Menu odnośników dodatkowych

Konkurs z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego pt. „Bezpieczny Rowerzysta i Pieszy”

Młodzieżowy Dom Kultury w Radomiu zaprasza uczestników zajęć w MDK do udziału w konkursie z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego pt. „Bezpieczny Rowerzysta i Pieszy”.

Tematyka konkursu obejmuje:

  • przepisy ruchu drogowego dla rowerzystów,
  • budowa i wyposażenie roweru,
  • bezpieczeństwo rowerzysty,
  • zasady postępowania w miejscu wypadku.

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w wieku od 9 do 18 lat.

Konkurs odbędzie się w dniu 14 stycznia 2021 r. w godz. 11:00-13:00.

Zapisy do 13 stycznia na e-mail: brd.mdk@wp.pl z podaniem imienia i nazwiska oraz telefonu komórkowego.

O r g a n i z a t o r :

Kamil Śmiechowski,  MDK, ul. Słowackiego 17, 26-600 Radom.


Ochrona danych osobowych:

1. Zgłoszenie do udziału w konkursie BRD oznacza zgodę na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych podanych w kartach zgłoszenia i karcie informacyjnej w celach niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia organizowanego wydarzenia zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U. 2018 poz. 1000). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do ich wglądu i poprawienia.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych: wizerunku, imienia i nazwiska, miejscowości, nazwy instytucji delegującej w zakresie publicznej promocji i sprawozdawczości szczególnie do wyróżnionych i nagrodzonych osób.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do fotograficznej i audiowizualnej rejestracji i prezentacji oraz prezentacji zarejestrowanych multimediów w materiałach promocyjnych i sprawozdawczych związanych z organizacją Konkursu BRD.
 

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies w celu zwiększenia funkcjonalności przeglądarki oraz w celach statystycznych. W ustawieniach przeglądarki można wyłączyć ich wykorzystywanie.


Informacje na temat polityki prywatności znajdują się w zakładce O Nas > Ochrona Danych Osobowych. Zamykając ten komunikat potwierdzasz zapoznanie się z informacjami zawartymi na ww. stronie.

Media społecznościowe

Obserwuj nas:

Projekt i wykonanie - Krzysztof Paterek

© Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Stadnickiej w Radomiu