Menu odnośników dodatkowych

Feryjny Turniej Tańca

Termin: 
piątek, 8.02.2019 - 16:00
Miejsce: 
MDK

REGULAMIN
Feryjnego Turnieju Tańca 

1. Organizator:

Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Stadnickiej
ul. Słowackiego 17
26-600 Radom

2. Termin, miejsce, rejestracja:

8 lutego 2019 r.

Rejestracja: godz. 16:00-16:30
Start imprezy: godz. 16:40

Młodzieżowy Dom Kultury im. H. Stadnickiej 
ul. Słowackiego 17 w Radomiu

3. Cele konkursu:

 • popularyzacja tańca wśród dzieci i młodzieży,
 • konfrontacja i wymiana doświadczeń twórczych,
 • rozwijanie wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży,
 • integracja środowiska tanecznego,
 • promocja MDK-u.

4.  Forma taneczna, czas występu, kategorie:

 • Street Dance (Solo):
  do 1 minuty
  - kat. I - do 8 r.ż.
  - kat. II - 9-12 lat
  - kat. III - 13-16 lat
 • Inne Formy Tańca (Solo):
  do 1,5 minuty
  - kat. I - do 8 r.ż.
  - kat. II - 9-12 lat
  - kat. III - 13-16 lat
 • SHOW CASE (Duety, Trio, Grupy):
  od 1,5 – 2,5 minut
  - kat. I - 8-12 lat.
  - kat. II - 13-16 lat
  - kat. III - Open

5. Zasady konkursu:

W kategorii Show Case oceniane są wszystkie style taneczne razem. O kategorii wiekowej w Show Case grupy decyduje wiek 3/4 uczestników w danym zespole. 
Uczestnicy turnieju przygotowują płyty CD/pendrive z nagraniem podkładu muzycznego do prezentacji. Wszystkie płyty powinny być podpisane (imię nazwisko, kategoria taneczna i wiekowa). 
W kategorii Street Dance soliści, prezentacje są prowadzone do muzyki własnej/organizatora. Finał odbędzie się w formie walki tanecznej - muzyka organizatora.

6. Komisja konkursu:

Zadaniem Komisji jest:

 • ocena prezentacji tanecznych pod względem techniki wykonania, choreografii i ogólnego wyrazu artystycznego.
 • wypełnienie kart punktacji, ocen.
 • przyznanie nagród w danych kategoriach (podzielonych ze względu na wiek i styl tańca) 

7. Informacje dodatkowe:

 • uczestnicy konkursu przyjeżdżają i ubezpieczają się na własny koszt;
 • uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i wykorzystanie ich do celów marketingowych przez organizatora;
 • organizatorzy zastrzegają sobie prawo rejestracji filmowej oraz prawo fotografowania prezentowanych choreografii i wykorzystanie zdjęć do promocji konkursu;
 • każdy z uczestników powinien posiadać ważny dokument tożsamości ze zdjęciem potwierdzający wiek;
 • w czasie prezentacji tanecznych obowiązuje miękkie obuwie;
 • organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w garderobie/szatni oraz na terenie placówki.

8. Kontakt:

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY im. Heleny Stadnickiej
ul. Słowackiego 17
26-600 Radom
Pracownia Imprez Masowych - tel. 48 364-72-34

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies w celu zwiększenia funkcjonalności przeglądarki oraz w celach statystycznych. W ustawieniach przeglądarki można wyłączyć ich wykorzystywanie.


Informacje na temat polityki prywatności znajdują się w zakładce O Nas > Ochrona Danych Osobowych. Zamykając ten komunikat przyciskiem "X" potwierdzasz zapoznanie się z informacjami zawartymi na ww. stronie.

Media społecznościowe

Obserwuj nas:

Projekt i wykonanie - Krzysztof Paterek

© Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Stadnickiej w Radomiu