Menu odnośników dodatkowych

Ogólnopolskie Biennale Grafiki Warsztatowej Dzieci i Młodzieży „Drukarnia Wyobraźni”

Konkurs zakłada konfrontację artystyczną dzieci i młodzieży uzdolnionej plastycznie oraz wymianę doświadczeń metodycznych nauczycieli i instruktorów prowadzących zajęcia plastyczne. Celem konkursu jest popularyzowanie grafiki warsztatowej wśród dzieci i młodzieży jako środka wyrazu artystycznego.

UWAGA! ZMIANY W REGULAMINIE (15.04.2021).


VI Ogólnopolskie Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży
„Drukarnia Wyobraźni”

Logo "Drukarnia Wyobraźni" 2017

Regulamin

1. Organizator:

Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Stadnickiej w Radomiu.

2. Cele konkursu:

Celem konkursu jest:

 • Popularyzowanie grafiki warsztatowej wśród dzieci i młodzieży jako środka wyrazu artystycznego.
  W dobie mediów elektronicznych wydaje się bardzo ważne, dla wszechstronnego rozwoju młodych ludzi, zachęcanie do działań warsztatowych, które inicjują rozwój młodego człowieka pod kątem zaradności, dobrej organizacji warsztatu pracy, samodyscypliny, cierpliwości i wielu innych pozytywnych cech.
 • Umożliwienie przedstawienia pracy graficznej wykonanej w warunkach domowych gdzie narzędziem jest komputer i program graficzny, w sytuacji izolacji ze względów epidemiologicznych, kiedy wykonanie pracy graficznej warsztatowej jest niemożliwe lub ograniczone.

Konkurs zakłada również konfrontację artystyczną dzieci i młodzieży uzdolnionej plastycznie oraz wymianę doświadczeń metodycznych nauczycieli i instruktorów prowadzących zajęcia plastyczne również w obliczu nauczania zdalnego w zakresie działań wizualnych.

3. Temat:

Tematyka prac konkursowych jest dowolna. Jednak praca nadesłana na biennale nie może być kopią dzieła znanego artysty. Nie można wykorzystywać do pracy graficznej w formacie cyfrowym clipartów i zdjęć zaczerpniętych z Internetu.

Tytuł konkursu może jedynie inspirować młodych artystów w czasie pracy twórczej.

4. Warunki uczestniczenia w biennale:

Zapraszamy do udziału dzieci i młodzież wszystkich typów szkół w wieku do 21 lat.

Uczestnicy wykonują prace plastyczne w wybranej technice.

Grafika warsztatowa:

 • techniki druku wypukłego np.: linoryt, drzeworyt;
 • techniki druku wklęsłego, np.: sucha igła, techniki graficzne mieszane, druk jednobarwny i druk wielobarwny;
 • nie będą oceniane prace wykonane techniką monotypii.

Format prac bez ograniczeń.

Grafika komputerowa:

 • Prace mogą zostać wykonane w dowolnym programie graficznym (w rozmiarze co najmniej A4 i w rozdzielczości co najmniej 150 DPI) - bez użycia klipartów, animacji czy innych gotowych grafik zaczerpniętych z Internetu i zapisane w formacie: jpg, png lub bmp. Można natomiast korzystać z własnych fotografii i rysunków. Pracę należy wydrukować na formacie maksymalnie A3, przytwierdzić opis na odwrocie, a następnie przesłać wersję papierową do MDK w Radomiu, a także cyfrową na adres mailowy podany poniżej. Zgłoszenie zostanie zaakceptowane o ile wersja papierowa i cyfrowa dotrze do organizatora Biennale.

Uczestnik może zgłosić na biennale dowolną ilość prac wykonanych w czasie ostatnich dwóch lat.

Prace nagrodzone lub wyróżnione w innych konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych mogą brać udziału w konkursie „Drukarnia wyobraźni”.

Każda praca powinna posiadać czytelnie opisaną, przytwierdzoną z tyłu pracy przeznaczonej do wysłania na konkurs kartę zgłoszeniową, której wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

Jeśli to możliwe nauczyciele zgłaszający prace na biennale przygotowują kartę informacyjną - spis autorów prac ze swojej pracowni na osobnej kartce.

Prace oceniane będą w następujących kategoriach wiekowych:

 • do 11 lat
 • 12-15 lat
 • 16-21 lat

Nie będą oceniane prace złożone na mniejsze formaty, zwinięte w rulon, a także uszkodzone w czasie transportu i nieczytelnie opisane.

Ochrona danych osobowych i praw autorskich

 1. Zgłoszenie do udziału w Biennale oznacza zgodę na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych podanych w kartach zgłoszenia i karcie informacyjnej w celach niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia organizowanego wydarzenia zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U. 2018 poz. 1000). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do ich wglądu i poprawienia.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych: wizerunku, imienia i nazwiska, miejscowości, nazwy instytucji delegującej w zakresie publicznej promocji i sprawozdawczości Biennale, szczególnie do wyróżnionych i nagrodzonych osób.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do fotograficznej i audiowizualnej rejestracji i prezentacji oraz prezentacji zarejestrowanych multimediów w materiałach promocyjnych i sprawozdawczych związanych z organizowanym Biennale.
 4. Zgłaszający odpowiada za to, że praca nie zagraża i nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich. Za wszelkie roszczenia osób trzecich, które wynikają z tytułu naruszenia ich praw osobistych odpowiada zgłaszający.

W biennale obowiązują następujące (zmienione 15.04.2021) terminy:

 • 2 kwietnia 2021 - nieprzekraczalny termin nadsyłania prac konkursowych;
 • 23 kwietnia 2021 - obrady Jury biennale
 • od 26 do 28 kwietnia 2021 - powiadomienie laureatów o wynikach pracy Jury;
 • 29 kwietnia 2021 - uroczyste wręczenie statuetek, dyplomów i otwarcie wystawy pokonkursowej;
 • 14 maja 2021 - publikacja prac nagrodzonych, wyróżnionych i nominowanych do nagród oraz zakwalifikowanych do wystawy pokonkursowej;
 • od 17 maja 2021 - wysyłanie pocztą statuetek i dyplomów do laureatów.

Prace w wersji papierowej należy nadsyłać na adres:

Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Słowackiego 17
26-600 Radom

z dopiskiem: DRUKARNIA WYOBRAŹNI

Prace w wersji elektronicznej (dotyczy tylko grafik komputerowych) na adres mailowy: mdk.pak@wp.pl
w temacie wiadomości mailowej należy napisać: DRUKARNIA WYOBRAŹNI, imię i nazwisko autora, placówka.

5. Jury i nagrody:

W tegorocznej edycji Biennale autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac zostaną uhonorowani statuetkami. Równorzędne nagrody i wyróżnienia przyznawać będzie Jury powołane przez organizatora.

W skład Jury wejdą artyści plastycy regionu radomskiego, graficy komputerowi

Komisja może przyznać Grand Prix Biennale.

Nagrody mogą przyznawać sponsorzy i instytucje.

Jury dokona wyboru prac do wystawy pokonkursowej.

Prace nagrodzone, wyróżnione, zakwalifikowane do wystawy będzie można obejrzeć na stronie internetowej www.mdk.radom.pl po uroczystości wręczenia nagród.

W kwestiach spornych ostateczne decyzje podejmie Jury.

6. Kontakt:

Wszelkich informacji w sprawie biennale udziela Agata Chojnacka-Pyrgiel pod adresem e-mail agata.pyrgiel@op.pl
lub sekretariat w MDK w Radomiu:

7. Osoba odpowiedzialna za organizację Biennale:

Agata Chojnacka-Pyrgiel

8. Postanowienia końcowe:

Prace przysłane na biennale stają się własnością organizatora i nie będą zwracane.

Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i uroczystości wręczenia statuetek i dyplomów oraz otwarcia wystawy pokonkursowej.

Organizator w związku zmieniającą się sytuacją epidemiologiczno-sanitarną zastrzega sobie możliwość zorganizowania wystawy wyłącznie w formie publikacji na stronie internetowej MDK w Radomiu. Laureaci i uczestnicy wystawy zostaną o tym powiadomieni drogą mailową.

O wszelkich zmianach zwycięzcy zostaną powiadomieni.

O wynikach konkursu zdobywcy nagród i wyróżnień zostaną poinformowani, telefonicznie, listownie, bądź drogą poczty elektronicznej.

Laureaci biennale przyjeżdżają na podsumowanie na koszt własny.

Statuetki nie odebrane podczas uroczystości uhonorowania laureatów mogą zostać wysłane pocztą na koszt odbiorcy. W tym celu należy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 marca 2021 przesłać mailem na adres mdk.dyrekcja@wp.pl zobowiązanie pokrycia należności doręczycielowi. Uwaga! Zapis ten nie dotyczy jeśli nie będzie uroczystości podsumowującej VI Biennale ze względów sanitarno-epidemiologicznych, wówczas organizator odeśle statuetki na koszt własny.

Osoby nagrodzone i wyróżnione otrzymują statuetki oraz dyplomy a ich nauczyciele podziękowania za przygotowanie podopiecznego.

Zainteresowani otrzymaniem dyplomu za udział w wystawie pokonkursowej zgłaszają prośbę organizatorowi biennale, który wyśle dyplomy pocztą w czasie jednego m-ca od momentu zgłoszenia.

Serdecznie zapraszamy do udziału w biennale!

ZałącznikRozmiar
Plik Karta zgłoszenia pracy 202156.66 KB

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies w celu zwiększenia funkcjonalności przeglądarki oraz w celach statystycznych. W ustawieniach przeglądarki można wyłączyć ich wykorzystywanie.


Informacje na temat polityki prywatności znajdują się w zakładce O Nas > Ochrona Danych Osobowych. Zamykając ten komunikat potwierdzasz zapoznanie się z informacjami zawartymi na ww. stronie.

Media społecznościowe

Obserwuj nas:

Projekt i wykonanie - Krzysztof Paterek

© Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Stadnickiej w Radomiu