Menu odnośników dodatkowych

Grandioso na Fontannach

Termin: 
niedziela, 20.06.2021 - 15:00
Miejsce: 
Fontanny przy ul. Żeromskiego w Radomiu

REGULAMIN IMPREZY
Koncertu i pokazu musztry paradnej
Radomskiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej GRANDIOSO
w dniu 20 czerwca 2021 r.

 1. Poniższe określenia używane w regulaminie będą miały następujące znaczenie:
  • „służby porządkowe i informacyjne” oznacza pracowników Młodzieżowego Domu Kultury w Radomiu posiadających czerwoną koszulkę zawierającą nazwę i logo MDK oraz napis Grandioso Radom-Poland;
  • „teren imprezy” oznacza teren placu przy fontannach;
  • „uczestnik imprezy” oznacza osobę znajdującą się na terenie imprezy.
 2. Regulamin wydany jest przez organizatora imprezy – Młodzieżowy Dom Kultury w Radomiu, zwany dalej „organizatorem”.
 3. Każda osoba przebywająca na terenie imprezy w czasie jej trwania zobowiązana jest do zapoznania się z regulaminem i stosowania się do jego postanowień.
 4. Wstęp na teren imprezy jest bezpłatny.
 5. Uczestnicy imprezy są zobowiązani do bezpiecznego zachowania się zgodnie z przepisami prawa i ogólnie przyjętymi normami społecznymi.
 6. Zabrania się dewastacji placu oraz wszelkich urządzeń znajdujących się na terenie imprezy w czasie jej trwania.
 7. Organizator uprawniony jest do utrwalenia imprezy, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych MDK.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie imprezy lub odwołania imprezy z przyczyn niezależnych od organizatora.
 9. Organizator zobowiązuje się do zawiadomienia o imprezie Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej i Pogotowia Ratunkowego.
 10. Uczestnicy imprezy zobowiązani są stosować się do poleceń służb porządkowych i informacyjnych, oraz powiadomionych służb: Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej i Pogotowia Ratunkowego.
 11. Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie organizatora Młodzieżowego Domu Kultury w Radomiu, ul. Słowackiego 17 i na stronie internetowej MDK.
 12. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
 13. Regulamin obowiązuje w czasie trwania koncertu RMOD Grandioso.

Powiązana sekcja

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies w celu zwiększenia funkcjonalności przeglądarki oraz w celach statystycznych. W ustawieniach przeglądarki można wyłączyć ich wykorzystywanie.


Informacje na temat polityki prywatności znajdują się w zakładce O Nas > Ochrona Danych Osobowych. Zamykając ten komunikat potwierdzasz zapoznanie się z informacjami zawartymi na ww. stronie.

Media społecznościowe

Obserwuj nas:

Projekt i wykonanie - Krzysztof Paterek

© Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Stadnickiej w Radomiu