Menu odnośników dodatkowych

Ogólnopolskie Biennale Fotograficzne „Moja Mała Ojczyzna”

Konkurs fotograficzny kierowany do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Prace mają na celu zaprezentowanie swojego miejsca zamieszkania i najbliższej okolicy, ocalenie od zapomnienia miejsc i scen rodzajowych charakterystycznych dla regionu, ukazanie wartości tkwiących w najbliższym otoczeniu, popularyzacja uczniowskiej twórczości fotograficznej.

Wyniki:


Regulamin
IV Ogólnopolskiego Biennale Fotograficznego
„Moja Mała Ojczyzna” 2023

1. Organizatorem jest Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Stadnickiej w Radomiu.

2. Celem konkursu jest:

 • zaprezentowanie swojego miejsca zamieszkania i najbliższej okolicy,
 • ocalenie od zapomnienia miejsc i scen rodzajowych charakterystycznych dla regionu,
 • ukazanie wartości tkwiących w najbliższym otoczeniu,
 • popularyzacja uczniowskiej twórczości fotograficznej.

Zasady udziału w konkursie:

1. W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych do 21 roku życia.

2. Każdy autor może nadesłać max. 4 prace, wykonane dowolną techniką,
fotografia barwna - format min 18x24 - max.20x30 cm
fotografia czarno-biała - min 18x24 - max.20x30 cm
- inny format nie będzie oceniany!

3. Prace należy nadsyłać nie podklejone w płaskich sztywnych opakowaniach.

4. Na odwrocie każdego fotogramu należy taśmą klejącą przytwierdzić metryczkę zawierającą:

 • imię i nazwisko
 • wiek autora
 • nazwę i adres szkoły
 • nazwisko opiekuna
 • opis przedstawionej sytuacji lub budowli
 • czas i miejsce wykonania zdjęcia

(Link do pobrania wzoru metryczki znajduje się pod regulaminem.)

5. Zdjęcia bez opisu miejsca i daty nie będą oceniane.

6. Komisja powołana przez Organizatora oceni prace w trzech kategoriach wiekowych:

 • kategoria I - do 13 lat
 • kategoria II - od 14 do 16 lat
 • kategoria III - od 17 do 21 lat

7. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora .

8. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac uczestników konkursu.

9. Prace należy przesłać na adres:

Młodzieżowy Dom Kultury im. H. Stadnickiej
ul. Słowackiego 17
26-600 Radom

z dopiskiem: „Moja Mała Ojczyzna”

w nieprzekraczalnym terminie do 15.05.2023 r. (liczy się data wpływu).

10. Informacje o wynikach konkursu zostaną zamieszczone na stronie www.mdk.radom.pl. do 25.05.2023 r. Uroczyste wręczenie nagród oraz otwarcie wystawy zakwalifikowanych prac odbędzie się w dniu 2.06.2023 r. w siedzibie MDK przy ul. Słowackiego17 w Radomiu.

11. Najlepsze prace zostaną nagrodzone i wyróżnione
/nagrody rzeczowe i dyplomy regulaminowe/.

12. Osoby nagrodzone i wyróżnione otrzymują nagrody rzeczowe oraz dyplomy a ich opiekunowie podziękowania za przygotowanie podopiecznego.

13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i uroczystości wręczenia nagród i dyplomów oraz otwarcia wystawy pokonkursowej.

14. Nagrody nie odebrane podczas uroczystości uhonorowania laureatów mogą zostać wysłane pocztą na koszt odbiorcy. W tym celu należy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 czerwca 2023 przesłać mailem na adres mdk.pak@wp.pl zobowiązanie pokrycia należności doręczycielowi.

15. Zainteresowani otrzymaniem dyplomu za udział w wystawie pokonkursowej zgłaszają prośbę organizatorowi biennale, który wyśle dyplomy pocztą w czasie 2 m-cy od momentu zgłoszenia.

16. Prosimy dodatkowo o nadsyłanie zdjęć w formie pliku cyfrowego na adres: https://mdk.radom.pl/formularze/mmo2023 w celu zaprezentowania ich po konkursie w internetowej galerii na stronie MDK.

17. Ochrona danych osobowych i praw autorskich

Zgłoszenie do udziału w Biennale oznacza zgodę na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych podanych w kartach zgłoszenia i karcie informacyjnej w celach niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia organizowanego wydarzenia zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U. 2018 poz. 1000). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do ich wglądu i poprawienia.

Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych: wizerunku, imienia i nazwiska, miejscowości, nazwy instytucji delegującej w zakresie publicznej promocji i sprawozdawczości Biennale, szczególnie do wyróżnionych i nagrodzonych osób.

Organizator zastrzega sobie prawo do multimedialnej rejestracji i prezentacji nadesłanych zdjęć i plików oraz wykorzystania zarejestrowanych multimediów w materiałach promocyjnych i sprawozdawczych związanych z organizowanym Biennale.

Zgłaszający odpowiada za to, że praca nie zagraża i nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich. Za wszelkie roszczenia osób trzecich, które wynikają z tytułu naruszenia ich praw osobistych odpowiada zgłaszający.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

ZałącznikRozmiar
Plik mmo_2023_metryczka.docx12.8 KB
PDF icon mmo_2023_metryczka.pdf381.92 KB

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies w celu zwiększenia funkcjonalności przeglądarki oraz w celach statystycznych. W ustawieniach przeglądarki można wyłączyć ich wykorzystywanie.


Informacje na temat polityki prywatności znajdują się w zakładce O Nas > Ochrona Danych Osobowych. Zamykając ten komunikat potwierdzasz zapoznanie się z informacjami zawartymi na ww. stronie.

Media społecznościowe

Obserwuj nas:

Projekt i wykonanie - Krzysztof Paterek

© Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Stadnickiej w Radomiu