Menu odnośników dodatkowych

XXI Powiatowy Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego „Zimowy Rower”

Termin: 
poniedziałek, 26.04.2021 - 00:00 do piątek, 30.04.2021 - 00:00
Miejsce: 
Zdalnie, drogą e-mailową

Młodzieżowy Dom Kultury w Radomiu zaprasza uczniów z klas IV-VII do udziału w XXI Powiatowym Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego „Zimowy Rower”.

Konkurs planowany jest na 27-30.04.2021 r. zdalnie - drogą e-mailową.

W konkursach w roku szkolnym 2020/21 nie mogą brać udziału zawodnicy, którzy uczestniczyli w jakiejkolwiek z imprez z zakresu BRD w poprzednich latach (w konkursach organizowanych przez MDK w roku szkolnym 2016/17 2017/18 2018/2019). Dopuszcza się udział zawodników z zeszłego roku szkolnego.

Regulamin: Do konkursu należy zgłosić jedną trzyosobową drużynę , która wykaże się znajomością przepisów ruchu drogowego, zasad udzielania i pomocy przedlekarskiej (forma testowa) oraz zasad zachowania się na drodze w miejscu wypadku (forma praktyczna opisowa).

I Etap. Potwierdzenie udziału proszę o przesłanie na e-maila do 15 kwietnia 2021 r.

II Etap. Finał konkursu odbędzie się w terminie 27-30.04.2021 r. w godz. 13.30-15.30 drogą e-mailową: brd.mdk@wp.pl

Każdy z zawodników wykonuje wszystkie zadania z części teoretycznej i praktycznej.

1. Zawodnicy muszą wykazać się znajomością przepisów ruchu drogowego, zasad udzielania I pomocy przedlekarskiej. Test wiedzy (pisemny) z jednokrotnym wyborem odpowiedzi dla każdego uczestnika.

Punktacja z części teoretycznej:

 • 1 błąd ze znajomości zasad udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej - 2 pkt. karne,
 • 1 błąd z ogólnych przepisów ruchu drogowego - 5 pkt. karnych,
 • 1 błąd ze znajomości znaków drogowych - 5 pkt. karnych,
 • 1 błąd ze znajomości bezpiecznego poruszania się na rowerze - 3 pkt. karne,
 • 1 błąd ze znajomości pierwszeństwa przejazdu przez skrzyżowanie - 10 pkt. karnych.

2. Zadaniem każdego uczestnika będzie wykonanie czynności związanych z wypadkiem drogowym to jest:

 • zabezpieczenie miejsca wypadku,
 • poinformowanie służb o zdarzeniu.

Zawodnicy na miejscu zdarzenia mogą spotkać się z sytuacjami (wypadek), w którym uczestniczyli np:

 • I sytuacja: rower i poszkodowany/człowiek(manekin),
 • II sytuacja: pojazd i poszkodowany/człowiek(manekin).

Test wiedzy oraz sytuację opisującą wypadek będą udostępnione Państwu w postaci animacji uwidocznionej na zdjęciach. Test i arkusz odpowiedzi w programie Word. Arkusz edytujemy a wypadek opisujemy w programie Word.

Do opisania wypadku posłużą materiały: manekin, materiały medyczne, nosze, telefon, trójkąt, gaśnica, kamizelka odblaskowa oraz inne elementy. Miejsce zdarzenia to droga publiczna z wyznaczoną osią jezdni.

Wszelkie informacje można uzyskać u organizatora p. Kamila Śmiechowskiego pod e-mail: brd.mdk@wp.pl

Najlepsze drużyny otrzymają nagrody ufundowane przez Dyrektora WORD w Radomiu oraz Dyrektora MDK.


Ochrona danych osobowych:

 1. Zgłoszenie do udziału w Turnieju BRD oznacza zgodę na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych podanych w kartach zgłoszenia i karcie informacyjnej w celach niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia organizowanego wydarzenia zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U. 2018 poz. 1000). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do ich wglądu i poprawienia.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych: wizerunku, imienia i nazwiska, miejscowości, nazwy instytucji delegującej w zakresie publicznej promocji i sprawozdawczości szczególnie do wyróżnionych i nagrodzonych osób.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do fotograficznej i audiowizualnej rejestracji i prezentacji oraz prezentacji zarejestrowanych multimediów w materiałach promocyjnych i sprawozdawczych związanych z organizacją Turniejów BRD.

 

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies w celu zwiększenia funkcjonalności przeglądarki oraz w celach statystycznych. W ustawieniach przeglądarki można wyłączyć ich wykorzystywanie.


Informacje na temat polityki prywatności znajdują się w zakładce O Nas > Ochrona Danych Osobowych. Zamykając ten komunikat potwierdzasz zapoznanie się z informacjami zawartymi na ww. stronie.

Media społecznościowe

Obserwuj nas:

Projekt i wykonanie - Krzysztof Paterek

© Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Stadnickiej w Radomiu