uniesienia lewego ramienia na wysokość linii barków (dojazd do środka osi jezdni), sygnalizacja manewru poprzez podniesienie lewego ramienia, zawracanie z uniesionym ramieniem, zajęcie miejsca przy prawej krawędzi jezdni.
 5. Slalom pomiędzy pachołkami (pięć pachołków w linii prostej, odległość pomiędzy pachołkami od 150 do 120 cm)
 6. Przejazd pomiędzy dwoma deskami o długości 3 metrów i szerokość od 30 do 20 cm (Sprawdzenie równowagi)
 7. Zatrzymanie przed przejściem dla pieszych – 1 element: należy umożliwić przejście pieszym, którzy wchodzą równocześnie z jednej i drugiej strony jezdni. Rowerzysta musi zatrzymać się. Piesi wkraczają na jezdnię gdy rowerzysta zakończył manewr zawracania.
 8. Stop – 4 elementy: należy zatrzymać się przed linią, zejść z roweru, upewnić się (spojrzeć w lewo, w prawo i w lewo).
 9. Wsiadanie na rower w ruchu - 1 element: prowadząc rower należy ruszyć rowerem, po przez zamach nogi zająć pozycję siedzącą na odcinku 1-3 metrów.
 10. Awaryjne hamowanie na sygnał - po usłyszenie sygnału gwizdka należy zahamować bezpiecznie, zatrzymać się, podeprzeć się jedną lub dwoma stopami na ziemi.
 11. Uwaga - przejazd odbywa się w kasku twardym i nie na czas.

Wyposażenie i stan techniczny roweru:

Powiązane galerie

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies w celu zwiększenia funkcjonalności przeglądarki oraz w celach statystycznych. W ustawieniach przeglądarki można wyłączyć ich wykorzystywanie.


Informacje na temat polityki prywatności znajdują się w zakładce O Nas > Ochrona Danych Osobowych. Zamykając ten komunikat potwierdzasz zapoznanie się z informacjami zawartymi na ww. stronie.

Media społecznościowe

Obserwuj nas:

Projekt i wykonanie - Krzysztof Paterek

© Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Stadnickiej w Radomiu