Menu odnośników dodatkowych

Wytyczne od 1 września 2020 r. [ZMIANA 2.09.2020]

WYTYCZNE DLA WYCHOWANKÓW MDK 
OD 1 WRZEŚNIA 2020 R.

 1. Do MDK mogą przyjść wychowankowie bez objawów chorobowych: katar, kaszel, gorączka (powyżej 37 °C).
 2. W przestrzeni wspólnej (wejście, korytarz, toalety) wychowankowie zakładają maseczki. W salach, gdzie odbywają się zajęcia maseczki można zdjąć za zgodą nauczyciela.
 3. Wychowankowie nie powinni zabierać ze sobą do placówki zbędnych rzeczy, np. zabawek.
 4. Wychowankowie przychodzą do MDK punktualnie i zmieniają obuwie. Buty należy schować do worka i wraz z okryciem wierzchnim zostawić na wieszaku przed wejściem do pracowni, w której odbywają się zajęcia.
 5. Przed zajęciami pracownik MDK zmierzy wychowankom temperaturę. Wychowankowie mają obowiązek zdezynfekować lub umyć ręce przed wejściem do pracowni.
 6. Wychowankowie w miarę możliwości zachowują dystans od siebie i nauczyciela (min. 1,5 m).
 7. Jedzenie w pracowni odbywa się tylko w miejscu do tego przeznaczonym, w czasie wyznaczonej przez nauczyciela przerwy.
 8. W czasie przerwy wychowankowie nie wychodzą z sali. Jedynie w przypadku konieczności skorzystania z toalety wychowanek pod nadzorem nauczyciela (informuje nauczyciela) wychodzi z sali.
 9. Wychowanek ma obowiązek niezwłocznie zgłosić nauczycielowi złe samopoczucie.

WYTYCZNE DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW
PRZYPROWADZAJĄCYCH DZIECI NA ZAJĘCIA W MDK
OD 1 WRZEŚNIA 2020 R.

 1. W MDK zostanie wyznaczona strefa rodzica i strefa wychowanka. Rodzic nie wchodzi w strefę wychowanka.
 2. Przebywając w przestrzeni wspólnej MDK (strefa rodzica) rodzic/opiekun jest zobowiązany do noszenia maseczki ochronnej i zdezynfekowania rąk.
 3. Rekomendujemy załatwianie spraw drogą telefoniczną lub mailową. Wizyta w sekretariacie wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym uzgodnieniu daty i godziny.
 4. Rodzic posyła do MDK dziecko bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
 5. Rodzic/opiekun przyprowadzający i odbierający dziecko z MDK musi być zdrowy.
 6. Rodzice są zobowiązani do punktualnego przyprowadzania  i odbierania dziecka z MDK.
 7. Rodzic/opiekun opuszcza budynek po zmierzeniu temperatury dziecku przez pracownika MDK.
 8. Rodzice są zobowiązani do udostępnienia nauczycielowi aktualnego numeru telefonu w celu szybkiego i skutecznego kontaktu.
 9. Rodzic może wyrazić zgodę na samodzielne przemieszczanie się dziecka w drodze do i z MDK pod warunkiem, że dziecko ukończyło 10 lat. Formularz zgody do pobrania tutaj:  Oświadczenie o przemieszczaniu się.

Ponadto, rodzice przyprowadzający dziecko na zajęcia do MDK zobowiązani są do podpisania i przyniesienia poniższego oświadczenia:

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies w celu zwiększenia funkcjonalności przeglądarki oraz w celach statystycznych. W ustawieniach przeglądarki można wyłączyć ich wykorzystywanie.


Informacje na temat polityki prywatności znajdują się w zakładce O Nas > Ochrona Danych Osobowych. Zamykając ten komunikat potwierdzasz zapoznanie się z informacjami zawartymi na ww. stronie.

Media społecznościowe

Obserwuj nas:

Projekt i wykonanie - Krzysztof Paterek

© Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Stadnickiej w Radomiu