Menu odnośników dodatkowych

XXII Turniej Wiedzy o BRD „Zimowy rower”

Termin: 
piątek, 18.03.2022 - 09:30
Miejsce: 
MDK, ul. Słowackiego 17

Konkurs adresowany do uczniów szkół podstawowych. Zadaniem uczestników jest napisanie testu wiedzy oraz obsługa zdarzenia drogowego, jakim jest wypadek - udzielenie pomocy ofiarom, zabezpieczenie miejsca wypadku oraz poinformowanie służb ratowniczych o zdarzeniu.

Do konkursu należy zgłosić jedną trzyosobową drużynę oraz od 1 do 3 zawodników rezerwowych, która wykaże się znajomością przepisów ruchu drogowego, zasad udzielania i pomocy przedlekarskiej (forma testowa) oraz zasad zachowania się na drodze w miejscu wypadku (forma praktyczna) - finał.

I etap

Zgłoszenia należy nadesłać do dnia 8.03.2022 r. na e-maila: brd.mdk@wp.pl z podaniem imienia, nazwiska, zawodnika wchodzącego w skład 3-osobowej drużyny oraz max. trzech zawodników rezerwowych i opiekuna oraz adresem mailowym opiekuna.

W przypadku zgłoszenia się mniej niż 15 zespołów, eliminacje odbędą się w dniu finału. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz zmiana terminu eliminacji na dzień finału zostanie przesłana mailem.

Numery startowe będą nadawane w odwrotnej kolejności od terminu zgłoszenia. Szkoła, która zajmie I miejsce po eliminacjach dostaje ostatni numer startowy na finale.

II etap

Eliminacje - 18.03.2022 r. o godz. 9.00 - MDK, ul. Słowackiego 17 w Radomiu

Zawodnicy muszą wykazać się znajomością przepisów ruchu drogowego, zasad udzielania I pomocy przedlekarskiej (sprawdzian testowy). Suma punktów całej drużyny decyduje o kolejności miejsc. Sprawdzian z przepisów ruchu drogowego wyłoni 10 drużyn, które wezmą udział w Finale. Test wiedzy (pisemny) z jednokrotnym wyborem odpowiedzi dla każdego uczestnika.

Czas 20 minut

Punktacja z części teoretycznej:

  • 1 błąd ze znajomości zasad udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej 2 pkt. karne
  • 1 błąd z ogólnych przepisów ruchu drogowego 5 pkt. karnych
  • 1 błąd ze znajomości znaków drogowych 5 pkt. karnych
  • 1 błąd ze znajomości bezpiecznego poruszania się na rowerze 3 pkt. karne
  • 1 błąd ze znajomości pierwszeństwa przejazdu przez skrzyżowanie 10 pkt. karnych

III etap

Finał - 18.03.2022 r. o godz. 9.30 - MDK, ul. Słowackiego 17 w Radomiu

1. Test wiedzy (pisemny) z jednokrotnym wyborem odpowiedzi dla każdego uczestnika.
Punktacja z części teoretycznej jak w eliminacjach.

2. Wspólnym zadaniem drużyny będzie wykonanie czynności związanych z wypadkiem drogowym to jest:

  • ocena i udzielenie I pomocy ofiarom wypadku,
  • zabezpieczenie miejsca wypadku,
  • poinformowanie służb o zdarzeniu.

Zawodnicy losowo wybierają jedną czynność i wykonują ją równocześnie. Każdy
z trzech zawodników wykonuje jedną czynność.

Zawodnicy na miejscu zdarzenia mogą spotkać się z sytuacjami (wypadek), w którym uczestniczyli np:

  • I sytuacja: rower i poszkodowany/człowiek(manekin),
  • II sytuacja: pojazd i poszkodowany/człowiek(manekin).

Poszkodowany może być wcielony w rolę kierowcy lub pieszego.

Do wykonania czynności związanych z wypadkiem posłużą: manekin, materiały medyczne, nosze, telefon, trójkąt, gaśnica, kamizelka odblaskowa oraz inne elementy. Miejsce zdarzenia to droga publiczna z wyznaczoną osią jezdni. Konkurencja zostanie przeprowadzona na sali, lub na parkingu przed MDK. W rolę poszkodowanego , któremu będzie udzielana I pomoc zamiast manekina, może zostać wcielona „żywa” osoba, (uczestnik, nauczyciel). Organizator przewiduje możliwość dokonania zmian w regulaminie ze względów niezależnych od niego.

Wszelkie informacje można uzyskać u organizatora p. Kamila Śmiechowskiego pod e-mail: brd.mdk@wp.pl lub na stronie internetowej: www.mdk.radom.pl w zakładce regulamin pod datą konkursu. Klasyfikacja: I miejsce zajmie drużyna, której miejsca z dwóch konkurencji – teoretycznej i praktycznej będą najwyższe. W przypadku uzyskania tego samego wyniku o kolejności miejsc zadecyduje wyższe miejsce z części praktycznej.

Najlepsze drużyny otrzymają nagrody ufundowane przez Dyrektora WORD w Radomiu oraz Dyrektora MDK.


Ochrona danych osobowych:

1. Zgłoszenie do udziału w Turnieju BRD oznacza zgodę na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych podanych w kartach zgłoszenia i karcie informacyjnej w celach niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia organizowanego wydarzenia zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U. 2018 poz. 1000). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do ich wglądu i poprawienia.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych: wizerunku, imienia i nazwiska, miejscowości, nazwy instytucji delegującej w zakresie publicznej promocji i sprawozdawczości szczególnie do wyróżnionych i nagrodzonych osób.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do fotograficznej i audiowizualnej rejestracji i prezentacji oraz prezentacji zarejestrowanych multimediów w materiałach promocyjnych i sprawozdawczych związanych z organizacją Turniejów BRD.

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies w celu zwiększenia funkcjonalności przeglądarki oraz w celach statystycznych. W ustawieniach przeglądarki można wyłączyć ich wykorzystywanie.


Informacje na temat polityki prywatności znajdują się w zakładce O Nas > Ochrona Danych Osobowych. Zamykając ten komunikat potwierdzasz zapoznanie się z informacjami zawartymi na ww. stronie.

Media społecznościowe

Obserwuj nas:

Projekt i wykonanie - Krzysztof Paterek

© Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Stadnickiej w Radomiu