Menu odnośników dodatkowych

Ogólnopolskie Biennale Grafiki Warsztatowej Dzieci i Młodzieży „Drukarnia Wyobraźni”

Konkurs zakłada konfrontację artystyczną dzieci i młodzieży uzdolnionej plastycznie oraz wymianę doświadczeń metodycznych nauczycieli i instruktorów prowadzących zajęcia plastyczne. Celem konkursu jest popularyzowanie grafiki warsztatowej wśród dzieci i młodzieży jako środka wyrazu artystycznego.

ZMIANA TERMINU ZGŁOSZEŃ - DO 30 MARCA 2023

VII Ogólnopolskie Biennale Grafiki
Dzieci i Młodzieży
„Drukarnia Wyobraźni”

Regulamin

 1. Organizator:
  Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Stadnickiej w Radomiu.
   
 2. Cele konkursu:

Celem konkursu jest:

 • Popularyzowanie grafiki warsztatowej wśród dzieci i młodzieży jako środka wyrazu artystycznego.
 • W dobie mediów elektronicznych wydaje się bardzo ważne, dla wszechstronnego rozwoju młodych ludzi, zachęcanie do działań warsztatowych, które inicjują rozwój młodego człowieka pod kątem zaradności, dobrej organizacji warsztatu pracy, samodyscypliny, cierpliwości i wielu innych pozytywnych cech.
 • Konkurs zakłada konfrontację artystyczną dzieci i młodzieży uzdolnionej plastycznie oraz wymianę doświadczeń metodycznych nauczycieli i instruktorów prowadzących zajęcia plastyczne.
 1. Temat:

Tematyka prac konkursowych jest dowolna.

Praca nadesłana na biennale nie może być kopią dzieła znanego artysty.

Tytuł konkursu może jedynie inspirować młodych artystów w czasie pracy twórczej.

 1. Warunki uczestniczenia w biennale:

Zapraszamy do udziału dzieci i młodzież wszystkich typów szkół w wieku do 21 lat.

Uczestnicy wykonują prace plastyczne w wybranej technice grafiki warsztatowej

  • techniki druku wypukłego np.: linoryt, drzeworyt;
  • techniki druku wklęsłego, np.: sucha igła, techniki graficzne mieszane, druk jednobarwny i druk wielobarwny;
  • nie będą oceniane prace wykonane techniką monotypii.

UWAGA!
W tej edycji Biennale
NIE BĘDĄ oceniane prace wykonane w technice
GRAFIKI KOMPUTEROWEJ

Format prac bez ograniczeń.

Uczestnik może zgłosić na biennale dowolną ilość prac wykonanych w czasie ostatnich dwóch lat.

Prace nagrodzone lub wyróżnione w innych konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych mogą brać udział w konkursie „Drukarnia wyobraźni”.

Każda praca powinna posiadać czytelnie opisaną, przytwierdzoną z tyłu pracy przeznaczonej do wysłania na konkurs kartę zgłoszeniową, której wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

Jeśli to możliwe nauczyciele zgłaszający prace na biennale przygotowują kartę informacyjną - spis autorów prac ze swojej pracowni na osobnej kartce.

Prace oceniane będą w następujących kategoriach wiekowych:

 • do 11 lat
 • 12-15 lat
 • 16-21 lat

Nie będą oceniane prace złożone na mniejsze formaty, zwinięte w rulon, a także uszkodzone w czasie transportu i nieczytelnie opisane.

Ochrona danych osobowych i praw autorskich

1. Zgłoszenie do udziału w Biennale oznacza zgodę na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych podanych w kartach zgłoszenia i karcie informacyjnej w celach niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia organizowanego wydarzenia zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U. 2018 poz. 1000). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do ich wglądu i poprawienia.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych: wizerunku, imienia
i nazwiska, miejscowości, nazwy instytucji delegującej w zakresie publicznej promocji
i sprawozdawczości Biennale, szczególnie do wyróżnionych i nagrodzonych osób.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do fotograficznej i audiowizualnej rejestracji
i prezentacji oraz prezentacji zarejestrowanych multimediów w materiałach promocyjnych i sprawozdawczych związanych z organizowanym Biennale.

4. Zgłaszający odpowiada za to, że praca nie zagraża i nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich. Za wszelkie roszczenia osób trzecich, które wynikają z tytułu naruszenia ich praw osobistych odpowiada zgłaszający.

W biennale obowiązują następujące terminy:

 • 30 marca 2023 [zmiana terminu] - termin nadsyłania prac konkursowych;
 • 31 marca 2023 - obrady Jury biennale
 • od 3 do 7 kwietnia 2023 - powiadomienie laureatów o wynikach pracy Jury;
 • 21 kwietnia 2023 - uroczyste wręczenie statuetek, dyplomów i otwarcie wystawy pokonkursowej.

Prace należy nadsyłać na adres:

Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Słowackiego 17
26-600 Radom
z dopiskiem: DRUKARNIA WYOBRAŹNI

 1. Jury i nagrody:

W VII edycji Biennale autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac zostaną uhonorowani statuetkami. Równorzędne nagrody i wyróżnienia przyznawać będzie Jury powołane przez organizatora.

W skład Jury wejdą artyści plastycy oraz ludzie kultury regionu radomskiego

Komisja może przyznać Grand Prix Biennale.

Nagrody mogą przyznawać sponsorzy i instytucje.

Jury dokona wyboru prac do wystawy pokonkursowej.

Prace nagrodzone, wyróżnione, zakwalifikowane do wystawy będzie można obejrzeć na stronie internetowej www.mdk.radom.pl po uroczystości wręczenia nagród.

W kwestiach spornych ostateczne decyzje podejmie Jury.

 1. Kontakt:
  Wszelkich informacji w sprawie biennale udziela Agata Chojnacka-Pyrgiel pod adresem

e-mail: agata.pyrgiel@op.pl

lub sekretariat w MDK w Radomiu:

 1. Osoba odpowiedzialna za organizację Biennale:
  Agata Chojnacka-Pyrgiel
   
 2. Postanowienia końcowe:

Prace przysłane na biennale stają się własnością organizatora i nie będą zwracane.

Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i uroczystości wręczenia statuetek i dyplomów oraz otwarcia wystawy pokonkursowej.

O wszelkich zmianach zwycięzcy zostaną powiadomieni.

O wynikach konkursu zdobywcy nagród i wyróżnień zostaną poinformowani drogą poczty elektronicznej, telefonicznie bądź listownie.

Laureaci biennale przyjeżdżają na podsumowanie na koszt własny.

Statuetki nie odebrane podczas uroczystości uhonorowania laureatów mogą zostać wysłane pocztą na koszt odbiorcy. W tym celu należy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 kwietnia 2023 przesłać mailem na adres mdk.dyrekcja@wp.pl zobowiązanie pokrycia należności doręczycielowi.

Osoby nagrodzone i wyróżnione otrzymują statuetki oraz dyplomy a ich nauczyciele podziękowania za przygotowanie podopiecznego.

Zainteresowani otrzymaniem dyplomu za udział w wystawie pokonkursowej zgłaszają prośbę organizatorowi biennale, który wyśle dyplomy pocztą w czasie jednego m-ca od momentu zgłoszenia.

Serdecznie zapraszamy do udziału w biennale!

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies w celu zwiększenia funkcjonalności przeglądarki oraz w celach statystycznych. W ustawieniach przeglądarki można wyłączyć ich wykorzystywanie.


Informacje na temat polityki prywatności znajdują się w zakładce O Nas > Ochrona Danych Osobowych. Zamykając ten komunikat potwierdzasz zapoznanie się z informacjami zawartymi na ww. stronie.

Media społecznościowe

Obserwuj nas:

Projekt i wykonanie - Krzysztof Paterek

© Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Stadnickiej w Radomiu