Menu odnośników dodatkowych

XXV Powiatowy Turniej Wiedzy o BRD „Jesienny Rower”

Termin: 
czwartek, 23.11.2023 - 09:30
Miejsce: 
MDK, ul. Słowackiego 17

Konkurs adresowany jest do uczniów z klas IV-VI szkół podstawowych z Radomia i powiatu radomskiego.

Każda szkoła zgłasza 3 reprezentantów.

Zawodnicy muszą wykazać się znajomością przepisów ruchu drogowego, zasad udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej (forma testowa) oraz umiejętnością obsługi technicznej roweru (forma praktyczna).


Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Stadnickiej w Radomiu zaprasza do udziału w XXV Powiatowym Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego „Jesienny Rower” o Puchar Prezesa AMD Auto Centrum Skoda w Radomiu.

Do konkursu należy zgłosić jedną trzyosobową drużynę, która wykaże się znajomością przepisów ruchu drogowego, zasad udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej (forma testowa) oraz sprawdzeniem wyposażenia podstawowego, dodatkowego i stanu technicznego roweru (forma praktyczna).

Eliminacje odbędą się w dniu 23.11.2023 r. o godz. 9.00, 

finał tego samego dnia o godz. 9.30 w MDK przy ul. Słowackiego 17.

Regulamin:

Etap I

Zgłoszenia należy przesłać do dnia 14.11.2023 r. na e-mail: brd.mdk@wp.pl

z podaniem imienia i nazwiska zawodnika wchodzącego w skład trzyosobowej drużyny wraz z zawodnikami rezerwowymi (jeśli posiada - nie więcej niż trzech) oraz opiekunem (jego telefonem kontaktowym i mailem), a także numerem telefonu szkoły, którą uczestnicy reprezentują.

Prosimy o podanie zawodników rezerwowych w celu wpisania ich na dyplomach.

Na konkurs przyjeżdża 3 uczestników (bez zawodników rezerwowych).

W przypadku zgłoszenia się mniej niż 15 zespołów, eliminacje odbędą się w dniu finału.

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie przesłane mailem po 16 listopada. Numery startowe będą nadawane w odwrotnej kolejności do terminu zgłoszenia. Szkoła, która w eliminacjach zajmie pierwsze miejsce, w finale otrzymuje ostatni numer startowy.

Etap II

Eliminacje, dnia 23.11.2023 r. o godz. 9.00

Test wiedzy dla każdego uczestnika jednokrotnego wyboru.

Zawodnicy muszą wykazać się znajomością przepisów ruchu drogowego, zasad udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. Suma punktów całej drużyny decyduje o kolejności miejsc. Sprawdzian z przepisów ruchu drogowego wyłoni 10 drużyn, które wezmą udział w finale.

Punktacja z części teoretycznej:

 • 1 błąd ze znajomości zasad udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej - 2 pkt. karne
 • 1 błąd z ogólnych przepisów ruchu drogowego - 5 pkt. karnych
 • 1 błąd ze znajomości znaków drogowych - 5 pkt. karnych
 • 1 błąd ze znajomości bezpiecznego poruszania się na rowerze - 3 pkt. karne
 • 1 błąd ze znajomości pierwszeństwa przejazdu przez skrzyżowanie - 10 pkt. karnych

Ocena części teoretycznej: najlepszą drużyną zostanie zespół, którego zawodnicy otrzymają najmniej punktów karnych.

E t a p III

Finał, dnia 23.11.2023 r. o godz. 9.30 (zakończenie godz. 12.00)

I. Zawodnicy piszą test ze znajomości przepisów ruchu drogowego (tak, jak w eliminacjach).

II. Cześć praktyczna: wyposażenie podstawowe, dodatkowe, stan techniczny roweru mający wpływ na bezpieczeństwo oraz dodatkowe bezpieczeństwo własne (na przykładzie roweru miejskiego).

 1. Sprawdzenie i omówienie wyposażenia podstawowego.
 2. Sprawdzenie i omówienie wyposażenia dodatkowego.
 3. Sprawdzenie i omówienie stanu technicznego roweru mającego wpływ na bezpieczeństwo jazdy i ewentualne naprawienie stwierdzonych uszkodzeń za pomocą zacisków oraz kluczy.
 4. Zadbanie o bezpieczeństwo własne.
 5. Przewidziany czas na wykonanie zadania to 4 minuty.
 6. Zawodnicy losowo wybierają jedną czynność i wykonują ją po kolei. Każdy z zawodników wykonuje jedną czynność, pokazuje element i omawia.
 7. Kolejność wykonania zadania: wyposażenie podstawowe, dodatkowe, stan techniczny.
 8. Ocena części praktycznej: 10 pkt. za prawidłową odpowiedź, odpowiedź niepełna - 5 pkt., brak odpowiedzi - 0 pkt.

Najlepszą drużyną zostanie zespół, którego zawodnicy otrzymają najwięcej punktów.

Klasyfikacja:

I miejsce zajmie drużyna, która będzie najlepsza w obydwu konkurencjach

W przypadku uzyskania tego samego wyniku o kolejności miejsc zadecyduje lepszy wynik z części teoretycznej.

O r g a n i z a t o r : MDK, ul. Słowackiego 17, 26-600 Radom, adres poczty e-mail: brd.mdk@wp.pl


Ochrona danych osobowych:

1. Zgłoszenie do udziału w turnieju BRD oznacza zgodę na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych podanych w kartach zgłoszenia i karcie informacyjnej w celach niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia organizowanego wydarzenia zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U. 2018 poz. 1000). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do ich wglądu i poprawienia.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych (wizerunku, imienia i nazwiska, miejscowości, nazwy instytucji delegującej) w zakresie publicznej promocji i sprawozdawczości, szczególnie do wyróżnionych i nagrodzonych osób.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do fotograficznej i audiowizualnej rejestracji oraz prezentacji zarejestrowanych multimediów w materiałach promocyjnych i sprawozdawczych związanych z organizacją turniejów BRD.

Powiązana sekcja

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies w celu zwiększenia funkcjonalności przeglądarki oraz w celach statystycznych. W ustawieniach przeglądarki można wyłączyć ich wykorzystywanie.


Informacje na temat polityki prywatności znajdują się w zakładce O Nas > Ochrona Danych Osobowych. Zamykając ten komunikat potwierdzasz zapoznanie się z informacjami zawartymi na ww. stronie.

Media społecznościowe

Obserwuj nas:

Projekt i wykonanie - Krzysztof Paterek

© Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Stadnickiej w Radomiu