Menu odnośników dodatkowych

Ogólnopolskie Biennale Plastyczno-Fotograficzne Dzieci i Młodzieży „Przyroda”

Szanowni Uczestnicy (przyszli Laureaci?) i Opiekunowie Artystyczni!

Po rozważeniu wszystkich okoliczności, jakie nam towarzyszą od kilku miesięcy, postanowiliśmy raz jeszcze zmienić termin nadsyłania prac na Biennale.

Najważniejszą przesłanką był fakt braku bezpośredniego kontaktu uczeń-nauczyciel, co naszym zdaniem miewa zazwyczaj decydujące znaczenie dla efektów artystycznych; znamy to wszak z własnych doświadczeń. Niekiedy ważny jest też dostęp do przyborów i sprzętu warsztatowego. Wiedzą o tym przede wszystkim autorzy prac graficznych –  prasa to nie kostka lub łyżeczka...

Drugim aspektem jest bezpieczeństwo wszystkich kontaktujących się z przesyłkami: personelu MDK, komisarzy, jurorów. Warunki sterylności niekiedy uniemożliwiają procedowanie nawet w takim ograniczeniu, jakie przyjęliśmy.

Mamy nadzieję, że koniec września daje już Wam szansę na roboczy kontakt i działania w warunkach pracowni artystycznej.

Życzymy Wam nadziei na lepsze czasy i jeszcze lepszych pomysłów i kreacji!


Wyniki konkursu 2020:


X OGÓLNOPOLSKIE BIENNALE
PLASTYCZNO-FOTOGRAFICZNE
DZIECI I MŁODZIEŻY

REGULAMIN

I. Organizator.

Organizatorem Biennale jest Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Stadnickiej w Radomiu we współpracy z Ośrodkiem Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska” w Radomiu.

II. Tematyka Konkursu.

Tematyka Biennale nawiązuje do szeroko rozumianej problematyki wysiłków człowieka
podejmowanych dla ochrony i zachowania dla przyszłych pokoleń zasobów otaczającej
nas przyrody.

Prezentacja jej piękna, upowszechnianie jej symboliki - to jedna ze skuteczniejszych metod oddziaływania na świadomość społeczeństwa.

III. Cel Konkursu.

Celem Biennale jest pozyskanie interesujących warsztatowo i ściśle nawiązujących
do założonej tematyki realizacji plastycznych i fotograficznych, które posłużą do stworzenia kolekcji i wystaw towarzyszących aktywnym działaniom na rzecz ochrony naturalnego środowiska naszej planety.

Realizując zadania kompozycyjne, autorzy prac lepiej zrozumieją tajniki natury, nauczą się ją szanować, jednocześnie zwrócą uwagę na jej olbrzymi potencjał inspiracyjny dla
wszelkich poczynań artystycznych, walory estetyczne służące człowiekowi.

IV. Uczestnicy Konkursu.

Zaproszenie do udziału w Biennale kierujemy do dzieci i młodzieży, uczniów szkół wszystkich typów.

V. Warunki techniczne.

Ocenie Jury Biennale podlegają:

 • Prace plastyczne:
  alarstwo, rysunek (format min. A-3),
  grafika warsztatowa (bez limitu formatu),
  grafika projektowa (znaczek pocztowy, znak graficzny – format A-4, plakat wyłącznie na formacie B-2),
  mono- i politypia (bez limitu formatu),
  zrealizowane technikami trwałymi.
 • Prace fotograficzne barwne i czarno-białe o formacie minimalnym 15 x 21 cm (wyłącznie oryginalne!).
 • Inne realizacje wyłącznie po konsultacji z Kuratorem Biennale!

Kategorie wiekowe:

 • I: do 6 lat,
 • II: 7-10,
 • III: 11-14,
 • IV: 15 lat i więcej.

Górna granica wieku uczestników wynosi 21 lat.

Każda praca winna mieć trwale umocowaną metryczkę zawierającą dane (w kolejności):
- grupa wiekowa autora - wiek autora - imię i nazwisko autora - adres autora - tytuł pracy - imię i nazwisko opiekuna artystycznego - nazwa i adres macierzystej placówki (nie dotyczy zgłoszeń indywidualnych).

Prac nie wolno rolować i składać na mniejsze formaty!

Uczestnicy Biennale winni zadbać o staranne zapakowanie i zabezpieczenie przesyłanych prac przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Realizacje w postaci rulonów, wykonane nietrwałymi technikami, uszkodzone w transporcie, niewłaściwie opisane - nie będą oceniane przez Jury!

Uczestnik może zgłosić do konkursu dowolną ilość prac w wybranych przez siebie dziedzinach i technikach.

VI. Terminy i miejsce. [zmiany!]

Organizator przewiduje następujący terminarz Biennale :

 • Do 10.XII.2019 - ogłoszenie Regulaminu X Biennale,
 • 15.V.2020 - termin dostarczenia prac Organizatorowi,
 • 14 -17.IV.2020 - obrady Jury Biennale,
 • do 25.IV.2020 - powiadomienie uczestników o wynikach prac Jury,
 • 22.V.2020 - uroczyste podsumowanie Biennale, spotkanie uczestników, wręczenie nagród i otwarcie wystawy pokonkursowej,
 • 22.V-31.VIII.2020 - prezentacja wystawy pokonkursowej w Resursie Obywatelskiej.

Prace konkursowe należy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 kwietnia 2020 r. na adres :

Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Słowackiego 17
26-600 Radom
PRZYRODA 2020

VII. Nagrody.

Organizator powoła Jury Biennale złożone z artystów plastyków, artystów fotografików, nauczycieli przedmiotowych, teoretyków edukacji artystycznej oraz specjalistów z zakresu ekologii i ochrony środowiska.

Jury dokona wyboru prac do wystawy pokonkursowej i podejmie decyzje w kwestii regulaminowych i pozaregulaminowych nagród i wyróżnień, które w formie rzeczowej otrzymają laureaci Biennale.

Organizator przewiduje wydanie katalogu Biennale, który otrzymają laureaci i ich opiekunowie.

VIII. Uwagi organizacyjne. [zmiany!]

 1. Wszystkie zgłoszone do konkursu prace stają się własnością Organizatora.
 2. Organizator będzie miał prawo wykorzystać każdą ze zgłoszonych prac, jak też dane osobowe jej autora w związanych z Biennale wydawnictwach i statystykach.
 3. Wszelkich związanych z Biennale informacji udziela jego Kurator,
  art. plastyk Jan Andrzej Jasiński w Młodzieżowym Domu Kultury w Radomiu
  tel. kom. 605520701, email: jandrzejasinski@wp.pl

  Telefon kontaktowy MDK: 48 3606202 (pon.- pt. 11:00-17:00)
  Fax: 48 3643365, email: mdk.dyrekcja@wp.pl, www.mdk.radom.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W BIENNALE!

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies w celu zwiększenia funkcjonalności przeglądarki oraz w celach statystycznych. W ustawieniach przeglądarki można wyłączyć ich wykorzystywanie.


Informacje na temat polityki prywatności znajdują się w zakładce O Nas > Ochrona Danych Osobowych. Zamykając ten komunikat potwierdzasz zapoznanie się z informacjami zawartymi na ww. stronie.

Media społecznościowe

Obserwuj nas:

Projekt i wykonanie - Krzysztof Paterek

© Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Stadnickiej w Radomiu