Menu odnośników dodatkowych

XXIV Turniej Wiedzy o BRD „Zimowy Rower”

Termin: 
środa, 20.03.2024 - 09:30
Miejsce: 
MDK, ul. Słowackiego 17

Konkurs adresowany jest do uczniów z klas IV-VI PSP z Radomia i powiatu radomskiego. Każda szkoła zgłasza 3 reprezentantów. Zawodnicy muszą wykazać się znajomością przepisów ruchu drogowego, zasad udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej (forma testowa) oraz zasad zachowania się na drodze w miejscu wypadku (forma praktyczna).

Wstęp wolny dla szkół


Młodzieżowy Dom Kultury w Radomiu zaprasza uczniów z klas IV-VI do udziału w XXIV Powiatowym Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego „Zimowy Rower”. Współorganizatorem konkursu jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w  Radomiu oraz Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Radomiu. Konkurs planowany jest w dniu 20.03.2024 o godz. 9.30

W konkursach w roku szkolnym 2023/24 nie mogą brać udziału zawodnicy, którzy uczestniczyli w jakiejkolwiek z imprez  z zakresu BRD w poprzednich latach (w konkursach organizowanych przez MDK w roku szkolnym  2020/21/22/23).

Natomiast jedni i ci sami zawodnicy  występować mogą we wszystkich konkursach w jednym roku szkolnym.

Regulamin:

Do konkursu należy zgłosić jedną trzyosobową drużynę oraz  od 1 do 3  zawodników rezerwowych, która wykaże się znajomością przepisów ruchu drogowego, zasad udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej (forma testowa) oraz zasad zachowania się na drodze  w miejscu wypadku (forma praktyczna).

I etap

Zgłoszenia należy nadesłać do dnia 8 marca na e-maila: brd.mdk@wp.pl z podaniem imienia i nazwiska zawodnika wchodzącego w skład 3-osobowej drużyny oraz max. trzech zawodników rezerwowych i opiekuna wraz z adresem mailowym opiekuna. 

W przypadku zgłoszenia się mniej niż 15 zespołów, eliminacje odbędą się w dniu finału. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz zmiana terminu eliminacji na dzień finału zostanie przesłana mailem.

Numery startowe będą nadawane w odwrotnej kolejności od terminu zgłoszenia. Szkoła, która zajmie I miejsce po eliminacjach dostaje ostatni numer startowy podczas finału.

II etap

Eliminacje 20.03.2024 o godz. 9.00, MDK, ul. Słowackiego 17

Zawodnicy muszą wykazać się znajomością przepisów ruchu drogowego, zasad udzielania I pomocy przedlekarskiej (sprawdzian testowy). Suma punktów całej drużyny decyduje o kolejności miejsc. Sprawdzian z przepisów ruchu drogowego wyłoni 10 drużyn, które wezmą udział w finale. Test wiedzy (pisemny) z jednokrotnym wyborem odpowiedzi dla każdego uczestnika. 

Czas 20 minut

Punktacja z części teoretycznej :                                                    

  • 1 błąd ze znajomości zasad udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej - 2 pkt. karne
  • 1 błąd z ogólnych przepisów ruchu drogowego - 5 pkt. karnych
  • 1 błąd ze znajomości znaków drogowych - 5 pkt. karnych
  • 1 błąd ze znajomości bezpiecznego poruszania się na rowerze - 3 pkt. karne  
  • 1 błąd ze znajomości pierwszeństwa przejazdu przez skrzyżowanie - 10 pkt. karnych

III Etap

Finał 20.03.2024 o godz. 9.30, MDK, ul. Słowackiego 17

1. Test wiedzy (pisemny) z jednokrotnym wyborem odpowiedzi dla każdego uczestnika.

Punktacja z części teoretycznej jak w eliminacjach.

2. Wspólnym zadaniem drużyny będzie wykonanie czynności związanych z wypadkiem drogowym to jest:

  • ocena i udzielenie I pomocy ofiarom wypadku,
  • zabezpieczenie  miejsca wypadku,
  • poinformowanie służb o zdarzeniu.

Zawodnicy losowo wybierają jedną czynność i wykonują ją równocześnie.

Każdy z zawodników wykonuje jedną czynność ocenianą  przez sędziów.

Zawodnicy na miejscu zdarzenia mogą spotkać się z sytuacjami (wypadek), w którym uczestniczyli np:

  • I sytuacja: rower i poszkodowany/człowiek(manekin),
  • II sytuacja: pojazd i poszkodowany/człowiek(manekin).

Jeden z zawodników  może odegrać  rolę poszkodowanego.

Do wykonania czynności związanych z wypadkiem posłużą: manekin, materiały medyczne, nosze, telefon, trójkąt, gaśnica, kamizelka odblaskowa oraz inne elementy. Miejsce zdarzenia to droga publiczna z wyznaczoną osią jezdni. Konkurencja zostanie przeprowadzona na sali lub na parkingu przed MDK. W rolę poszkodowanego, któremu będzie udzielana I pomoc zamiast manekina, może zostać wcielona „żywa” osoba, (uczestnik, nauczyciel). Organizator przewiduje możliwość dokonania zmian w regulaminie ze względów niezależnych od niego.

Wszelkie informacje można uzyskać u organizatora p. Kamila Śmiechowskiego pod e-mail: brd.mdk@wp.pl  lub na stronie internetowej: www.mdk.radom.pl w zakładce regulamin pod datą konkursu. Klasyfikacja:  I miejsce zajmie drużyna, której miejsca z dwóch konkurencji – teoretycznej i praktycznej będą najwyższe. W przypadku uzyskania tego samego wyniku o kolejności miejsc zadecyduje  wyższe miejsce z części praktycznej.

Najlepsze  drużyny otrzymają nagrody ufundowane przez Dyrektora WORD w Radomiu oraz Dyrektora MDK.


Ochrona danych osobowych:

1. Zgłoszenie do udziału w Turnieju BRD oznacza zgodę na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych podanych w kartach zgłoszenia i karcie informacyjnej w celach niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia organizowanego wydarzenia zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U. 2018 poz. 1000). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do ich wglądu i poprawienia.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych: wizerunku, imienia i nazwiska, miejscowości, nazwy instytucji delegującej w zakresie publicznej promocji i sprawozdawczości szczególnie do wyróżnionych i nagrodzonych osób.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do fotograficznej i audiowizualnej rejestracji i prezentacji oraz prezentacji zarejestrowanych multimediów w materiałach promocyjnych i sprawozdawczych związanych z organizacją Turniejów BRD.

Powiązana sekcja

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies w celu zwiększenia funkcjonalności przeglądarki oraz w celach statystycznych. W ustawieniach przeglądarki można wyłączyć ich wykorzystywanie.


Informacje na temat polityki prywatności znajdują się w zakładce O Nas > Ochrona Danych Osobowych. Zamykając ten komunikat potwierdzasz zapoznanie się z informacjami zawartymi na ww. stronie.

Media społecznościowe

Obserwuj nas:

Projekt i wykonanie - Krzysztof Paterek

© Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Stadnickiej w Radomiu