Menu odnośników dodatkowych

XXIII Powiatowy Turniej Wiedzy o BRD „Bezpieczna Droga”

Termin: 
środa, 9.06.2021 - 09:30
Miejsce: 
MDK

Młodzieżowy Dom Kultury w Radomiu ul. Słowackiego 17 zaprasza uczniów z klas IV-VII do udziału w XXII Powiatowym Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego „BEZPIECZNA DROGA”.

Do konkursu należy zgłosić jedną 3 (trzyosobową) drużynę, która wykaże się znajomością przepisów ruchu drogowego, zasad udzielania i pomocy przedlekarskiej (forma testowa) oraz umiejętnością jazdy na rowerze po rowerowym torze przeszkód.

REGULAMIN

Tematyka turnieju obejmuje zagadnienia związane ze znajomością przepisów ruchu drogowego na poziomie uzyskania karty rowerowej (test pisemny) - eliminacje i finał, oraz praktycznych zasad poruszania się na rowerze (jazda po rowerowym torze przeszkód-jazda odbywać się będzie tylko na rowerze górskim rozmiar „17” i „19” i w kasku udostępnionych przez organizatora)-finał. Eliminacje wyłonią 10 drużyn, które wezmą udział w Finale. W finale turnieju każdy z 3 zawodników z każdej drużyny pisze test oraz jeździ na rowerze.

Turniej składa się z trzech etapów:

Etap I

Zgłoszenia należy nadesłać do dnia 31.05.2021 r. na maila: brd.mdk@wp.pl z imionami i nazwiskami oraz klasami zawodników wchodzących w skład 3-osobowej drużyny oraz ewentualnie maksymalnie 3 zawodnikami rezerwowymi wraz z opiekunem i mailem kontaktowym opiekuna.

W przypadku zgłoszenia się mniej niż 15 zespołów, eliminacje odbędą się w dniu finału. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz zmiana terminu eliminacji na dzień finału zostanie przesłana mailem.

Etap II

Finał odbędzie się w dniu 9.06.2021 r. w MDK ul. Słowackiego 17 o godz. 9:30.

Zawodnicy muszą wykazać się znajomością przepisów ruchu drogowego (test pisemny z jednokrotnym wyborem odpowiedzi dla każdego zawodnika). Suma punktów całej drużyny decyduje o kolejności miejsc. Sprawdzian z przepisów ruchu drogowego wyłoni 10 drużyn, które wezmą udział.

Punktacja z części teoretycznej :

 • 1 błąd ze znajomości zasad udzielania I pomocy przedlekarskiej - 2 punkty karne
 • 1 błąd z przepisów ruchu drogowego - 5 punktów karnych
 • 1 błąd ze znajomości znaków drogowych - 5 punktów karnych
 • 1 błąd ze znajomości poruszania się na rowerze i ruchu pieszych - 3 punkty karne
 • 1 błąd ze znajomości pierwszeństwa przejazdu przez skrzyżowanie - 10 punktów karnych

Etap III

Finał odbędzie w dniu 9.06.2021 r. w MDK ul. Słowackiego 17 o godz. 9:30.

Zawodnicy piszą test ze znajomości przepisów ruchu drogowego oraz wykazują się umiejętnością jazdy na rowerze po rowerowym torze przeszkód. W skład toru wchodzą takie przeszkody jak: poprzeczka, równoważnia, bramka, rynna, zakręt, pochylnia, slalom, stop. Przeszkody będą ustawione w odległości 1,5-2 metry od siebie. Suma punktów zdobytych przez całą drużynę liczy się do klasyfikacji drużynowej, zaś ilość punktów zdobytych przez każdego uczestnika wyłoni najlepszych zawodników w klasyfikacji indywidualnej.

Do oceny najlepszego zespołu i zawodnika posłuży suma punktów karnych (najniższa liczba) uzyskanych z testu pisemnego i z jazd po torze przeszkód.

W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów karnych o kolejności miejsc decyduje w pierwszej kolejności wynik z testu pisemnego, z jazd po torze przeszkód.

1. Punktacja ze znajomości przepisów ruchu drogowego-część teoretyczna jak w eliminacjach.

2. Punktacja z jazdy sprawnościowej: od 5 do 100 pkt. karnych.

Wszelkie informacje można uzyskać u organizatora p. Kamila Śmiechowskiego pod e-mail: brd.mdk@wp.pl.

Program imprezy:

 • 9:00 - jazdy próbne tor przeszkód na powietrzu
 • 10:00 - rozpoczęcie konkursu: test i jazda, jedna drużyna piszę test w jednej Sali
 • 12:00/12:30 - zakończenie rozdanie nagród i dyplomów na powietrzu

Ochrona danych osobowych:

 1. Zgłoszenie do udziału w Turnieju BRD oznacza zgodę na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych podanych w kartach zgłoszenia i karcie informacyjnej w celach niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia organizowanego wydarzenia zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U. 2018 poz. 1000). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do ich wglądu i poprawienia.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych: wizerunku, imienia i nazwiska, miejscowości, nazwy instytucji delegującej w zakresie publicznej promocji i sprawozdawczości szczególnie do wyróżnionych i nagrodzonych osób.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do fotograficznej i audiowizualnej rejestracji i prezentacji oraz prezentacji zarejestrowanych multimediów w materiałach promocyjnych i sprawozdawczych związanych z organizacją Turniejów BRD.

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies w celu zwiększenia funkcjonalności przeglądarki oraz w celach statystycznych. W ustawieniach przeglądarki można wyłączyć ich wykorzystywanie.


Informacje na temat polityki prywatności znajdują się w zakładce O Nas > Ochrona Danych Osobowych. Zamykając ten komunikat potwierdzasz zapoznanie się z informacjami zawartymi na ww. stronie.

Media społecznościowe

Obserwuj nas:

Projekt i wykonanie - Krzysztof Paterek

© Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Stadnickiej w Radomiu