Menu odnośników dodatkowych

Teatr „Scena 05”

Wiek uczestników: 
7-19 lat
Nauczyciel: 
Monika Żurek

Teatr istnieje od października 1997 r.
(do 1999 r. pod nazwą „Teatr Przerwa”)

- pracuje pod kierunkiem Moniki Żurek
- ma na swoim koncie szereg realizacji, wielokrotnie prezentowanych i nagradzanych podczas przeglądów i festiwali teatralnych

Scena 05 jest teatrem poszukującym, otwartym na różne formy scenicznego działania.

Uczestnikami zajęć są uczniowie szkół podstawowych (grupa dziecięca), gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (grupa młodzieżowa).

Zajęcia są prowadzone w oparciu o metody rozwijające zdolność improwizacji, wspomagające rozwój osobowy i artystyczny uczestników. W grupach dziecięcych celem jest promowanie naturalnych form ekspresji uczestników.


Misterium o Skale, Dziewczynie i Śmierci - na motywach tekstu A. Sterna

 • Nagroda V Radomskich Spotkań Teatralnych (4-5.VI.1998 r.; Radom -Resursa Obywatelska)
 • Wyróżnienie za oprawę muzyczną spektaklu oraz za kreację sceniczną dla Anny Gąsior (odtwórczyni roli Narratora – Śmierci) podczas X Forum teatrów Dzieci i Młodzieży Szkolnej – Scena Młodzieżowa w Lublinie (27-29.XI.1998 r.)
 • wyróżnienie za grę aktorską dla Anny Gąsior podczas V Zamkowych Spotkań Teatralnych w Szydłowcu (4-5 VI. 1999 r.)

Skrzywdzeni i poniżeni - monodram na podst. powieści F. Dostojewskiego w wykonaniu Anny Gąsior

 • Wyróżnienie podczas eliminacji wojewódzkich Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego (Łaźnia `98) w kategorii teatrów jednego aktora

Anty-Antygona - na podstawie tekstu H. Kajzara

Lekcja - na podst. dramatu E. Ionesco

Galimatias – scenariusz zespołowy

 • wyróżnienie za reżyserię podczas VI Zamkowych Spotkań Teatralnych w Szydłowcu (VI. 2000 r.)
 • III Nagroda podczas Jesiennych Konfrontacji Artystycznych Dzieci i Młodzieży Szkolnej (scena młodzieżowa) w Warszawie(20-23.XI. 2000r.)

Historia pewnej znajomości - scenariusz na motywach opowiadań J. Cortazara

 • Nagroda w półfinale I Mazowieckiego Festiwalu Teatrów Amatorskich (17-18 V. 2001 r.; Resursa Obywatelska),
 • Udział w finale I Mazowieckiego Festiwalu Teatrów Amatorskich, (Lipsko, 15-18. VI. 2001 r.)
 • I Nagroda - Złoty Ikar podczas Jesiennych Konfrontacji Artystycznych Dzieci i Młodzieży (19-23. XI. 2001 r. Warszawa)
 • Udział w III Przeglądzie Teatrów Amatorskich SPOT w Domu Kultury „Zacisze” ( Warszawa; 23-24. II. 2002 r.)

Dom Asteriona – spektakl na podst. opowiadania J.L. Borgesa

 • Nagroda w półfinale II Mazowieckiego Festiwalu Teatrów Amatorskich w Radomiu (OKiSz Resursa Obywatelska–22.V.2002 r.)
 • Udział w finale II Mazowieckiego Festiwalu Teatrów Amatorskich w Sokołowie Podlaskim

Dom Asteriona – monodram w wykonaniu Piotra Kocyka

"Dom Asteriona" – monodram w wykonaniu Piotra Kocyka

 • III Nagroda – Brązowy Ikar w kategorii teatrów młodzieżowych podczas Wiosennych Konfrontacji Artystycznych Dzieci i Młodzieży (22-26.IV.2002r. Warszawa)
 • Nagroda w eliminacjach regionalnych Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego (13-14. IV. 2002 r.) w kategorii teatrów jednego aktora.
 • III Nagroda podczas II Ogólnopolskich Spotkań z Monodramem „O Złotą Podkowę Pegaza” w Suwałkach (11-13.XII.2003r.)

Rzeźnia na podst. dramatu Sławomira Mrożka.

Czarownica na motywach opowiadania J. Cortazara

"Czarownica" w wykonaniu Ani Smołowik, na motywach opowiadania J. Cortazara

 • Grand Prix II Ogólnopolskich Spotkań z Monodramem „O Złotą Podkowę Pegaza” w Suwałkach (11-13.XII.2003r.)

Bez Świadków na motywach dramatu „Świadkowie, albo nasza mała stabilizacja” T. Różewicza

 • wyróżnienie za czystość formy scenicznej podczas Wiosennych Konfrontacji Artystycznych Dzieci i Młodzieży w Warszawie (21.IV.2004r.)

Film na motywach opowiadania J.C.Oates

 • Wyróżnienie „Otwarta Kurtyna” za poszukiwania formalne - Podkarpacki Festiwal Teatrów Młodzieżowych inny w Krośnie (8-10.X.2004r.)

i nic na podst. tekstu G. Sławińskiego „Nuda”

 • Wyróżnienie podczas Jesiennych Konfrontacji Artystycznych Dzieci i Młodzieży w Warszawie (15.XI.2005r.)

C - monodram w wykonaniu Lucyny Kucharczyk, na motywach opowiadania J.C.Oates

 • Wyróżnienie podczas I Festiwalu Teatrów Niewielkich w Lublinie (11-13.XI.2005r.)

Dobijanie - monodram w wykonaniu Martyny Orzechowskiej na motywach „Czyż nie dobija się koni?” H. McCoy’a

"Dobijanie" - monodram w wykonaniu Martyny Orzechowskiej na motywach "Czyż nie dobija się koni?" H. McCoy’a

 • Wyróżnienie za pomysłowość teatralnej wizji podczas IV Ogólnopolskich Spotkań z Monodramem „O złotą podkowę Pegaza” w Suwałkach (8-10.XII.2005 r.)

Makijaż na motywach dramatu H. Jachimowskiego

 • II Nagroda - Srebrna Otwarta Kurtyna podczas 3. Festiwalu Teatrów Młodzieżowych inny w Krośnie (29-31.V.2006r.)

Film III

 • Wyróżnienie za świadome potraktowanie materii scenicznej podczas 4. Festiwalu Teatrów Młodzieżowych inny w Krośnie (19-21.IV.2007 r.)
 • Nagroda w półfinale VII Mazowieckiego Festiwalu Teatrów Amatorskich i awans do finału w Sokołowie (niestety zespół nie wziął w nim udziału) – V.2007 r.

O pięknej Parysadzie i ptaku Bulbulezarze – na podst. tekstu B. Leśmiana

 • II Nagroda podczas V Regionalnego Przeglądu Dorobku Artystycznego Dzieci i Młodzieży „Prezentacje Teatralne” (IV. 2008 r.)
 • Nagroda podczas Przeglądu Małych Form Teatralnych w ramach Dni Leśmianowskich w Iłży (V. 2008 r.)

Fałszywy Autostop na podst. opowiadania M. Kundery

 • Nagroda w półfinale VIII Mazowieckiego Festiwalu Teatrów Amatorskich (VI. 2008 r.)
 • udział w finale VIII Mazowieckiego Festiwalu Teatrów Amatorskich w Radomiu
 • wyróżnienie podczas III Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów małych „Igła” w Ostrołęce (2-5.X.2008 r.)

Alicja w Krainie Czarów - na motywach tekstu L.Carolla

 • I Nagroda podczas VI Regionalnego Przeglądu Dorobku Artystycznego Dzieci i Młodzieży „Prezentacje Teatralne” (26-27.03.2009 r.)
 • II Nagroda – Srebrny Ikar podczas Wiosennych konfrontacji Artystycznych Dzieci i Młodzieży w Warszawie ( 21.04.2009 r. )
 • Nagroda podczas Radomskich Spotkań Teatralnych (29.05.2009 r.)
 • Wyróżnienie podczas IX Mazowieckiego Festiwalu Teatrów Amatorskich w Ostrowi Mazowieckiej ( 5-6.06.2009 r.)
 • II Nagroda podczas XV Przeglądu Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej w Lipsku (06.2011)

Makijaż (wersja II) – na motywach dramatu H. Jachimowskiego

 • wyróżnienie za walory komediowe – Ogólnopolskie Zamkowe Spotkania Teatralne „O Laur Złotego Gargulca” w Szydłowcu ( 20-22.05.2009 r. )
 • Nagroda podczas Radomskich Spotkań Teatralnych (29.05.2009 r.)
 • udział w IX Mazowieckim Festiwalu Teatrów Amatorskich w Ostrowi Mazowieckiej ( 5-6.06.2009 r.)
 • udział w Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Małych „igła” w Ostrołęce (10.2010)

Pinokio - na motywach C. Collodiego

 • Nagroda podczas Radomskich Spotkań Teatralnych (05.2010)
 • Udział w X Mazowieckim Festiwalu Teatrów Amatorskich w Ostrowi Mazowieckiej (06.2010)

Gęś Zielona – na podst. tekstu K.I. Gałczyńskiego

 • I Nagroda podczas Regionalnego Przeglądu Dorobku Artystycznego Dzieci i Młodzieży „Prezentacje teatralne” w kat. teatrów młodzieżowych (04.2011)
 • II Nagroda podczas XV Przeglądu Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej w Lipsku (06.2011)
 • Udział w XII Festiwalu Małych Form Teatralnych EFFKA w Piasecznie (8-9.04.2011)

Magazyn – na podst. opowiadania J.C.Oates

 • Nagroda za kreację aktorską dla Agaty Podlasińskiej podczas Regionalnego Przeglądu Dorobku Artystycznego Dzieci i Młodzieży „Prezentacje Teatralne” (04.2011)

Kubuś P. – na motywach A.A.Milne

 • Wyróżnienie podczas Radomskich Prezentacji Teatralnych w kat. teatrów dziecięcych – OKiSz Resursa Obywatelska Radom (18.05.2012)

Dziewczyna – monodram w wykonaniu Eweliny Walczak, na podst. J.C.Oates

"Dziewczyna" - monodram w wykonaniu Eweliny Walczak, na podst. J.C.Oates

 • Nagroda podczas eliminacji wojewódzkich Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego w Żyrardowie (6.05.2012)
 • Nagroda Radomskich Prezentacji Teatralnych – OKiSz Resursa Obywatelska Radom (18.05.2012)
 • I Nagroda podczas XII Mazowieckiego Festiwalu Teatrów Amatorskich w Ostrołęce – kat. teatry młodzieżowe (2-3.06.2012)
 • I Nagroda podczas Ogólnopolskich Spotkań z Monodramem „O Złotą Podkowę Pegaza” w Suwałkach (8-10.12.2013) - kat. wykonawców dorosłych

A co będzie potem – scenariusz zespołowy

 • Nagroda Radomskich Prezentacji Teatralnych – OKiSz Resursa Obywatelska Radom (18.05.2012)
 • GRAND PRIX podczas XII Mazowieckiego Festiwalu Teatrów Amatorskich w Ostrołęce – kat. teatry młodzieżowe (2-3.06.2012)
 • I Nagroda podczas X Regionalnego Przeglądu Dorobku Artystycznego Dzieci i Młodzieży „Prezentacje Teatralne” (02. 2013)
 • Prezentacja podczas III Nocy Teatralnych w Starachowicach (20-21.09.2013)
 • Udział w IX Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Małych IGŁA w Ostrołęce (27-28.09.2013)

Zajęty Dom – scenariusz na motywach kilku opowiadań J. Cortazara

 • Udział w XIII Mazowieckim Festiwalu Teatrów Amatorskich w Radomiu

Nie ma tego złego

 • Udział w Radomskich Prezentacjach Teatralnych – ( 9.05.2014) OKiSz Resursa Obywatelska
 • Wyróżnienie podczas XVIII Przeglądu Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej w Lipsku (5.06.2014)

K jak Przyjaźń – na motywach baśni H. Ch. Andersena „Królowa Śniegu”

 • Nagroda Radomskich Prezentacji Teatralnych w kat. teatrów młodzieżowych (9.05 2014)
 • Udział w XIV Mazowieckim Festiwalu Teatrów Amatorskich w Siedlcach (7-8.06.2014)

Muchy – na motywach „Władcy much” W. Goldinga

 • Wyróżnienie Radomskich Prezentacji Teatralnych w kat. teatrów młodzieżowych (9.05 2014)

O! ZOO! - z wykorzystaniem tekstów J. Brzechwy

 • Wyróżnienie podczas VII Radomskich Prezentacji Teatralnych (8.05 2015)

Problematyczna bajka – scenariusz zespołowy

 • III Nagroda podczas XIX Przeglądu Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej w Lipsku (18.06.2015)

Bida – monodram Natalii Traczyk na motywach opowiadania „Pan Bida” T. Capote

 • Wyróżnienie podczas XI Ogólnopolskich Spotkań z Monodramem „O Złotą Podkowę Pegaza” w Suwałkach (11-13.12.2014)
 • Nagroda w eliminacjach miejskich 60. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego w Radomiu (17.04.2015)
 • Nagroda w eliminacjach rejonowych 60. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego w Radomiu (25.04.2015)
 • Nagroda w eliminacjach wojewódzkich 60. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego w Żyrardowie (16.05.2015)
 • Udział w finale Turnieju Teatrów Jednego Aktora 60. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego - „Sam na Scenie” w Słupsku (4-6.06.2015)
 • Nagroda VII Radomskich Prezentacji Teatralnych (8.05.2015)
 • Nagroda Aktorska podczas I Ogólnopolskiego Festiwalu Teatralnego „Teatralia” w Legionowie (13-14.06.2015)
 • Nagroda za Reżyserię podczas I Ogólnopolskiego Festiwalu Teatralnego „Teatralia” w Legionowie (13-14.06.2015)
 • udział w Finale XV Mazowieckiego Festiwalu Teatrów Amatorskich w Konstancinie-Jeziornej (21.06.2015)

Autostop – na podstawie opowiadania M. Kundery

 • udział w Warszawskim Festiwalu Teatralnym Młodych w Starej Prochowni (18.04.2015)
 • Nagroda podczas VII Radomskich Prezentacji Teatralnych (8.05.2015)
 • Nagroda Starosty Legionowskiego Jana Grabca podczas I Ogólnopolskiego Festiwalu Teatralnego „Teatralia” w Legionowie (13-14.06.2015)
 • III Nagroda podczas Finału XV Mazowieckiego Festiwalu Teatrów Amatorskich w Konstancinie – Jeziornej (21.06.2015)

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies w celu zwiększenia funkcjonalności przeglądarki oraz w celach statystycznych. W ustawieniach przeglądarki można wyłączyć ich wykorzystywanie.


Informacje na temat polityki prywatności znajdują się w zakładce O Nas > Ochrona Danych Osobowych. Zamykając ten komunikat potwierdzasz zapoznanie się z informacjami zawartymi na ww. stronie.

Media społecznościowe

Obserwuj nas:

Projekt i wykonanie - Krzysztof Paterek

© Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Stadnickiej w Radomiu