Menu odnośników dodatkowych

Feryjny Konkurs Rowerowy „Bezpieczny Rowerzysta”

Młodzieżowy Dom Kultury w Radomiu zaprasza wychowanków do udziału w konkursie z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego pt. „Bezpieczny Rowerzysta”.

Uczestnicy rozwiązują test wiedzy oraz opisują na podstawie zdjęć roweru wyposażenie podstawowe, dodatkowe oraz uszkodzenia mające wpływ na bezpieczeństwo rowerzysty.

Konkurs odbędzie się zdalnie w domu, a zadania dostępne będą na stronie www.mdk.radom.pl
w terminie od 4 do 17 stycznia 2021 r.

Zadania

 1. Zawodnicy na podstawie testu wiedzy (zał. 1) wypełniają arkusz odpowiedzi (zał. 2) w edytorze tekstu, prawidłowe odpowiedzi zaznaczają na czerwono, wpisując: imię, nazwisko, wiek i odsyłają na e-maila.
 2. Zawodnicy opisują w edytorze tekstu (zał. 3) na podstawie zdjęć rowerów (galeria poniżej) wyposażenie: podstawowe, dodatkowe, stan techniczny roweru mający wpływ na bezpieczeństwo jazdy oraz bezpieczeństwo własne. Każde zadanie opisujemy oddzielnie:
  1. Sprawdzenie i opisanie wyposażenia podstawowego na przykładzie zdjęć roweru
  2. Sprawdzenie i opisanie wyposażenia dodatkowego na przykładzie zdjęć roweru
  3. Sprawdzenie stanu technicznego roweru mającego wpływ na bezpieczeństwo jazdy i opisanie stwierdzonych uszkodzeń na przykładzie zdjęć roweru
  4. Opisanie elementów mających wpływ na bezpieczeństwo własne jako rowerzysty
 3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości trzeba to napisać. Nieprawidłowości są na zdjęciach. Do zadań są dwa różne rowery.

Odpowiedzi prosimy przesyłać drogą e-mailową na adres: brd.mdk@wp.pl
w terminie 4-17 stycznia 2021 r.,
wpisując w tytule/temacie: „Bezpieczny Rowerzysta”.

O r g a n i z a t o r :

Kamil Śmiechowski, MDK, ul. Słowackiego 17, 26-600 Radom
Adres poczty e-mail: brd.mdk@wp.pl


Ochrona danych osobowych:

 1. Zgłoszenie do udziału w konkursie BRD oznacza zgodę na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych podanych w kartach zgłoszenia i karcie informacyjnej w celach niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia organizowanego wydarzenia zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U. 2018 poz. 1000). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do ich wglądu i poprawienia.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych: wizerunku, imienia i nazwiska, miejscowości, nazwy instytucji delegującej w zakresie publicznej promocji i sprawozdawczości szczególnie do wyróżnionych i nagrodzonych osób.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do fotograficznej i audiowizualnej rejestracji i prezentacji oraz prezentacji zarejestrowanych multimediów w materiałach promocyjnych i sprawozdawczych związanych z organizacją Konkursu BRD.

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies w celu zwiększenia funkcjonalności przeglądarki oraz w celach statystycznych. W ustawieniach przeglądarki można wyłączyć ich wykorzystywanie.


Informacje na temat polityki prywatności znajdują się w zakładce O Nas > Ochrona Danych Osobowych. Zamykając ten komunikat potwierdzasz zapoznanie się z informacjami zawartymi na ww. stronie.

Media społecznościowe

Obserwuj nas:

Projekt i wykonanie - Krzysztof Paterek

© Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Stadnickiej w Radomiu