Menu odnośników dodatkowych

XX Turniej Wiedzy o BRD „Bezpieczne Drogi Radomia”

Termin: 
piątek, 5.10.2018 - 09:00
Miejsce: 
MDK

Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV–VI z Radomia i regionu. Zawodnicy piszą test ze znajomości przepisów ruchu drogowego oraz wykazują się umiejętnościami praktycznymi. Każdy z zawodników ma do przejechania na rowerze tor przeszkód. Impreza dla szkół.


Do turnieju należy zgłosić jedną trzyosobową drużynę, która wykaże się znajomością przepisów ruchu drogowego, zasad udzielania I pomocy przedlekarskiej (forma testowa), zasad bezpiecznego poruszania się na rowerze (jazda po rowerowym torze przeszkód).

Eliminacje odbędą się w dniu 5.10.2018 r. o godz. 9:00, finał w dniu 5.10.2018 r. o godz. 10:00 w MDK ul.Słowackiego 17.

Zgłoszenia należy nadesłać do dnia 26.09.2018 r. na adres e-mail: brd.mdk@wp.pl z podaniem imienia, nazwiska, klasy zawodnika wchodzącego w skład 3-osobowej drużyny oraz zawodnikami rezerwowymi (w liczbie od 1 do 3) wraz z nazwiskiem opiekuna i telefonem kontaktowym opiekuna (w przypadku opiekuna, który zgłasza szkołę pierwszy raz).

W konkursach w roku szkolnym 2018/19 nie mogą brać udziału zawodnicy którzy uczestniczyli w jakiejkolwiek z imprez z zakresu BRD w roku szkolnym 2015/16, 2016/17, 2017/18 organizowanych przez MDK. Natomiast w jednym roku szkolnym jedni i ci sami zawodnicy mogą występować we wszystkich konkursach.

R E G U L A M I N

Organizatorem konkursu jest Młodzieżowy Dom Kultury, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, Komenda Miejska Policji, Patronat nad imprezą objął Prezydent Miasta Radomia.
Tematyka konkursu obejmuje zagadnienia związane ze znajomością przepisów ruchu drogowego na poziomie uzyskania karty rowerowej oraz podstawy udzielania I pomocy przedlekarskiej-(test pisemny), praktycznych zasad poruszania się na rowerze (jazda po rowerowym torze przeszkód).

I. Turniej składa się z trzech etapów:

Etap I

Zgłoszenia do dnia 26.09.2018 r.

Szkoły wytypują jedną 3 osobową drużynę oraz od 1 do 3 zawodników rezerwowych do udziału w konkursie, który odbędzie się w Radomiu w siedzibie Młodzieżowego Domu Kultury, ul. Słowackiego 17. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie przesłane mailem.

Etap II

Eliminacje odbędą się w dniu 5.10.2018 r. o godz. 9:00.

Zawodnicy muszą wykazać się znajomością przepisów ruchu drogowego, zasad udzielania I pomocy przedlekarskiej (sprawdzian testowy). Każdy zawodnik pisze swój test z jednokrotnym wyborem odpowiedzi. Suma punktów całej drużyny decyduje o kolejności miejsc. Sprawdzian z przepisów ruchu drogowego wyłoni 10 drużyn, które wezmą udział w Finale.

Punktacja z części teoretycznej:

  • 1 błąd ze znajomości zasad udzielania pomocy przedlekarskiej - 2 pkt. karne
  • 1 błąd z ogólnych przepisów ruchu drogowego - 5 pkt. karnych
  • 1 błąd ze znajomości znaków drogowych - 5 pkt. karnych
  • 1 błąd ze znajomości poruszania się na rowerze i ruchu pieszych - 3 pkt. karne
  • 1 błąd ze znajomości pierwszeństwa przejazdu przez skrzyżowanie - 10 pkt. karnych

Etap III

Finał odbędzie w dniu 5.10.2018 r. o godz. 10:00.

Zawodnicy piszą test ze znajomości przepisów ruchu drogowego oraz wykazują się umiejętnością jazdy na rowerze po rowerowym torze przeszkód (przejazd odbywać się będzie na rowerze rozmiar ramy 17, udostępnionym przez organizatora i w kasku, można posiadać własny kask).

Suma punktów zdobytych przez całą drużynę liczy się do klasyfikacji drużynowej, zaś ilość punktów zdobytych przez każdego uczestnika wyłoni najlepszego zawodnika w klasyfikacji indywidualnej.

Zwycięży drużyna/zawodnik która/y zdobędą najmniejszą liczbę punktów karnych po teście i po jeździe.

  1. Punktacja ze znajomości przepisów ruchu drogowego-część teoretyczna jak w eliminacjach.
  2. Punktacja z jazdy sprawnościowej: od 5 do 100 pkt. karnych.

Klasyfikacja: I miejsce zajmie drużyna, której miejsca z dwóch konkurencji teoretycznej i praktycznej będzie najwyższa. W przypadku uzyskania tego samego wyniku o kolejności miejsc zadecyduje wyższe miejsce z części teoretycznej.

II. Nagrody i wyróżnienia:

Najlepsza Drużyna otrzyma Puchar Przechodni ufundowany przez Prezydenta Miasta Radomia oraz upominki rzeczowe.

Dla 10 drużyn przewidziane są nagrody i upominki ufundowane przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Radomiu.

Zapraszamy do udziału!

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies w celu zwiększenia funkcjonalności przeglądarki oraz w celach statystycznych. W ustawieniach przeglądarki można wyłączyć ich wykorzystywanie.


Informacje na temat polityki prywatności znajdują się w zakładce O Nas > Ochrona Danych Osobowych. Zamykając ten komunikat przyciskiem "X" potwierdzasz zapoznanie się z informacjami zawartymi na ww. stronie.

Media społecznościowe

Obserwuj nas:

Projekt i wykonanie - Krzysztof Paterek

© Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Stadnickiej w Radomiu