Menu odnośników dodatkowych

Konkurs Plastyczny „SERCE”

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
pt. „SERCE”
z okazji Dnia Zakochanych

Organizator konkursu:

Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Stadnickiej w Radomiu

Uczestnicy konkursu:

Konkurs skierowany jest do wychowanków MDK w wieku 5 -15 lat.

Cele konkursu:

 • kształtowanie i rozwijanie zainteresowań artystycznych,
 • poznanie tradycji i zwyczajów pochodzących z krajów anglojęzycznych,
 • rozwijanie umiejętności manualnych dzieci,
 • kształcenie umiejętności pięknego wyrażania uczuć,
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej.

Prace konkursowe:

 • zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie pracy plastycznej zainspirowanej szeroko pojętym tematem: SERCE,
 • format prac A5,
 • technika wykonania pracy: rysunkowa lub malarska,
 • prace powinny być wykonane indywidualnie i samodzielnie przez dzieci,
 • każdy uczestnik konkursu może wykonać tylko jedną pracę,
 • praca biorąca udział w konkursie musi na odwrocie zawierać metryczkę (imię i nazwisko autora pracy, wiek, numer telefonu lub adres e-mail, imię i nazwisko nauczyciela)
 • udział w konkursie jest jednoznaczny z przekazaniem praw autorskich na rzecz Organizatora. Prace nie będą zwracane Autorom.

Termin dostarczenia prac i wyniki:

Prace konkursowe należy dostarczyć do siedziby Organizatora najpóźniej do dnia 12 lutego 2021 r.

Adres:

Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Słowackiego 17
26-600 Radom

Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 19 lutego 2021 roku.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu będzie dostępna na stronie internetowej MDK www.mdk.radom.pl oraz Facebooku.

Prace oceniane będą przez komisję powołaną przez Organizatora, w czterech kategoriach wiekowych: 5-6 lat, 7-9 lat, 10-12 lat i 13-15 lat.

W każdej grupie wiekowej zostaną przyznane nagrody. W kwestiach spornych decyzje podejmie jury powołane przez Organizatora.

Przy ocenie prac brane pod uwagę będą: samodzielność wykonania, pomysłowość, stopień trudności wybranej techniki oraz staranność i estetyka wykonania.

Nadesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.

Osoba odpowiedzialna za przebieg konkursu:

Tomasz Kądziela, tel. 48 364 72 34, mdk.pak@wp.pl

Ochrona danych osobowych:

1. Zgłoszenie do udziału w konkursie oznacza zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych podanych w metryczce informacyjnej w celach niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia organizowanego wydarzenia zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U. 2018 poz. 1000). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do ich wglądu i poprawienia.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych: wizerunku, imienia i nazwiska w zakresie publicznej promocji i sprawozdawczości konkursu, szczególnie do wyróżnionych i nagrodzonych osób.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do fotograficznej i audiowizualnej rejestracji oraz prezentacji zarejestrowanych multimediów w materiałach promocyjnych i sprawozdawczych związanych z organizowanym konkursem.

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies w celu zwiększenia funkcjonalności przeglądarki oraz w celach statystycznych. W ustawieniach przeglądarki można wyłączyć ich wykorzystywanie.


Informacje na temat polityki prywatności znajdują się w zakładce O Nas > Ochrona Danych Osobowych. Zamykając ten komunikat potwierdzasz zapoznanie się z informacjami zawartymi na ww. stronie.

Media społecznościowe

Obserwuj nas:

Projekt i wykonanie - Krzysztof Paterek

© Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Stadnickiej w Radomiu