Menu odnośników dodatkowych

XXI Powiatowy Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego „Zimowy Rower”

Termin: 
piątek, 20.03.2020 - 09:00
Miejsce: 
MDK

Konkurs odwołany.

Konkurs adresowany do uczniów szkół podstawowych. Zadaniem uczestników jest napisanie testu wiedzy oraz udzielenie pomocy ofiarom wypadku, zabezpieczenie miejsca wypadku, poinformowanie służb ratowniczych o zdarzeniu.


Młodzieżowy Dom Kultury w Radomiu zaprasza uczniów z klas IV-VI do udziału w XXI Powiatowym Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego „Zimowy Rower”. Współorganizatorem konkursu jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Radomiu, UTH w Radomiu oraz Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Radomiu.

Konkurs planowany jest w dniu 20.03.2020 r. o godz. 9.00.

W konkursach w roku szkolnym 2018/19 nie mogą brać udziału zawodnicy, którzy uczestniczyli w jakiejkolwiek z imprez z zakresu BRD w poprzednich latach (w konkursach organizowanych przez MDK w roku szkolnym 2015/16, 2016/17, 2017/18). Natomiast jedni i ci sami zawodnicy występować mogą we wszystkich konkursach w jednym roku szkolnym.

Regulamin

Do konkursu należy zgłosić jedną trzyosobową drużynę oraz od 1 do 3 zawodników rezerwowych, która wykaże się znajomością przepisów ruchu drogowego, zasad udzielania i pomocy przedlekarskiej (forma testowa) oraz zasad zachowania się na drodze w miejscu wypadku (forma praktyczna) finał.

I etap

Zgłoszenia należy nadesłać do dnia 10.03.2020 r. na e-maila: brd.mdk@wp.pl z podaniem imienia, nazwiska, zawodnika wchodzącego w skład 3-osobowej drużyny oraz max. trzech zawodników rezerwowych i opiekuna oraz adresem mailowym opiekuna.
W przypadku zgłoszenia się mniej niż 15 zespołów, eliminacje odbędą się w dniu finału. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz zmiana terminu eliminacji na dzień finału zostanie przesłana mailem.
Numery startowe będą nadawane w odwrotnej kolejności od terminu zgłoszenia. Szkoła, która zajmie I miejsce po eliminacjach dostaje ostatni numer startowy na finale.

II etap

Eliminacje 20.03.2020 r. o godz. 9.00, MDK ul. Słowackiego 17
Zawodnicy muszą wykazać się znajomością przepisów ruchu drogowego, zasad udzielania I pomocy przedlekarskiej (sprawdzian testowy). Suma punktów całej drużyny decyduje o kolejności miejsc. Sprawdzian z przepisów ruchu drogowego wyłoni 10 drużyn, które wezmą udział w Finale. Test wiedzy (pisemny) z jednokrotnym wyborem odpowiedzi dla każdego uczestnika.

Czas 20 minut

Punktacja z części teoretycznej :

 • 1 błąd ze znajomości zasad udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej - 2 pkt. karne,
 • 1 błąd z ogólnych przepisów ruchu drogowego - 5 pkt. karnych,
 • 1 błąd ze znajomości znaków drogowych - 5 pkt. karnych,
 • 1 błąd ze znajomości bezpiecznego poruszania się na rowerze - 3 pkt. karne,
 • 1 błąd ze znajomości pierwszeństwa przejazdu przez skrzyżowanie - 10 pkt. karnych.

III etap

Finał 20.03.2020 r. o godz. 9.00, MDK ul. Słowackiego 17

1. Test wiedzy (pisemny) z jednokrotnym wyborem odpowiedzi dla każdego uczestnika.
Punktacja z części teoretycznej jak w eliminacjach.

2. Wspólnym zadaniem drużyny będzie wykonanie czynności związanych z wypadkiem drogowym to jest:

 • ocena i udzielenie I pomocy ofiarom wypadku,
 • zadbanie o bezpieczeństwo ruchu w miejscu wypadku,
 • poinformowanie służb o zdarzeniu.

Zawodnicy losowo wybierają jedną czynność i wykonują ją równocześnie. Każdy
z trzech zawodników wykonuje jedną czynność.

Zawodnicy na miejscu zdarzenia mogą spotkać się z sytuacjami (wypadek), w którym uczestniczyli np:

 • I sytuacja: rower i poszkodowany/człowiek(manekin),
 • II sytuacja: pojazd i poszkodowany/człowiek(manekin).

Poszkodowany może być wcielony w rolę kierowcy lub pieszego.

Do wykonania czynności związanych z wypadkiem posłużą: manekin, materiały medyczne, nosze, telefon, trójkąt, gaśnica, kamizelka odblaskowa oraz inne elementy. Miejsce zdarzenia to droga publiczna z wyznaczoną osią jezdni. Konkurencja zostanie przeprowadzona na sali, lub na parkingu przed MDK. W rolę poszkodowanego , któremu będzie udzielana I pomoc zamiast manekina, może zostać wcielona „żywa” osoba, (uczestnik, nauczyciel). Organizator przewiduje możliwość dokonania zmian w regulaminie ze względów niezależnych od niego.

Wszelkie informacje można uzyskać u organizatora p. Kamila Śmiechowskiego pod e-mail: brd.mdk@wp.pl lub na stronie internetowej: www.mdk.radom.pl w zakładce regulamin pod datą konkursu. Klasyfikacja: I miejsce zajmie drużyna, której miejsca z dwóch konkurencji – teoretycznej i praktycznej będą najwyższe. W przypadku uzyskania tego samego wyniku o kolejności miejsc zadecyduje wyższe miejsce z części teoretycznej.

Najlepsze drużyny otrzymają nagrody ufundowane przez Dyrektora WORD w Radomiu oraz Dyrektora MDK.

Ochrona danych osobowych:

 1. Zgłoszenie do udziału w Turnieju BRD oznacza zgodę na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych podanych w kartach zgłoszenia i karcie informacyjnej w celach niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia organizowanego wydarzenia zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U. 2018 poz. 1000). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do ich wglądu i poprawienia.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych: wizerunku, imienia i nazwiska, miejscowości, nazwy instytucji delegującej w zakresie publicznej promocji i sprawozdawczości szczególnie do wyróżnionych i nagrodzonych osób.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do fotograficznej i audiowizualnej rejestracji i prezentacji oraz prezentacji zarejestrowanych multimediów w materiałach promocyjnych i sprawozdawczych związanych z organizacją Turniejów BRD.

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies w celu zwiększenia funkcjonalności przeglądarki oraz w celach statystycznych. W ustawieniach przeglądarki można wyłączyć ich wykorzystywanie.


Informacje na temat polityki prywatności znajdują się w zakładce O Nas > Ochrona Danych Osobowych. Zamykając ten komunikat przyciskiem "X" potwierdzasz zapoznanie się z informacjami zawartymi na ww. stronie.

Media społecznościowe

Obserwuj nas:

Projekt i wykonanie - Krzysztof Paterek

© Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Stadnickiej w Radomiu