Menu odnośników dodatkowych

XXI Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego „Jesienny Rower”

Termin: 
czwartek, 21.11.2019 - 09:30
Miejsce: 
MDK

Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VI. Szkoła zgłasza jedną trzyosobową drużynę, która wykaże się znajomością przepisów ruchu drogowego, zasad udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej (forma testowa). Drugim zadaniem będzie omówienie wyposażenia podstawowego, dodatkowego oraz sprawdzenie stanu technicznego roweru mającego wpływ na bezpieczeństwo jazdy.


Młodzieżowy Dom Kultury w Radomiu ul.Słowackiego 17 zaprasza uczniów z klas IV-VI PSP do udziału w XXI Powiatowym Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego „Jesienny Rower” o Puchar Prezesa AMD Auto Centrum Skoda w Radomiu.

Do konkursu należy zgłosić jedną trzyosobową drużynę, która wykaże się znajomością przepisów ruchu drogowego, zasad udzielania I pomocy przedlekarskiej (forma testowa) oraz sprawdzeniem wyposażenia i stanu technicznego roweru (forma praktyczna)- finał. Eliminacje konkursu odbędą się w dniu 21.11.2019 r. o godz. 9.00, finał 21.11.2019.r. o godz. 9.30 w MDK, ul.Słowackiego 17.

Uwaga ! W konkursach w roku szkolnym 2019/20 nie mogą brać udziału zawodnicy, którzy uczestniczyli w jakiejkolwiek konkursach w poprzednich latach organizowanych przez MDK. Natomiast jedni i ci sami zawodnicy mogą występować we wszystkich konkursach w jednym roku szkolnym.

Regulamin

Etap I

Zgłoszenia należy nadesłać do dnia 12.11.2019 r. na e-mail: brd.mdk@wp.pl
z podaniem imienia nazwiska zawodnika wchodzącego w skład 3-osobowej drużyny oraz zawodnikami rezerwowymi jeśli posiada (w liczbie do 3) wraz z opiekunem i telefonem kontaktowym i mailem opiekuna oraz nr telefonu do szkoły. Na konkurs przyjeżdżamy z 3 uczestnikami.
W przypadku zgłoszenia się mniej niż 15 zespołów, eliminacje odbędą się w dniu finału. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie przesłana mailem po 13 listopada. Numery startowe będą nadawane w odwrotnej kolejności od terminu zgłoszenia w przypadku eliminacji szkoła która zajmie I miejsce po eliminacjach dostaje ostatni numer startowy na finale.

Etap II

Eliminacje dnia 21.11.2019 r. o godz. 9.00

Test wiedzy dla każdego uczestnika jednokrotnego wyboru. Zawodnicy muszą wykazać się znajomością przepisów ruchu drogowego, zasad udzielania I pomocy przedlekarskiej. Suma punktów całej drużyny decyduje o kolejności miejsc. Sprawdzian z przepisów ruchu drogowego wyłoni 10 drużyn, które wezmą udział w Finale.

Punktacja z części teoretycznej:

 • 1 błąd ze znajomości zasad udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej - 2 pkt. karne
 • 1 błąd z ogólnych przepisów ruchu drogowego - 5 pkt. karnych
 • 1 błąd ze znajomości znaków drogowych - 5 pkt. karnych
 • 1 błąd ze znajomości bezpiecznego poruszania się na rowerze - 3 pkt. karne
 • 1 błąd ze znajomości pierwszeństwa przejazdu przez skrzyżowanie - 10 pkt. karnych

Ocena części teoretycznej: Najlepszą drużyną okaże się zespół którego zawodnicy otrzymają NAJMNIEJ punktów karnych.

Etap III

Finał dnia 21.11.2019 r. o godz. 9.30 zakończenie godz. 12.30

1. Zawodnicy piszą test ze znajomości przepisów ruchu drogowego tak jak w eliminacjach

2. Cześć Praktyczna wyposażenie: podstawowe, dodatkowe, stan techniczny roweru mający wpływ na bezpieczeństwo, dodatkowo bezpieczeństwo własne (na przykładzie rowerów, składak/miejski
i górski).

 • 1. Sprawdzenie i omówienie wyposażenia podstawowego
 • 2. Sprawdzenie i omówienie wyposażenia dodatkowego
 • 3. Sprawdzenie i omówienie stanu technicznego roweru mającego wpływ na bezpieczeństwo jazdy i ewentualnie naprawienie stwierdzonych uszkodzeń za pomocą, zacisków, kluczy, pompki
 • 4. Zadbanie o bezpieczeństwo własne: elementy odblaskowe (kask i kamizelka)
 • 5. Na wykonanie zadania przewidziany czas to 4 minuty
 • 6. Zawodnicy losowo wybierają jedną czynność i wykonują ją po kolei. Każdy z zawodników wykonuje jedną czynność pokazuje element i omawia.
 • 7. Kolejność wykonania zadania: wyposażenie roweru podstawowe, dodatkowe, stan techniczny.
 • 8. Ocena części praktycznej: 10 pkt. za prawidłową odpowiedź, odpowiedź niepełna 5pkt
 • brak odpowiedzi 0.

Najlepszą drużyną okaże się zespół którego zawodnicy otrzymają NAJWIĘCEJ punktów karnych.

Klasyfikacja: I miejsce zajmie drużyna, której miejsca z dwóch konkurencji teoretycznej i praktycznej będzie Najwyższa. W przypadku uzyskania tego samego wyniku o kolejności miejsc zadecyduje wyższe miejsce z części teoretycznej, praktycznej i czas.

O r g a n i z a t o r : MDK ul. Słowackiego 17, 26-600 Radom, adres poczty e-mail: brd.mdk@wp.pl

Ochrona danych osobowych:

1. Zgłoszenie do udziału w Turnieju BRD oznacza zgodę na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych podanych w kartach zgłoszenia i karcie informacyjnej w celach niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia organizowanego wydarzenia zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U. 2018 poz. 1000). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do ich wglądu i poprawienia.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych: wizerunku, imienia i nazwiska, miejscowości, nazwy instytucji delegującej w zakresie publicznej promocji i sprawozdawczości szczególnie do wyróżnionych i nagrodzonych osób.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do fotograficznej i audiowizualnej rejestracji i prezentacji oraz prezentacji zarejestrowanych multimediów w materiałach promocyjnych i sprawozdawczych związanych z organizacją Turniejów BRD.

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies w celu zwiększenia funkcjonalności przeglądarki oraz w celach statystycznych. W ustawieniach przeglądarki można wyłączyć ich wykorzystywanie.


Informacje na temat polityki prywatności znajdują się w zakładce O Nas > Ochrona Danych Osobowych. Zamykając ten komunikat przyciskiem "X" potwierdzasz zapoznanie się z informacjami zawartymi na ww. stronie.

Media społecznościowe

Obserwuj nas:

Projekt i wykonanie - Krzysztof Paterek

© Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Stadnickiej w Radomiu