Menu odnośników dodatkowych

XXIV Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego „Bezpieczne Drogi Radomia”

Termin: 
piątek, 21.10.2022 - 09:30
Miejsce: 
MDK, ul. Słowackiego 17

Młodzieżowy Dom Kultury w Radomiu zaprasza uczniów z klas IV-VI szkół podstawowych do udziału w XXIV Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego „BEZPIECZNE DROGI RADOMIA”.

Do turnieju należy zgłosić jedną trzyosobową drużynę, która wykaże się znajomością przepisów ruchu drogowego, zasad udzielania I pomocy przedlekarskiej (forma testowa), zasad bezpiecznego poruszania się na rowerze (jazda po rowerowym torze przeszkód).

Eliminacje i Finał w dniu 21.10.2022r. o godz. 9:30 w MDK, ul. Słowackiego 17.

Zgłoszenia należy nadesłać do dnia 12.10.2022 r. na maila: brd.mdk@wp.pl z podaniem imienia nazwiska klasy zawodnika wchodzącego w skład 3-osobowej drużyny wraz z opiekunem i telefonem kontaktowym opiekuna (w przypadku opiekuna który zgłasza szkołę pierwszy raz).

W tym roku szkolnym prosimy o zgłaszanie nowych uczniów.

W konkursach w roku szkolnym 2022/23 NIE MOGĄ brać udziału zawodnicy, którzy uczestniczyli w jakiejkolwiek z imprez z zakresu BRD W POPRZEDNICH LATACH organizowanych przez MDK. Natomiast w jednym roku szkolnym jedni i ci sami zawodnicy mogą występować we wszystkich konkursach.

R E G U L A M I N

Organizatorem konkursu jest Młodzieżowy Dom Kultury, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, Komenda Miejska Policji, Patronat nad imprezą objął Prezydent Miasta Radomia.

Tematyka konkursu  obejmuje zagadnienia związane ze znajomością przepisów ruchu drogowego na poziomie uzyskania karty rowerowej oraz podstawy udzielania I pomocy przedlekarskiej-(test pisemny), praktycznych zasad poruszania się na rowerze (jazda po rowerowym torze przeszkód).

I. Turniej składa się z trzech etapów:

Etap I. Zgłoszenia do dnia 22.10.2022 r.

Szkoły wytypują jedną 3 osobową drużynę do udziału w konkursie  który  odbędzie się w Radomiu w siedzibie Młodzieżowego Domu Kultury ul.Słowackiego 17.  Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie przesłane mailem po 23 października.

Etap II. Eliminacje odbędą się w dniu 21.10.2022 r. o  godz. 9:00

Zawodnicy muszą wykazać się znajomością przepisów ruchu drogowego, zasad udzielania I pomocy przedlekarskiej (sprawdzian testowy). Każdy zawodnik pisze swój test z jednokrotnym wyborem odpowiedzi. Suma punktów całej drużyny decyduje o kolejności miejsc. Sprawdzian z przepisów ruchu drogowego wyłoni 10 drużyn, które wezmą udział w Finale.

Punktacja z części teoretycznej :

 • 1 błąd ze znajomości zasad udzielania pomocy przedlekarskiej - 2 pkt. karne
 • 1 błąd z ogólnych przepisów ruchu drogowego - 5 pkt. karny
 • 1 błąd ze znajomości znaków drogowych - 5 pkt. karne
 • 1 błąd ze znajomości poruszania się na rowerze i ruchu pieszych - 3 pkt. karne 
 • 1 błąd ze znajomości pierwszeństwa przejazdu przez skrzyżowanie - 10 pkt. karnych

Etap III. Finał odbędzie w dniu 21.10.2022 r. o godz. 9:30

Zawodnicy piszą test ze znajomości przepisów ruchu drogowego oraz wykazują się umiejętnością jazdy na rowerze po rowerowym torze przeszkód (przejazd odbywać się będzie na  rowerze rozmiar ramy 17,  koła 26 cali, udostępnionym przez organizatora i w kasku, można posiadać własny kask).

Suma punktów zdobytych przez całą drużynę liczy się do klasyfikacji drużynowej, zaś ilość punktów zdobytych przez każdego uczestnika wyłoni najlepszego zawodnika w klasyfikacji indywidualnej.

Zwycięży drużyna/zawodnik która/y zdobędą najmniejszą liczbę punktów karnych po teście  i po jeździe. 

 1. Punktacja ze znajomości przepisów ruchu drogowego-część teoretyczna jak w eliminacjach.
 2. Punktacja z jazdy sprawnościowej: od 5 do 100 pkt. karnych

Klasyfikacja: I miejsce zajmie drużyna, której miejsca z dwóch konkurencji teoretycznej i praktycznej będzie najwyższa. W przypadku uzyskania tego samego wyniku o kolejności miejsc zadecyduje  wyższe miejsce z części teoretycznej.

II. Nagrody i wyróżnienia:

Najlepsza Drużyna otrzyma Puchar Przechodni ufundowany przez  Prezydenta Miasta Radomia oraz upominki rzeczowe.

Dla 10 drużyn przewidziane są nagrody i upominki ufundowane przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Radomiu.

Zapraszamy do udziału

Program Imprezy

 • Od godz. 8:30 - Jazdy próbne po torze przeszkód
 • Godz. 9:30 - Powitanie uczestników, omówienie przebiegu  konkursu
 • Godz. 9:45 - Cześć teoretyczna i praktyczna równocześnie
  Uczestnicy piszą test jednokrotnym wyborem odpowiedzi, każda szkoła w innej sali.
 • Godz. 12:00-12:30 - Rozstrzygnięcie, rozdanie nagród i dyplomów

Ochrona danych osobowych:

1. Zgłoszenie do udziału w Turnieju BRD oznacza zgodę na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych podanych w kartach zgłoszenia i karcie informacyjnej w celach niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia organizowanego wydarzenia zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U. 2018 poz. 1000). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do ich wglądu i poprawienia.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych: wizerunku, imienia i nazwiska, miejscowości, nazwy instytucji delegującej w zakresie publicznej promocji i sprawozdawczości szczególnie do wyróżnionych i nagrodzonych osób.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do fotograficznej i audiowizualnej rejestracji i prezentacji oraz prezentacji zarejestrowanych multimediów w materiałach promocyjnych i  sprawozdawczych związanych z organizacją Turniejów BRD.

Powiązana sekcja

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies w celu zwiększenia funkcjonalności przeglądarki oraz w celach statystycznych. W ustawieniach przeglądarki można wyłączyć ich wykorzystywanie.


Informacje na temat polityki prywatności znajdują się w zakładce O Nas > Ochrona Danych Osobowych. Zamykając ten komunikat potwierdzasz zapoznanie się z informacjami zawartymi na ww. stronie.

Media społecznościowe

Obserwuj nas:

Projekt i wykonanie - Krzysztof Paterek

© Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Stadnickiej w Radomiu