Menu odnośników dodatkowych

Regionalne Prezentacje Wokalne

Uwaga! Ze względu na dużą liczbę zgłoszeń przesłuchania konkursowe rozpoczną się o godz. 9:00!


Celem „Prezentacji” jest popularyzacja klasyki polskiej muzyki i jej twórców w środowisku dzieci i młodzieży oraz ożywienie amatorskiego ruchu artystycznego.

REGULAMIN
II REGIONALNYCH PREZENTACJI WOKALNYCH 2020

 1. Organizatorem „Prezentacji Wokalnych 2020” jest Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Stadnickiej w Radomiu.
 2. Celem prezentacji wokalnych jest:
  • popularyzacja klasyki polskiej muzyki i jej twórców w środowisku dzieci i młodzieży
  • ożywienie amatorskiego ruchu artystycznego.

WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG
PREZENTACJI WOKALNYCH 2020

 1. W „Prezentacjach” mogą brać udział soliści - reprezentanci szkół i placówek kultury (z wyłączeniem państwowych szkół muzycznych) regionu radomskiego, po 2 uczestników z poszczególnych placówek w każdej kategorii wiekowej.
 2. Solistom nie mogą towarzyszyć chórki.
 3. Uczestnicy przygotowują jedną piosenkę z klasyki polskiej muzyki:
  • kat. I - 7 – 10 lat - piosenka dziecięca,
  • kat. II – 11 – 13 lat - piosenka dziecięca lub młodzieżowa,
  • kat. III – 14 – 16 lat - piosenka młodzieżowa lub wybrana z repertuaru dorosłych wykonawców,
  • kat. IV – 17 – 19 lat - piosenka młodzieżowa lub wybrana z repertuaru dorosłych wykonawców.
 4. Piosenki muszą być starannie dobrane pod względem tekstów.
 5. Uczestnicy występują z własnym podkładem muzycznym nagranym bez śpiewanej linii melodycznej na płycie CD lub mini-discu, mogą także akompaniować sobie sami wykorzystując dowolny instrument lub korzystać z pomocy akompaniatora (organizator udostępnia pianino elektryczne).
 6. Komisja powołana przez organizatora oceniać będzie uczestników w 4 kategoriach wiekowych przyjmując następujące kryteria oceny:
  • warunki głosowe,
  • muzykalność,
  • dobór repertuaru,
  • interpretacja,
  • dykcja,
  • ogólny wyraz artystyczny.
 7. Karty zgłoszeń należy przesłać na adres:
  MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY
  ul. Słowackiego 17
  26-600 RADOM

  z dopiskiem „Prezentacje” lub na adres mailowy: mdk.pak@wp.pl
  w nieprzekraczalnym terminie do 15.01.2020 r.
 8. Prezentacje odbędą się w Młodzieżowym Domu Kultury, ul. Słowackiego 17 w dniach:
  • 22.01.2020 r., godz. 10:00 – próba mikrofonu
   (prosimy o kontakt telefoniczny w celu ustalenia kolejności prób)
  • 23.01.2020 r., godz. 10:00 9:00 – przesłuchania konkursowe
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

 

Ochrona danych osobowych:

Zgłoszenie do udziału w Prezentacjach oznacza zgodę na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych podanych w kartach zgłoszenia i karcie informacyjnej w celach niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia organizowanego wydarzenia zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U. 2018 poz. 1000). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do ich wglądu i poprawienia.

Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych: wizerunku, imienia i nazwiska, miejscowości, nazwy instytucji delegującej w zakresie publicznej promocji i sprawozdawczości Prezentacji, szczególnie do wyróżnionych i nagrodzonych osób.

Organizator zastrzega sobie prawo do fotograficznej i audiowizualnej rejestracji i prezentacji oraz prezentacji zarejestrowanych multimediów w materiałach promocyjnych i sprawozdawczych związanych z organizowanymi Prezentacjami.
 


Wszelkie informacje pod numerem tel.(48) 364-72-34.

Kartę zgłoszenia można pobrać ze strony www.mdk.radom.pl .

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies w celu zwiększenia funkcjonalności przeglądarki oraz w celach statystycznych. W ustawieniach przeglądarki można wyłączyć ich wykorzystywanie.


Informacje na temat polityki prywatności znajdują się w zakładce O Nas > Ochrona Danych Osobowych. Zamykając ten komunikat potwierdzasz zapoznanie się z informacjami zawartymi na ww. stronie.

Media społecznościowe

Obserwuj nas:

Projekt i wykonanie - Krzysztof Paterek

© Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Stadnickiej w Radomiu