Menu odnośników dodatkowych

Konkurs plastyczny „Moje idealne miejsce nauki”

Konkurs Plastyczny „Moje idealne miejsce nauki”

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„MOJE IDEALNE MIEJSCE NAUKI”

Organizatorzy konkursu:

 1. Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Stadnickiej w Radomiu
 2. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP Oddział w Radomiu
 3. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych RAZEM

Partnerzy konkursu:

 1. Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie Oddział w Radomiu
 2. Fundacja Kultury Bezpieczeństwa
 3. Studenckie Koło Naukowe (NIE)BEZPIECZNI przy UTH w Radomiu

Uczestnicy konkursu:

Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku 7-15 lat ze szkół podstawowych w Radomiu.

Cele konkursu:

 • wyobrażenie dziecka o stosowaniu zasad ergonomii w nauce zdalnej;
 • kształtowanie i rozwijanie zainteresowań artystycznych;
 • rozwijanie umiejętności manualnych dzieci;
 • budzenie i rozwijanie wrażliwości estetycznej, wyobraźni i ekspresji plastycznej;
 • prezentacja twórczości plastycznej dzieci.

Prace konkursowe:

 • zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej wymarzone miejsce pracy dziecka podczas nauki zdalnej w ujęciu zasad ergonomii;
 • technika wykonania pracy: dowolna;
 • format prac konkursowych - A4;
 • prace powinny być wykonane indywidualnie i samodzielnie przez dzieci;
 • każdy uczestnik konkursu może wykonać tylko jedną pracę;
 • praca biorąca udział w konkursie musi na odwrocie zawierać metryczkę (imię i nazwisko autora pracy, wiek, numer telefonu lub adres e-mail, imię i nazwisko nauczyciela, nazwa placówki);
 • udział w konkursie jest jednoznaczny z przekazaniem praw autorskich na rzecz Organizatora. Prace nie będą zwracane Autorom.

Termin dostarczenia prac i wyniki:

Prace konkursowe należy dostarczyć najpóźniej do dnia 19 maja 2021 r.

Adres:

Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Słowackiego 17
26-600 Radom

Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 9 czerwca 2021 r.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu będzie dostępna na stronie internetowej MDK www.mdk.radom.pl oraz Facebooku.

Prace oceniane będą przez komisję powołaną przez Organizatora, w dwóch kategoriach wiekowych: 7-10 lat i 11-15 lat.

W każdej grupie wiekowej zostaną przyznane nagrody i wyróżnienia. Głównymi nagrodami będą notebooki. W kwestiach spornych decyzje podejmie jury powołane przez Organizatora.

Przy ocenie prac brane pod uwagę będą: samodzielność wykonania, kreatywność oraz staranność i estetyka wykonania.

Nadesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.

Więcej informacji:

www.facebook.com/radomscyBEHAPOWCY  

Odpowiedzialność za przebieg konkursu:

Pracownia Imprez Masowych MDK, tel. 48 364 72 34, mdk.pak@wp.pl


Ochrona danych osobowych:

 1. Zgłoszenie do udziału w konkursie oznacza zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych podanych w metryczce informacyjnej w celach niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia organizowanego wydarzenia zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U. 2018 poz. 1000). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do ich wglądu i poprawienia.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych: wizerunku, imienia i nazwiska w zakresie publicznej promocji i sprawozdawczości konkursu, szczególnie do wyróżnionych i nagrodzonych osób. 
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do fotograficznej i audiowizualnej rejestracji oraz prezentacji zarejestrowanych multimediów w materiałach promocyjnych i sprawozdawczych związanych z organizowanym konkursem.

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies w celu zwiększenia funkcjonalności przeglądarki oraz w celach statystycznych. W ustawieniach przeglądarki można wyłączyć ich wykorzystywanie.


Informacje na temat polityki prywatności znajdują się w zakładce O Nas > Ochrona Danych Osobowych. Zamykając ten komunikat potwierdzasz zapoznanie się z informacjami zawartymi na ww. stronie.

Media społecznościowe

Obserwuj nas:

Projekt i wykonanie - Krzysztof Paterek

© Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Stadnickiej w Radomiu