Menu odnośników dodatkowych

XXII Turniej Wiedzy o BRD „Bezpieczna Droga” [ODWOŁANY]

Termin: 
czwartek, 25.04.2019 - 09:30
Miejsce: 
MDK

Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV–VI z Radomia i regionu. Zawodnicy piszą test ze znajomości przepisów ruchu drogowego oraz wykazują się umiejętnościami praktycznymi. Każdy z zawodników ma do przejechania na rowerze tor przeszkód.


Młodzieżowy Dom Kultury w Radomiu ul.Słowackiego 17 zaprasza uczniów z klas IV-VI do udziału w XXII Powiatowym Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego „BEZPIECZNA DROGA”.
Regulamin: Do konkursu należy zgłosić jedną trzyosobową drużynę, która wykaże się znajomością przepisów ruchu drogowego, zasad udzielania i pomocy przedlekarskiej (forma testowa) oraz umiejętnością jazdy na rowerze po rowerowym torze przeszkód.

Uwaga

W konkursach w roku szkolnym 2017/18 nie mogą brać udziału zawodnicy, którzy uczestniczyli w jakiejkolwiek z imprez w poprzednich latach(w konkursach organizowanych przez MDK w roku szkolnym 2014/2015, 2015/2016/17.Natomiast jedni i ci sami zawodnicy występować mogą we wszystkich konkursach w jednym roku szkolnym 2018/19

R E G U L A M I N

Tematyka turnieju obejmuje zagadnienia związane ze znajomością przepisów ruchu drogowego na poziomie uzyskania karty rowerowej (test pisemny)-eliminacje i finał, oraz praktycznych zasad poruszania się na rowerze (jazda po rowerowym torze przeszkód-jazda odbywać się będzie tylko na rowerze górskim rozmiar „17” i „19” i w kasku udostępnionych przez organizatora)-finał. Eliminacje wyłonią 10 drużyn , które wezmą udział w Finale. W finale turnieju każdy z 3 zawodników z każdej drużyny pisze test oraz jeździ na rowerze.

Turniej składa się z trzech etapów :

Etap I

Zgłoszenia należy nadesłać do dnia 16.04.2019 r. na maila: brd.mdk@wp.pl z imienia nazwiska klasy zawodnika wchodzącego w skład 3-osobowej drużyny oraz ewentualnie max 3 zawodnikami rezerwowymi wraz z opiekunem i mailem kontaktowym opiekuna.

W przypadku zgłoszenia się mniej niż 15 zespołów, eliminacje odbędą się w dniu finału. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz zmiana terminu eliminacji na dzień finału zostanie przesłana mailem.

Etap II

Eliminacje odbędą się w dniu 25.04.2019 r. w MDK ul.Słowackiego 17 o godz. 9.30.

Zawodnicy muszą wykazać się znajomością przepisów ruchu drogowego-(test pisemny z jednokrotnym wyborem odpowiedzi dla każdego zawodnika). Suma punktów całej drużyny decyduje o kolejności miejsc. Sprawdzian z przepisów ruchu drogowego wyłoni 10 drużyn, które wezmą udział.

Punktacja z części teoretycznej :

  • 1 błąd ze znajomości zasad udzielania I pomocy przedlekarskiej 2 punkty karne
  • 1 błąd z przepisów ruchu drogowego 5 punktów karnych
  • 1 błąd ze znajomości znaków drogowych 5 punktów karnych
  • 1 błąd ze znajomości poruszania się na rowerze i ruchu pieszych 3 punkty karne
  • 1 błąd ze znajomości pierwszeństwa przejazdu przez skrzyżowanie 10 punktów karnych

Etap III

Finał odbędzie w dniu 25.04.2019 r. godz. 9. 30 w MDK ul. Słowackiego 17

Zawodnicy piszą test ze znajomości przepisów ruchu drogowego oraz wykazują się umiejętnością jazdy na rowerze po rowerowym torze przeszkód. W skład toru wchodzą takie przeszkody jak: poprzeczka, równoważnia, bramka, rynna, zakręt, pochylnia, slalom, stop- pomiar czasu. Przeszkody będą ustawione w odległości 1,5-2 metry od siebie. Suma punktów zdobytych przez całą drużynę liczy się do klasyfikacji drużynowej, zaś ilość punktów zdobytych przez każdego uczestnika wyłoni najlepszych zawodników w klasyfikacji indywidualnej.

Do oceny najlepszego zespołu i zawodnika posłuży suma punktów karnych (najniższa liczba) uzyskanych z testu pisemnego i z jazd po torze przeszkód.

W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów karnych o kolejności miejsc decyduje w pierwszej kolejności wynik z testu pisemnego, z jazd po torze przeszkód.

  1. Punktacja ze znajomości przepisów ruchu drogowego-część teoretyczna jak w eliminacjach.
  2. Punktacja z jazdy sprawnościowej: od 5 do 100 pkt. karnych

Wszelkie informacje można uzyskać u organizatora p. Kamila Śmiechowskiego pod e-mail: brd.mdk@wp.pl

Ochrona danych osobowych:

  1. Zgłoszenie do udziału w Turnieju BRD oznacza zgodę na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych podanych w kartach zgłoszenia i karcie informacyjnej w celach niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia organizowanego wydarzenia zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U. 2018 poz. 1000). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do ich wglądu i poprawienia.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych: wizerunku, imienia i nazwiska, miejscowości, nazwy instytucji delegującej w zakresie publicznej promocji i sprawozdawczości szczególnie do wyróżnionych i nagrodzonych osób.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do fotograficznej i audiowizualnej rejestracji i prezentacji oraz prezentacji zarejestrowanych multimediów w materiałach promocyjnych i sprawozdawczych związanych z organizacją Turniejów BRD.

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies w celu zwiększenia funkcjonalności przeglądarki oraz w celach statystycznych. W ustawieniach przeglądarki można wyłączyć ich wykorzystywanie.


Informacje na temat polityki prywatności znajdują się w zakładce O Nas > Ochrona Danych Osobowych. Zamykając ten komunikat przyciskiem "X" potwierdzasz zapoznanie się z informacjami zawartymi na ww. stronie.

Media społecznościowe

Obserwuj nas:

Projekt i wykonanie - Krzysztof Paterek

© Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Stadnickiej w Radomiu