Menu odnośników dodatkowych

XIX Turniej Wiedzy o BRD "Jesienny Rower"

Termin: 
piątek, 17.11.2017 - 09:30
Miejsce: 
MDK, ul. Słowackiego 17

Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VI z Radomia i regionu. Zawodnicy piszą test ze znajomości przepisów ruchu drogowego oraz wykazują się umiejętnościami praktycznymi, w tym sprawdzeniem wyposażenia podstawowego, dodatkowego i stanu technicznego roweru.

Młodzieżowy Dom Kultury w Radomiu  ul.Słowackiego 17 zaprasza uczniów z klas IV-VI PSP do udziału w XIX Powiatowym Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego „Jesienny Rower” o Puchar Prezesa AMD Auto Centrum Skoda w Radomiu.

Do konkursu należy zgłosić jedną trzyosobową drużynę oraz zawodnikami rezerwowymi, która wykaże się znajomością przepisów ruchu drogowego, zasad udzielania I pomocy przedlekarskiej (forma testowa) oraz sprawdzeniem wyposażenia i stanu technicznego roweru  (forma praktyczna)- finał. Eliminacje konkursu odbędą  się w dniu 9.11.2017r o godz. 9.30,  finał 17.11.2017r. o godz. 9.30  w MDK, ul.Słowackiego 17.
Uwaga ! W konkursach w roku szkolnym 2016/17 nie mogą brać udziału zawodnicy, którzy uczestniczyli w jakiejkolwiek konkursach w poprzednich latach (w roku szkolnym  2013/14/15/16/17). Natomiast jedni i ci sami zawodnicy występować mogą we wszystkich konkursach w jednym roku szkolnym.

Regulamin:

Etap I

Zgłoszenia należy nadesłać do dnia 03.11.2017 r. na e-mail: brd.mdk@wp.pl z podaniem imienia nazwiska zawodnika wchodzącego w skład 3-osobowej drużyny oraz zawodnikami rezerwowymi   (w liczbie od 1do 3) wraz z opiekunem i telefonem kontaktowym i mailem opiekuna oraz nr telefonu do szkoły. Proszę o podanie składu w kolejności alfabetycznej: imię nazwisko zawodnicy podstawowi, imię nazwisko zawodnicy rezerwowi jeżeli występują.

W przypadku zgłoszenia się mniej niż 15 zespołów, eliminacje odbędą się w dniu finału. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz zmiana dnia eliminacji na dzień finału zostanie przesłana mailem. Numery startowe będą nadawane w odwrotnej kolejności od terminu zgłoszenia, w przypadku eliminacji szkoła która zajmie I miejsce po eliminacjach dostaje ostatni numer startowy na finale.   

Etap II

Eliminacje dnia  09.11.2017r. o godz. 9.30

Test wiedzy dla każdego uczestnika jednokrotnego wyboru. Zawodnicy muszą wykazać się znajomością przepisów ruchu drogowego, zasad udzielania I pomocy przedlekarskiej. Suma punktów całej drużyny decyduje o kolejności miejsc. Sprawdzian z przepisów ruchu drogowego wyłoni 10 drużyn, które wezmą udział w Finale.

Punktacja z części teoretycznej:

 • 1 błąd ze znajomości zasad udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej           2 pkt. karne
 • 1 błąd z ogólnych przepisów ruchu drogowego                                5 pkt. karnych
 • 1 błąd ze znajomości znaków drogowych                                        5 pkt. karnych
 • 1 błąd ze znajomości bezpiecznego poruszania się na rowerze                     3 pkt. karne
 • 1 błąd ze znajomości pierwszeństwa przejazdu przez skrzyżowanie            10 pkt. karnych

Ocena części teoretycznej: Najlepszą drużyną okaże się zespół którego zawodnicy otrzymają NAJMNIEJ punktów karnych.

E t a p III

Finał  dnia 17.11.2017r. o godz. 9.30 zakończenie godz. 12.30

 1. Zawodnicy piszą test ze znajomości przepisów ruchu drogowego tak jak w eliminacjach
 2. Cześć Praktyczna wyposażenie: podstawowe, dodatkowe,  stan techniczny roweru, dodatkowo bezpieczeństwo własne (na przykładzie rowerów, składak/miejski i górski).
 3. Sprawdzenie i omówienie wyposażenia  podstawowego
 4. Sprawdzenie i omówienie wyposażenia dodatkowego roweru
 5. Sprawdzenie i omówienie stanu technicznego roweru mającego wpływ na bezpieczeństwo jazdy i ewentualnie naprawienie stwierdzonych uszkodzeń za pomocą, zacisków, kluczy i pompki
 6. Zadbanie o  bezpieczeństwo własne: elementy odblaskowe (kask i kamizelka)
 7. Na wykonanie zadania przewidziany czas to 4 minuty
 8. Zawodnicy losowo wybierają jedną czynność i wykonują ją po kolei. Każdy z zawodników wykonuje jedną czynność.
 9. Kolejność wykonania zadania: wyposażenie roweru podstawowe, dodatkowe,  stan  techniczny.

Ocena części praktycznej: 

 • 10 pkt. - prawidłowa odpowiedź,
 • 5 pkt. - odpowiedź niepełna,
 • 0 pkt. - brak odpowiedzi.

Najlepszą drużyną okaże się zespół którego zawodnicy otrzymają NAJWIĘCEJ punktów karnych.

Klasyfikacja:  I miejsce zajmie drużyna, której miejsca z dwóch konkurencji teoretycznej i praktycznej będzie Najwyższa. W przypadku uzyskania tego samego wyniku o kolejności miejsc zadecyduje  wyższe miejsce z części teoretycznej, praktycznej i czas.

O r g a n i z a t o r :

MDK ul. Słowackiego 17, 26-600 Radom, adres poczty e-mail: brd.mdk@wp.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies w celu zwiększenia funkcjonalności przeglądarki oraz w celach statystycznych. W ustawieniach przeglądarki można wyłączyć ich wykorzystywanie.


Informacje na temat polityki prywatności znajdują się w zakładce O Nas > Ochrona Danych Osobowych. Zamykając ten komunikat przyciskiem "X" potwierdzasz zapoznanie się z informacjami zawartymi na ww. stronie.

Media społecznościowe

Obserwuj nas:

Projekt i wykonanie - Krzysztof Paterek

© Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Stadnickiej w Radomiu