Menu odnośników dodatkowych

XXI Turniej Wiedzy o BRD "Bezpieczna Droga"

Termin: 
piątek, 27.04.2018 - 09:00
Miejsce: 
MDK

Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV–VI z Radomia i regionu. Zawodnicy piszą test ze znajomości przepisów ruchu drogowego oraz wykazują się umiejętnościami praktycznymi. Każdy z zawodników ma do przejechania na rowerze tor przeszkód.

Wymogiem uczestnictwa jest posiadanie Karty Rowerowej.


Młodzieżowy Dom Kultury w Radomiu ul.Słowackiego 17 zaprasza uczniów z klas IV-VI do udziału w XXI Powiatowym Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego „BEZPIECZNA DROGA”.

Do konkursu należy zgłosić jedną trzyosobową drużynę, która wykaże się znajomością przepisów ruchu drogowego, zasad udzielania i pomocy przedlekarskiej (forma testowa) oraz umiejętnością jazdy na rowerze po rowerowym torze przeszkód. W Konkursie mogą brać udział tylko uczniowie posiadający Kartę Rowerową. Karta będzie sprawdzana przed konkursem.

Uwaga
W konkursach w roku szkolnym 2017/18 nie mogą brać udziału zawodnicy, którzy
uczestniczyli w jakiejkolwiek z imprez w poprzednich latach(w konkursach organizowanych przez MDK w roku szkolnym 2014/2015, 2015/2016/17.Natomiast jedni i ci sami zawodnicy występować mogą we wszystkich konkursach w jednym roku szkolnym 2017/18.

REGULAMIN

Tematyka turnieju obejmuje zagadnienia związane ze znajomością przepisów ruchu drogowego na poziomie uzyskania karty rowerowej (test pisemny)-eliminacje i finał, oraz praktycznych zasad poruszania się na rowerze (jazda po rowerowym torze przeszkód-jazda odbywać się będzie tylko na rowerze górskim rozmiar „17” i „19” i w kasku udostępnionych przez organizatora)-finał. Eliminacje wyłonią 10 drużyn , które wezmą udział w Finale. W finale turnieju każdy z 3 zawodników z każdej drużyny pisze test oraz jeździ na rowerze.
Turniej składa się z trzech etapów :

Etap I

Zgłoszenia należy nadesłać do dnia 17.04.2018 r. na maila: brd.mdk@wp.pl z imienia nazwiska klasy zawodnika wchodzącego w skład 3-osobowej drużyny oraz ewentualnie maks. 3 zawodnikami rezerwowymi wraz z opiekunem i mailem kontaktowym opiekuna.

W przypadku zgłoszenia się mniej niż 15 zespołów, eliminacje odbędą się w dniu finału. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz zmiana terminu eliminacji na dzień finału zostanie przesłana mailem.

Etap II

Eliminacje odbędą się w dniu 27.04.2018r. w MDK ul.Słowackiego 17 o godz. 9.00.

Zawodnicy muszą wykazać się znajomością przepisów ruchu drogowego-(test pisemny z jednokrotnym wyborem odpowiedzi dla każdego zawodnika). Suma punktów całej drużyny decyduje o kolejności miejsc. Sprawdzian z przepisów ruchu drogowego wyłoni 10 drużyn, które wezmą udział.

Punktacja z części teoretycznej :

  • 1 błąd ze znajomości zasad udzielania I pomocy przedlekarskiej - 2 punkty karne
  • 1 błąd z przepisów ruchu drogowego - 5 punktów karnych
  • 1 błąd ze znajomości znaków drogowych - 5 punktów karnych
  • 1 błąd ze znajomości poruszania się na rowerze i ruchu pieszych - 3 punkty karne
  • 1 błąd ze znajomości pierwszeństwa przejazdu przez skrzyżowanie - 10 punktów karnych

Etap III

Finał odbędzie w dniu 27.04.2018r. godz. 9. 30 w MDK ul. Słowackiego 17

Zawodnicy piszą test ze znajomości przepisów ruchu drogowego oraz wykazują się umiejętnością jazdy na rowerze po rowerowym torze przeszkód. W skład toru wchodzą takie przeszkody jak: poprzeczka, równoważnia, bramka, rynna, zakręt, pochylnia, slalom, stop- pomiar czasu. Przeszkody będą ustawione w odległości 1,5-2 metry od siebie. Suma punktów zdobytych przez całą drużynę liczy się do klasyfikacji drużynowej, zaś ilość punktów zdobytych przez każdego uczestnika wyłoni najlepszych zawodników w klasyfikacji indywidualnej.

Do oceny najlepszego zespołu i zawodnika posłuży suma punktów karnych (najniższa liczba) uzyskanych z testu pisemnego i z jazd po torze przeszkód.

W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów karnych o kolejności miejsc decyduje
w pierwszej kolejności wynik z testu pisemnego, z jazd po torze przeszkód.

  1. Punktacja ze znajomości przepisów ruchu drogowego-część teoretyczna jak w eliminacjach.
  2. Punktacja z jazdy sprawnościowej: od 5 do 100 pkt. karnych

Wszelkie informacje można uzyskać u organizatora p. Kamila Śmiechowskiego pod e-mail: brd.mdk@wp.pl lub na stronie internetowej: www.mdk.radom.pl w zakładce regulamin pod datą konkursu.

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies w celu poprawienia funkcjonalności i komfortu przeglądania. Korzystając z tej strony zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Media społecznościowe

Obserwuj nas:

Projekt i wykonanie - Krzysztof Paterek

© Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Stadnickiej w Radomiu