Menu odnośników dodatkowych

Ogólnopolskie Biennale Fotograficzne „Moja Mała Ojczyzna”

Zmiana w regulaminie - termin nadsyłania prac został przedłużony do 30.04.2021 r.


Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Stadnickiej w Radomiu

III Ogólnopolskie Biennale Fotograficzne
„Moja Mała Ojczyzna”

1. Organizatorem jest Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Stadnickiej w Radomiu.

2. Celem konkursu jest:

 • zaprezentowanie swojego miejsca zamieszkania i najbliższej okolicy,
 • ocalenie od zapomnienia miejsc i scen rodzajowych charakterystycznych dla regionu,
 • ukazanie wartości tkwiących w najbliższym otoczeniu,
 • popularyzacja uczniowskiej twórczości fotograficznej.

Zasady udziału w konkursie:

1. W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych do 21 roku życia.

2. Każdy autor może nadesłać max. 4 prace, wykonane dowolną techniką,
fotografia barwna - format min 18x24 - max.20x30 cm
fotografia czarno-biała - min 18x24 - max.20x30 cm
- inny format nie będzie oceniany!

3. Prace należy nadsyłać nie podklejone w płaskich sztywnych opakowaniach.

4. Na odwrocie każdego fotogramu należy taśmą klejącą przytwierdzić metryczkę zawierającą:

 • imię i nazwisko
 • wiek autora
 • nazwę i adres szkoły
 • nazwisko opiekuna
 • opis przedstawionej sytuacji lub budowli
 • czas i miejsce wykonania zdjęcia

5. Zdjęcia bez opisu miejsca i daty nie będą oceniane.

6. Komisja powołana przez Organizatora oceni prace w trzech kategoriach wiekowych:

 • kategoria I - do 13 lat
 • kategoria II - od 14 do 16 lat
 • kategoria III - od 17 do 21 lat

7. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora .

8. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac uczestników konkursu.

9. Prace należy przesłać na adres:

Młodzieżowy Dom Kultury im. H. Stadnickiej
ul. Słowackiego 17
26-600 Radom

z dopiskiem: „Moja Mała Ojczyzna”

w nieprzekraczalnym terminie do 30.04.2021 r. [zmiana] (liczy się data wpływu).

10. Informacje o wynikach konkursu zostaną zamieszczone na stronie www.mdk.radom.pl. do 10.05.2021 r. Uroczyste wręczenie nagród oraz otwarcie wystawy zakwalifikowanych prac odbędzie się w dniu 21.05.2021 r. w siedzibie MDK przy ul. Słowackiego17.

11. Najlepsze prace zostaną nagrodzone i wyróżnione
/nagrody rzeczowe i dyplomy regulaminowe/.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies w celu zwiększenia funkcjonalności przeglądarki oraz w celach statystycznych. W ustawieniach przeglądarki można wyłączyć ich wykorzystywanie.


Informacje na temat polityki prywatności znajdują się w zakładce O Nas > Ochrona Danych Osobowych. Zamykając ten komunikat potwierdzasz zapoznanie się z informacjami zawartymi na ww. stronie.

Media społecznościowe

Obserwuj nas:

Projekt i wykonanie - Krzysztof Paterek

© Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Stadnickiej w Radomiu