Menu odnośników dodatkowych

Ogólnopolskie Biennale Plastyczno-Fotograficzne Dzieci i Młodzieży „Przyroda”

Tematyka Biennale nawiązuje do szeroko rozumianej problematyki wysiłków człowieka podejmowanych dla ochrony i zachowania dla przyszłych pokoleń zasobów otaczającej nas przyrody. Prezentacja jej piękna, upowszechnianie jej symboliki - to jedna ze skuteczniejszych metod oddziaływania na świadomość społeczeństwa.

 


Termin nadsyłania prac został przedłużony do 21 kwietnia 2024 r.


XII Ogólnopolskie Biennale
Plastyczno-Fotograficzne
Dzieci i Młodzieży:

Radom 2024

pod honorowym patronatem
Prezydenta Miasta Radomia

REGULAMIN

I. Organizator.

Organizatorem Biennale jest Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Stadnickiej w Radomiu.

II. Tematyka Konkursu.

Tematyka Biennale nawiązuje do szeroko rozumianej problematyki wysiłków człowieka podejmowanych dla ochrony i zachowania dla przyszłych pokoleń zasobów otaczającej nas przyrody.

Prezentacja jej piękna, upowszechnianie jej symboliki - to jedna ze skuteczniejszych metod oddziaływania na świadomość społeczeństwa i jej kulturowe dziedzictwo.

III. Cel Konkursu.

Celem Biennale jest pozyskanie interesujących warsztatowo, nawiązujących tematyką realizacji plastycznych i fotograficznych. Posłużą one do stworzenia wystawy i promocji kultury dbania o przyrodę i jej zasoby w najbliższym otoczeniu.

Realizując zadania kompozycyjne, autorzy prac lepiej zrozumieją tajniki natury, nauczą się ją szanować, jednocześnie zwrócą uwagę na jej olbrzymi potencjał inspiracyjny dla wszelkich poczynań artystycznych, walory estetyczne służące człowiekowi

IV. Uczestnicy Konkursu.

Zaproszenie do udziału w Biennale kierujemy do dzieci i młodzieży, uczniów szkół wszystkich typów.

V. Warunki techniczne.

Ocenie Jury Biennale podlegają:

 • Prace plastyczne (1 uczeń – maksymalnie 3 prace):
  • malarstwo, rysunek (format min. A-3)
  • grafika warsztatowa (bez limitu formatu)
  • tkanina artystyczna (bez limitu formatu)
 • Prace fotograficzne (1 uczeń – maksymalnie 3 prace):
  • barwne i czarno-białe o formacie minimalnym 15 x 21 cm (wyłącznie oryginalne!)

Poliptyki liczone są jako jedna praca.

Kategorie wiekowe:

 • I: do 6 lat,
 • II: 7-10,
 • III: 11-14,
 • IV: 15 lat i więcej.

Górna granica wieku uczestników wynosi 21 lat.

Każda praca winna mieć trwale umocowaną metryczkę zawierającą dane (w kolejności):

 • grupa wiekowa autora,
 • wiek autora,
 • imię i nazwisko autora,
 • adres autora,
 • tytuł pracy,
 • imię i nazwisko opiekuna artystycznego,
 • nazwa i adres macierzystej placówki (nie dotyczy zgłoszeń indywidualnych).

Prac nie wolno rolować i składać na mniejsze formaty!

Uczestnicy Biennale winni zadbać o staranne zapakowanie i zabezpieczenie przesyłanych prac przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Realizacje w postaci rulonów, wykonane nietrwałymi technikami, uszkodzone w transporcie, niewłaściwie opisane - nie będą oceniane przez Jury!

VI. Terminy i miejsce.

Organizator przewiduje następujący terminarz Biennale:

 • Do 10.XII.2023 - ogłoszenie Regulaminu XII Biennale,
 • 15.III.2024 - termin dostarczenia prac Organizatorowi,
 • IV.2024 - obrady Jury Biennale,
 • V.2024 - powiadomienie uczestników o wynikach prac Jury,
 • VI.2024 - uroczyste podsumowanie Biennale, spotkanie uczestników, wręczenie nagród i otwarcie wystawy pokonkursowej.

Prace konkursowe należy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 marca 2024 r. na adres:

Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Słowackiego 17
26-600 Radom
PRZYRODA 2022

VII. Nagrody.

Organizator powoła Jury Biennale złożone z artystów plastyków, artystów fotografików, nauczycieli przedmiotowych, teoretyków edukacji artystycznej.
Jury dokona wyboru prac do wystawy pokonkursowej i podejmie decyzje w kwestii regulaminowych i pozaregulaminowych nagród i wyróżnień, które w formie rzeczowej otrzymają laureaci Biennale.

Organizator przewiduje wydanie katalogu Biennale, który otrzymają laureaci i ich opiekunowie.

VIII. Uwagi organizacyjne.

 1. Wszystkie zgłoszone do konkursu prace stają się własnością Organizatora.

 2. Organizator będzie miał prawo wykorzystać każdą ze zgłoszonych prac, jak też dane osobowe jej autora w związanych z Biennale wydawnictwach i statystykach.

 3. Zgłoszenie do udziału w Biennale oznacza zgodę na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych podanych w karcie informacyjnej w celach niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia organizowanego wydarzenia zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U. 2018 poz. 1000). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do ich wglądu i poprawienia.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych: wizerunku, imienia i nazwiska, miejscowości, nazwy instytucji delegującej w zakresie publicznej promocji i sprawozdawczości Biennale, szczególnie
  do wyróżnionych i nagrodzonych osób.

 5. Organizator zastrzega sobie prawo do fotograficznej i audiowizualnej rejestracji i prezentacji oraz prezentacji zarejestrowanych multimediów w materiałach promocyjnych i sprawozdawczych związanych z organizowanym Biennale.

 6. Wszelkich związanych z Biennale informacji udziela jego Kurator,
  art. plastyk Ewa Banaszczyk w Młodzieżowym Domu Kultury w Radomiu
  email: ewa.mama@interia.pl

  Telefon kontaktowy MDK: 48 3606202 (pon.- pt. 11:00-17:00)
  Fax: 48 3643365, email: mdk.dyrekcja@wp.pl, www.mdk.radom.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W BIENNALE!


Ta witryna wykorzystuje pliki cookies w celu zwiększenia funkcjonalności przeglądarki oraz w celach statystycznych. W ustawieniach przeglądarki można wyłączyć ich wykorzystywanie.


Informacje na temat polityki prywatności znajdują się w zakładce O Nas > Ochrona Danych Osobowych. Zamykając ten komunikat potwierdzasz zapoznanie się z informacjami zawartymi na ww. stronie.

Media społecznościowe

Obserwuj nas:

Projekt i wykonanie - Krzysztof Paterek

© Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Stadnickiej w Radomiu