Menu odnośników dodatkowych

Rowerowy Rajd Niepodległości - X Memoriał Muńka

Termin: 
niedziela, 7.11.2021 - 10:30 do 13:00
Miejsce: 
Radom, ul. Folwarczna (okolice toru off-road)

Wyścig organizowany jest z okazji Narodowego Święta Niepodległości oraz poświęcony pamięci naszego kolegi Daniela Gryza. Celem rajdu jest popularyzacja kolarstwa i turystyki rowerowej w Polsce oraz promowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.


Regulamin wyścigu MTB
Rowerowy Rajd Niepodległości
– X Memoriał Muńka

Patronat honorowy
Prezydenta Miasta Radomia

Radom, 07.11.2021 r.

I. Organizator:

 • Młodzieżowy Dom Kultury w Radomiu,
 • Urząd Miejski w Radomiu,
 • Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Radomiu,
 • Decathlon Radom,
 • PHU Tytan,
 • Siek – Twój sukces naszą pasją
 • Virgo Poligrafia,
 • Premio Centrum Radom,
 • Nadleśnictwo Radom,
 • UKS MDK Radom.

II. Klasa wyścigu:

Wyścig otwarty dla wszystkich amatorów jazdy rowerem o zacięciu sportowym.

III. Cele wyścigu:

 • popularyzacja sportu kolarskiego na terenie woj. mazowieckiego,
 • promocja miasta Radomia.
 • promocja ścieżek rowerowych i regionalnych szlaków turystycznych,
 • promowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.

IV. Termin i miejsce:

X Rowerowy Rajd Niepodległości – Memoriał Muńka to wyścig MTB w formule xco - odbędzie się w niedzielę, 7.11.2021 r. w godz. 10.30-13.00 w Radomiu, ul. Folwarczna (okolice toru off-road). Biuro zawodów w tym samym miejscu.

V. Uczestnictwo i zgłoszenia:

 • Zawodnicy obowiązkowo startują w kaskach twardych,
 • Osoby poniżej 18 lat startują za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych wyrażoną na karcie zgłoszeniowej. Rodzic lub opiekun prawny podpisuje oświadczenie w biurze zawodów w obecności organizatora.
 • Uczestnikiem Frajdy będzie osoba, która dokona osobistego zgłoszenia w Biurze Zawodów, w dniu imprezy, do godz. 10.50 i podpisze zobowiązanie o tym, że :
  „Organizator oraz wszystkie osoby z nim współpracujące nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za ewentualne szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub bezpośrednio po zawodach. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami. Przyjmują do wiadomości, iż należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych i warunków regulaminu. Zgadza się z warunkami uczestnictwa. W przypadku dzieci i młodzieży do lat 18-tu wymagana jest pisemna zgoda opiekuna prawnego. Swoim podpisem wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych, umieszczanie zdjęć oraz wyników z imprezy itp. (Dz. U nr 133, poz. 883)”.

VI. Sposób przeprowadzenia wyścigu:

Wyścig rozegrany zostanie zgodnie z przepisami PZKol. na rundzie długości około 1.5 km

VII. Program minutowy:

 • Żak I - urodzeni w latach 2011 i później startują o g. 11:00
 • Żak II - urodzeni w latach 2009-2010 startują o g. 11:15
 • Młodzik - urodzeni w latach 2007-2008 startują o g. 11:30
 • Junior mł. - urodzeni w latach 2005-2006 startują o g. 11:50
 • Junior - urodzeni w latach 2003-2004 startują o g. 11:50
 • Orlik – urodzeni w latach 1999-2002 startują o g. 12:30
 • Elita - urodzeni w latach 1998 i starsi startują o g. 12:30

Zawodnicy zdublowani kończą wyścig wraz ze zwycięzcą.

Organizator zastrzega sobie prawo do innego sposobu przeprowadzenia startu, o czym poinformuje uczestników na odprawie technicznej w dniu zawodów.

VIII. Opłaty startowe:

Na najbliższej edycji Rajdu wszystkie osoby są zwolnione z opłaty startowej.

IX. Nagrody:

Puchary i medale dla 3 najlepszych zawodników w każdej kategorii wiekowej, upominki dla wszystkich.

Na zakończenie imprezy odbędzie się ognisko na placu zabaw vis a vis budynku Nadleśnictwa Radom, ul. Janiszewska 48.

X. Komisja sędziowska:

- wyznacza organizator.

XI. Wykaz szpitali:

 • Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr Tytusa Chałubińskiego, ul. Lekarska 4, tel.: 48 361 51 00.

XII. Inne:

 • Na trasie będą zlokalizowane punkty kontrolne. Ominięcie punktu kontrolnego równa się dyskwalifikacji,
 • Trasa będzie oznakowana przez organizatora i ratowników medycznych,
 • Zabrania się używania opakowań szklanych,
 • Wolniejszy zawodnik powinien ustąpić miejsca szybszemu,
 • W czasie finiszu zawodnik musi zachować swój tor jazdy.

XIII. Informacje kontaktowe:

Młodzieżowy Dom Kultury w Radomiu, ul. Słowackiego 17, tel. 48 360-62-02.

Osoba odpowiedzialna: Mirosław Strzelecki, tel. 504 186 360.

Powiązana sekcja

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies w celu zwiększenia funkcjonalności przeglądarki oraz w celach statystycznych. W ustawieniach przeglądarki można wyłączyć ich wykorzystywanie.


Informacje na temat polityki prywatności znajdują się w zakładce O Nas > Ochrona Danych Osobowych. Zamykając ten komunikat potwierdzasz zapoznanie się z informacjami zawartymi na ww. stronie.

Media społecznościowe

Obserwuj nas:

Projekt i wykonanie - Krzysztof Paterek

© Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Stadnickiej w Radomiu