Menu odnośników dodatkowych

[ODWOŁANY] XV Powiatowy Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego „Komputerowy Rower”

Termin: 
czwartek, 22.02.2024 - 09:00
Miejsce: 
MDK, ul. Słowackiego 17

Młodzieżowy Dom Kultury w Radomiu zaprasza uczniów z klas IV-VI do udziału w XV Powiatowym Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego „Komputerowy Rower”.


TURNIEJ ODWOŁANY


Współorganizatorem konkursu jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Radomiu oraz Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Radomiu.

W konkursach w roku szkolnym 2023/24 nie mogą brać udziału zawodnicy, którzy uczestniczyli w jakiejkolwiek z imprez z zakresu BRD w latach 2021, 2022, 2023 organizowanych przez MDK. Natomiast w tym roku szkolnym ci sami zawodnicy mogą występować we wszystkich konkursach.

Regulamin

Do konkursu należy zgłosić jedną trzyosobową drużynę oraz do 3 zawodników rezerwowych, która wykaże się znajomością przepisów ruchu drogowego, zasad udzielania
I pomocy przedlekarskiej (forma testowa) – eliminacje oraz sprawnością w obsłudze programu komputerowego „BERDE 2.0” (forma komputerowa) - finał.

I etap

Zgłoszenia należy nadesłać do dnia 14.02.2024 r. na adres brd.mdk@wp.pl

z podaniem imienia, nazwiska, klasy zawodnika wchodzącego w skład 3-osobowej drużyny oraz zawodnikami rezerwowymi wraz z opiekunem i adresem mailowym opiekuna.

W przypadku zgłoszenia się mniej niż 15 zespołów eliminacje odbędą się w dniu finału. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, ustalenie terminu zostanie przesłane mailem po 11 stycznia.

Numery startowe będą nadawane w odwrotnej kolejności od terminu zgłoszenia,

w przypadku eliminacji szkoła, która zajmie I miejsce po eliminacjach dostaje ostatni numer startowy w finale.

II etap

Eliminacje 22.02.2024 r. o godz. 9.00, MDK przy ul. Słowackiego 17

Zawodnicy muszą wykazać się znajomością przepisów ruchu drogowego, zasad udzielania I pomocy przedlekarskiej (sprawdzian testowy). Suma punktów całej drużyny decyduje o kolejności miejsc. Sprawdzian z przepisów ruchu drogowego wyłoni 10 drużyn, które wezmą udział w finale.

Test wiedzy (pisemny) z jednokrotnym wyborem odpowiedzi dla każdego uczestnika.

Czas: 20 minut.

Punktacja z części teoretycznej:

 • 1 błąd ze znajomości zasad udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej - 2 pkt. karne
 • 1 błąd z ogólnych przepisów ruchu drogowego - 5 pkt. karnych
 • 1 błąd ze znajomości znaków drogowych - 5 pkt. karnych
 • 1 błąd ze znajomości bezpiecznego poruszania się na rowerze - 3 pkt. karne
 • 1 błąd ze znajomości pierwszeństwa przejazdu przez skrzyżowanie - 10 pkt. karnych

III etap

Finał 22.02.2024 r. o godz. 9.30, MDK przy ul. Słowackiego 17

 1. Test wiedzy (pisemny) z jednokrotnym wyborem odpowiedzi dla każdego uczestnika.

  Punktacja z części teoretycznej jak w eliminacjach.

 2. Sprawdzian umiejętności za pomocą programu komputerowego „BERDE 2.0” na komputerze dla każdego uczestnika.

  Sprawdzian ten polega na przejechaniu rowerem trasy wylosowanej przez komputer wybierając tryb użytkownika programu Egzamin (punkt 3 instrukcji), w warunkach normalnych z dźwiękiem, bez wyboru opcji: noc, deszcz, mgła, duży ruch, oraz bez wyboru opcji z naciśnięciem klawisza C.

  Punktacja:

  Zawodnik ma możliwość przejechania całej trasy tylko raz. Przejazd będzie zaliczony, gdy zawodnik zbierze wszystkie niebieskie i jeden żółty punkt.

  Dopuszcza się kolizje powodujące przerwanie przejazdu z winy programu-rozpoczęcie przejazdu od nowa , jedna kolizja z winy zawodnika 100 pkt karnych i rozpoczęcie przejazdu od nowa, 2 kolizje zakończenie przejazdu 200 pkt. karnych. Rezygnacja z udziału 300 pkt. karnych. Za niezebranie punktów niebieskich 50 pkt. karnych za każdy.

  Do oceny przejazdu posłużą „punkty karne”, a nie wynik gry.

  Może zaistnieć sytuacja, że przejazd będzie odbywał się bez dźwięku dla wszystkich uczestników.

  Organizator przewiduje możliwość dokonania zmian w regulaminie ze względów niezależnych od niego, np. awaria systemu komputerowego, brak zasilania, itp.

  Wszelkie informacje można uzyskać u organizatora pod adresem mailowym brd.mdk@wp.pl

Klasyfikacja:

I miejsce zajmie drużyna, której miejsce z dwóch konkurencji teoretycznej i praktycznej będzie najwyższe. W przypadku uzyskania tego samego wyniku o kolejności miejsc zadecyduje wyższe miejsce z części teoretycznej.

Najlepsze drużyny otrzymają nagrody ufundowane przez Dyrektora WORD w Radomiu oraz MDK.


Ochrona danych osobowych:

1. Zgłoszenie do udziału w Turnieju BRD oznacza zgodę na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych podanych w kartach zgłoszenia i karcie informacyjnej w celach niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia organizowanego wydarzenia zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U. 2018 poz. 1000). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do ich wglądu i poprawienia.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych: wizerunku, imienia i nazwiska, miejscowości, nazwy instytucji delegującej w zakresie publicznej promocji i sprawozdawczości szczególnie do wyróżnionych i nagrodzonych osób.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do fotograficznej i audiowizualnej rejestracji i prezentacji oraz prezentacji zarejestrowanych multimediów w materiałach promocyjnych i sprawozdawczych związanych z organizacją Turniejów BRD.

Powiązana sekcja

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies w celu zwiększenia funkcjonalności przeglądarki oraz w celach statystycznych. W ustawieniach przeglądarki można wyłączyć ich wykorzystywanie.


Informacje na temat polityki prywatności znajdują się w zakładce O Nas > Ochrona Danych Osobowych. Zamykając ten komunikat potwierdzasz zapoznanie się z informacjami zawartymi na ww. stronie.

Media społecznościowe

Obserwuj nas:

Projekt i wykonanie - Krzysztof Paterek

© Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Stadnickiej w Radomiu