Menu odnośników dodatkowych

Biennale Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Nasi Mniejsi Bracia - gatunki chronione”


REGULAMIN

IV Biennale Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego 
„Nasi Mniejsi Bracia – gatunki chronione”

ORGANIZATOR:

Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Stadnickiej w Radomiu

CELE I ZAŁOŻENIA KONKURSU:

1.    kształtowanie u dzieci i młodzieży postaw ekologicznych,
2.    wychowanie dzieci i młodzieży w szacunku dla zwierząt,
3.    przybliżenie i zainteresowanie dzieci i młodzieży gatunkami chronionych zwierząt w Polsce,
4.    rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej,
5.    prezentacja i popularyzacja dziecięcej twórczości plastycznej.

WARUNKI UCZESTNICTWA I KATEGORIE WIEKOWE:

 1. prace wykonane w technikach: rysunek ołówkiem, tuszem, kredkami, kredkami  akwarelowymi,  pastelami olejnymi, farbami plakatowymi, akwarelowymi;
 2. format prac: A3;
 3. jedna praca jednego autora;
 4. konkurs będzie rozstrzygnięty w czterech kategoriach wiekowych:
  • 5 - 6 lat,
  • 7 - 9 lat
  • 10 - 12 lat,
  • 13 -15 lat;
 5. każda praca powinna zawierać na odwrocie czytelną metryczkę:
  • imię i nazwisko autora,
  • wiek autora,
  • nazwa, adres, telefon placówki,
  • imię i nazwisko opiekuna.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA/NADSYŁANIA PRAC:

30 kwietnia 2020 r.

Młodzieżowy Dom Kultury im. H. Stadnickiej
26-600 Radom, ul. Słowackiego 17 (sekretariat)
tel.: (48) 360 62 02
z dopiskiem na kopercie ,,Nasi mniejsi bracia- gatunki chronione''

INFORMACJE O KONKURSIE ORAZ LISTA NAGRODZONYCH
BĘDĄ UMIESZCZONE 20 MAJA 2020 roku NA STRONIE INTERNETOWEJ:

WRĘCZENIE NAGRÓD ORAZ OTWARCIE WYSTAWY POKONKURSOWEJ:

10 czerwca 2020 r., godz. 12.00
w Młodzieżowym Domu Kultury im. Heleny Stadnickiej w Radomiu,
przy ul. Słowackiego 17

(lub wernisaż online)

KRYTERIA OCENY I POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 • zgodność z tematem, samodzielność wykonania pracy, wrażenia artystyczne,
 • rozstrzygnięcie Jury jest ostateczne,
 • prace przechodzą na własność organizatora,
 • organizator nie zwraca kosztów podróży,
 • odbiór nagród wyłącznie w MDK, ul. Słowackiego 17,
 • po upływie 1 miesięca od wernisażu nagrody przechodzą na własność MDK,
 • osoba odpowiedzialna - Magdalena Grabijas-Brodnicka, tel. 48 360 62 02.

Ochrona danych osobowych:

 1. Zgłoszenie do udziału w konkursie oznacza zgodę na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych podanych w karcie informacyjnej w celach niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia organizowanego wydarzenia zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U. 2018 poz. 1000). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do ich wglądu i poprawienia.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych: wizerunku, imienia i nazwiska, miejscowości, nazwy instytucji delegującej w zakresie publicznej promocji i sprawozdawczości konkursu, szczególnie do wyróżnionych i nagrodzonych osób. 
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do fotograficznej i audiowizualnej rejestracji oraz prezentacji zarejestrowanych multimediów w materiałach promocyjnych i sprawozdawczych związanych z organizowanym konkursem.

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies w celu zwiększenia funkcjonalności przeglądarki oraz w celach statystycznych. W ustawieniach przeglądarki można wyłączyć ich wykorzystywanie.


Informacje na temat polityki prywatności znajdują się w zakładce O Nas > Ochrona Danych Osobowych. Zamykając ten komunikat potwierdzasz zapoznanie się z informacjami zawartymi na ww. stronie.

Media społecznościowe

Obserwuj nas:

Projekt i wykonanie - Krzysztof Paterek

© Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Stadnickiej w Radomiu