Menu odnośników dodatkowych

Konkurs plastyczny „Mój pupil”

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„MÓJ PUPIL”

Organizator konkursu:

Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Stadnickiej w Radomiu

Uczestnicy konkursu:

Konkurs skierowany jest do wychowanków MDK w Radomiu, w wieku 5-12 lat.

Cele konkursu:

 • kształtowanie i rozwijanie zainteresowań artystycznych;
 • rozwijanie umiejętności manualnych dzieci;
 • budzenie i rozwijanie wrażliwości estetycznej, wyobraźni i ekspresji plastycznej;
 • kształtowanie właściwych postaw wobec zwierząt;
 • prezentacja twórczości plastycznej dzieci.

Prace konkursowe:

 • zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej pupila - wymarzone zwierzątko;
 • technika wykonania pracy: rysunkowa lub malarska;
 • format prac konkursowych - A4;
 • prace powinny być wykonane indywidualnie i samodzielnie przez dzieci;
 • każdy uczestnik konkursu może wykonać tylko jedną pracę;
 • praca biorąca udział w konkursie musi na odwrocie zawierać metryczkę (imię i nazwisko autora pracy, wiek, numer telefonu lub adres e-mail, imię i nazwisko nauczyciela);
 • udział w konkursie jest jednoznaczny z przekazaniem praw autorskich na rzecz Organizatora. Prace nie będą zwracane Autorom.

Termin dostarczenia prac i wyniki:

Prace konkursowe należy dostarczyć najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2021 r.

Adres:

Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Słowackiego 17
26-600 Radom

Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 7 maja 2021 r.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu będzie dostępna na stronie internetowej MDK www.mdk.radom.pl oraz Facebooku.

Prace oceniane będą przez komisję powołaną przez Organizatora, w trzech kategoriach wiekowych: 5-6 lat, 7-9 lat i 10-12 lat.

W każdej grupie wiekowej zostaną przyznane nagrody i wyróżnienia. W kwestiach spornych decyzje podejmie jury powołane przez Organizatora. 

Przy ocenie prac brane pod uwagę będą: samodzielność wykonania, kreatywność oraz staranność i estetyka wykonania.

Nadesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.

Osoba odpowiedzialna za przebieg konkursu:

Paulina Kacprowicz, tel. 48 364 72 34, mdk.pak@wp.pl


Ochrona danych osobowych:

1. Zgłoszenie do udziału w konkursie oznacza zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych podanych w metryczce informacyjnej w celach niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia organizowanego wydarzenia zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U. 2018 poz. 1000). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do ich wglądu i poprawienia.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych: wizerunku, imienia i nazwiska w zakresie publicznej promocji i sprawozdawczości konkursu, szczególnie do wyróżnionych i nagrodzonych osób. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do fotograficznej i audiowizualnej rejestracji oraz prezentacji zarejestrowanych multimediów w materiałach promocyjnych i sprawozdawczych związanych z organizowanym konkursem.

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies w celu zwiększenia funkcjonalności przeglądarki oraz w celach statystycznych. W ustawieniach przeglądarki można wyłączyć ich wykorzystywanie.


Informacje na temat polityki prywatności znajdują się w zakładce O Nas > Ochrona Danych Osobowych. Zamykając ten komunikat potwierdzasz zapoznanie się z informacjami zawartymi na ww. stronie.

Media społecznościowe

Obserwuj nas:

Projekt i wykonanie - Krzysztof Paterek

© Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Stadnickiej w Radomiu