Menu odnośników dodatkowych

Procedura bezpieczeństwa w MDK podczas badań predyspozycji kandydatów na zajęcia w MDK

Od 19 sierpnia 2020 r. odbędzie się badanie predyspozycji dla nowych kandydatów na zajęcia do MDK, ul. Słowackiego 17 w Radomiu.

Badanie musi odbyć się w tzw. reżimie sanitarnym:

  • do budynku wchodzą tylko kandydaci bez rodziców i opiekunów –pod opieką nauczyciela,
  • kandydaci muszą poddać się badaniu temperatury przed wejściem do budynku MDK ( niezbędna jest zgoda rodzica niepełnoletniej osoby na piśmie),
  • należy zdezynfekować ręce,
  • do sal wchodzi określona liczba osób w zależności od metrażu,
  • po każdej grupie sala musi być zdezynfekowana i wywietrzona.
  • nauczyciele stosują procedury min. ubrani są w przyłbice i rękawiczki jednorazowe

W związku z tym przygotowany został plan badania predyspozycji, który uwzględnia procedury bezpieczeństwa sanitarnego. Do konkretnych dni i godzin przyporządkowani zostali kandydaci, co przedstawia plan zamieszczony poniżej:

Już teraz prosimy Państwa o zapoznanie się z planem i przybycie na badanie w określonych godzinach. Nie będzie możliwości przesunięcia dnia/godziny lub dokonania zamiany osób na inną godzinę. Jest to uzależnione od szeregu procedur, którym musimy sprostać dla Państwa i naszego bezpieczeństwa.

Również poniżej publikujemy formularze, które należy wydrukować i podpisane przez rodziców/prawnych opiekunów lub dorosłego kandydata przynieść ze sobą na badanie.

Informujemy, że w MDK stosujemy procedury zapewniającą bezpieczeństwo sanitarne, prosimy o zapoznanie się i zastosowanie się do nich po przybyciu do MDK.

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies w celu zwiększenia funkcjonalności przeglądarki oraz w celach statystycznych. W ustawieniach przeglądarki można wyłączyć ich wykorzystywanie.


Informacje na temat polityki prywatności znajdują się w zakładce O Nas > Ochrona Danych Osobowych. Zamykając ten komunikat potwierdzasz zapoznanie się z informacjami zawartymi na ww. stronie.

Media społecznościowe

Obserwuj nas:

Projekt i wykonanie - Krzysztof Paterek

© Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Stadnickiej w Radomiu