Menu odnośników dodatkowych

XVII Diecezjalny Konkurs Pieśni i Poezji Patriotycznej „Kocham Moją Ojczyznę”

Termin: 
piątek, 27.05.2022 - 09:00
Miejsce: 
MDK, ul. Słowackiego 17

XVII DIECEZJALNY KONKURS PIEŚNI I POEZJI PATRIOTYCZNEJ
„Kocham Moją Ojczyznę”

REGULAMIN – 2022

1. Organizatorem Konkursu jest Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Diecezji Radomskiej, Parafialne Oddziały Akcji Katolickiej oraz Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Stadnickiej w Radomiu.

2. Celem Konkursu jest wzrost świadomości narodowej młodego pokolenia Polaków, pogłębienie ich miłości do Ojczyzny, pogłębienie znajomości historii i kultury polskiej zawartej w pieśni i poezji polskiej na przestrzeni wieków.

3. Konkurs ma zasięg diecezjalny i jest przeznaczony dla:

 • dzieci w wieku przedszkolnym,
 • uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych,
 • wychowanków placówek oświatowo-wychowawczych oraz grupy parafialne.

4. Konkurs jest przeprowadzany w dwóch kategoriach:

I. Poezja.
II. Pieśń, w tej kategorii mogą brać udział:
   - soliści,
   - zespoły (od 2 do 10 osób).

Tematy konkursowe uczestnik może wykonywać w wybranej kategorii: pieśń albo poezja. Łączenie kategorii jest wykluczone. Uczestnik występujący w kategorii „pieśń – soliści” nie może wystąpić podczas tego samego konkursu w kategorii „pieśń – zespoły”.

5. W każdej kategorii są 4 grupy wiekowe:

 • przedszkola,
 • szkoły podstawowe - klasy I – IV,
 • szkoły podstawowe - klasy V – VIII,
 • szkoły ponadpodstawowe.

6. Konkurs odbywa się w trzech etapach:

 • szkolnym,
 • regionalnym
 • diecezjalnym.

W etapie regionalnym biorą udział zwycięzcy etapu szkolnego (I, II i III miejsce).

W etapie diecezjalnym (w finale) biorą udział zwycięzcy etapu regionalnego. Liczba uczestników, kwalifikujących się do finału, zależy od liczby uczestników występujących w etapie regionalnym. I tak:

 • do 100 uczestników - tylko I miejsca (maksymalnie 12 uczestników),
 • do 150 uczestników - miejsca I + dwa miejsca II (maksymalnie 14 uczestników),
 • do 200 uczestników - miejsca I + cztery miejsca II (maksymalnie 16 uczestników),
 • powyżej 200 uczestników - miejsca I + sześć miejsc II (maksymalnie 18 uczestników).

Przyznawanie miejsc ex aequo dla zwycięzców, którzy wezmą udział w finale (I i II miejsca) jest niedozwolone. Przez „uczestnik” należy rozumieć: recytatora, solistę, zespół. Zgodnie z powyższym:

a) 1 recytator - 1 uczestnik,
b) 1 solista - 1 uczestnik,
c) 1 zespół (od 2 do 10 osób) - 1 uczestnik.

7. Szkolne komisje konkursowe powołuje dyrektor placówki. Regionalne i diecezjalne komisje konkursowe powołuje organizator odpowiedniego szczebla.
Decyzje komisji konkursowych są ostateczne.

8. Tematy konkursowe:

I. obowiązkowe (dla pieśni i poezji):

a) dla przedszkoli: „Mazurek Dąbrowskiego”,
b) dla pozostałych grup wiekowych: „Mazurek Dąbrowskiego”, „Hymn Pierwszej Brygady”, „Warszawianka”, „Rota”, „Boże coś Polskę”.

II. dowolne: pieśni (wiersze) rycerstwa polskiego, powstańcze, żołnierskie i partyzanckie (np.: Bogurodzica; Marsz, marsz Polonia; Czerwone Maki; Marsz Sybiraków; Armia Krajowa…..)

Pieśni mogą być wykonywane z akompaniamentem lub a capella. Playback jest niedopuszczalny. W kategorii poezja uczestnik recytuje utwór bez podkładu muzycznego.

9. Uczestnicy Konkursu wykonują jeden z tematów obowiązkowych wybrany przez komisję konkursową oraz jeden wybrany przez siebie temat dowolny. Diecezjalne Komisje Konkursowe mogą pozwolić uczestnikowi Konkursu na wybór wykonywanych tematów.

10. Konkurs odbędzie się w następujących terminach:
- etap szkolny: do 30 kwietnia 2022 roku, / region radomski do 7 maja 2022 roku/
- etap regionalny: do 15 maja 2022r. / region radomski do 27 maja 2022 roku/
- etap diecezjalny: 24/30 września 2022r.
Szkolne komisje konkursowe zgłaszają swoich laureatów do organizatora Konkursu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 maja 2022 roku na adres organizatora regionalnego /region radomski do 13 maja/. Protokół szkolnych komisji konkursowych winien zawierać dane wg załączonego wzoru (załącznik nr 1).

11. Do każdego zgłoszenia należy dołączyć zgodę rodziców (opiekunów prawnych) uczestnika na wykorzystanie wizerunku oraz przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z jego udziałem w konkursie. Zalecane jest przedstawienie tzw. ridera technicznego (rider techniczny – jest przeznaczony dla organizatora imprezy i zawiera spis wszystkich wymagań technicznych/ilość mikrofonów, odtwarzacz CD, gitara itp./, które są dla wykonawcy warunkiem występu).

12. Organizator etapu regionalnego przesyła do organizatora etapu diecezjalnego:

 • protokół (odpowiednio załącznik nr 2a, 2b lub 2c),
 • listę laureatów z podaniem repertuaru (załącznik nr 3),
 • wykaz nauczycieli przygotowujących dzieci/młodzież do konkursu (załącznik nr 4),
 • ilość uczestników etapu szkolnego (wg. załącznika nr 1),

w terminie do trzech dni roboczych od zakończenia konkursu.

13. Spośród laureatów etapu diecezjalnego w kategorii >Pieśń< Zarząd Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej przyznaje „Nagrodę Specjalną”. Nagroda ta uprawnia do reprezentowania Diecezji Radomskiej w Ogólnopolskim Koncercie Pieśni Patriotycznej „Śpiewam mojej Ojczyźnie”. Koncert odbędzie się 12 listopada 2022r. w Sali Koncertowej Zamku Królewskiego w Warszawie.
Organizatorem koncertu jest Krajowy Instytut Akcji Katolickiej.

14. Zgłoszenie udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu i wyrażeniem zgody Organizatorowi na nieodpłatne prawo do rejestracji dowolną techniką zapisu i wykorzystania zarejestrowanego materiału.

Osoba do kontaktu:

 • Teresa Połeć
  tel.: 609 198 959
 • Helena Żółtkiewicz
  tel.: 663 245 548

Projekt LIFE Radom

Część nagród dla laureatów przekazanych zostało w ramach promocji projektu LIFE14 CCA/PL/000101 „Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę woda w przestrzeni miejskiej Radomia”.

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies w celu zwiększenia funkcjonalności przeglądarki oraz w celach statystycznych. W ustawieniach przeglądarki można wyłączyć ich wykorzystywanie.


Informacje na temat polityki prywatności znajdują się w zakładce O Nas > Ochrona Danych Osobowych. Zamykając ten komunikat potwierdzasz zapoznanie się z informacjami zawartymi na ww. stronie.

Media społecznościowe

Obserwuj nas:

Projekt i wykonanie - Krzysztof Paterek

© Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Stadnickiej w Radomiu