Menu odnośników dodatkowych

XX Powiatowy Turniej Wiedzy o BRD "Bezpieczne Drogi Radomia" - ODWOŁANY!

Termin: 
czwartek, 5.10.2017 - 09:30
Miejsce: 
MDK, ul. Słowackiego 17

Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VI z Radomia i regionu. Zawodnicy piszą test ze znajomości przepisów ruchu drogowego oraz wykazują się umiejętnościami praktycznymi. Każdy z zawodników ma do przejechania na rowerze tor przeszkód, w skład którego wchodzą następujące elementy: bramka, równoważnia, pochylnia, tarka, slalom z ograniczeniem.


Młodzieżowy Dom Kultury w Radomiu zaprasza uczniów z klas IV-VI PSP do udziału w XX Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego „BEZPIECZNE  DROGI RADOMIA”.

Do turnieju należy zgłosić jedną trzyosobową drużynę, która wykaże się znajomością przepisów ruchu drogowego, zasad udzielania I pomocy przedlekarskiej (forma testowa), zasad bezpiecznego poruszania się na rowerze(jazda po rowerowym torze przeszkód).

Eliminacje odbędą się w dniu 28.09.2017r. o godz.9.30, finał w dniu 5.10.2017r.o godz. 9.30 w MDK ul.Słowackiego 17

Zgłoszenia należy nadesłać do dnia 21.09.2017 na maila: brd.mdk@wp.pl  z podaniem imienia nazwiska klasy zawodnika wchodzącego w skład 3-osobowej drużyny oraz zawodnikami rezerwowymi (w liczbie od 1 do 3)wraz z opiekunem i telefonem kontaktowym opiekuna( w przypadku opiekuna który zgłasza szkołę pierwszy raz).

W konkursach w roku szkolnym 2017/18 nie mogą brać udziału zawodnicy którzy uczestniczyli w jakiejkolwiek z imprez z zakresu BRD w roku szkolnym, 2014/15, 2015/16, 2016/17, organizowanych przez MDK. Natomiast w tym roku szkolnym ci sami zawodnicy mogą występować we wszystkich konkursach.

R E G U L A M I N

Organizatorem konkursu jest Młodzieżowy Dom Kultury, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, Komenda Miejska Policji, Patronat nad imprezą objął Prezydent Miasta Radomia.

Tematyka konkursu  obejmuje zagadnienia związane ze znajomością przepisów ruchu drogowego na poziomie uzyskania karty rowerowej oraz podstawy udzielania I pomocy przedlekarskiej-(test pisemny), praktycznych zasad poruszania się na rowerze(jazda po rowerowym torze przeszkód).

 I. Turniej składa się z trzech etapów:

E t a p I Zgłoszenia do dnia  21.09.2017r.

Szkoły wytypują jedną 3 osobową drużynę oraz od 1do 3 zawodników rezerwowych do udziału

w turnieju który  odbędzie się w Radomiu w siedzibie Młodzieżowego Domu Kultury ul.Słowackiego 17 (w przypadku zgłoszenia się mniej niż 15 zespołów, eliminacje odbędą się w dniu finału. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz zmiana dnia eliminacji na dzień finału zostanie przesłana mailem ).

E t a p II  Eliminacje odbędą się w dniu 28.09.2017r. o  godz. 9.30

Zawodnicy muszą wykazać się znajomością przepisów ruchu drogowego, zasad udzielania

I pomocy przedlekarskiej (sprawdzian testowy). Każdy zawodnik pisze swój test z jednokrotnym wyborem odpowiedzi. Suma punktów całej drużyny decyduje o kolejności miejsc. Sprawdzian z przepisów ruchu drogowego wyłoni 10 drużyn, które wezmą udział w Finale.

Punktacja z części teoretycznej :

  • 1 błąd ze znajomości zasad udzielania pomocy przedlekarskiej          2 pkt. karne
  • 1 błąd z ogólnych przepisów ruchu drogowego                                    5 pkt. karny
  • 1 błąd ze znajomości znaków drogowych                                            5 pkt. karne
  • 1 błąd ze znajomości poruszania się na rowerze i ruchu pieszych       3 pkt. karne 
  • 1 błąd ze znajomości pierwszeństwa przejazdu przez skrzyżowanie  10 pkt. karnych

E t a p III  Finał odbędzie w dniu 5.10.2017r. o godz. 9.30

Zawodnicy piszą test ze znajomości przepisów ruchu drogowego oraz wykazują się umiejętnością jazdy na rowerze po rowerowym torze  przeszkód (przejazd odbywać się będzie na  rowerze rozmiar ramy 17,  udostępnionym przez organizatora i w kasku).

Suma punktów zdobytych przez całą drużynę liczy się do klasyfikacji drużynowej, zaś ilość punktów zdobytych przez każdego uczestnika wyłoni najlepszego zawodnika w klasyfikacji indywidualnej.

Zwycięży drużyna/ zawodnik którzy zdobędą najmniejszą liczbę punktów karnych po teście i po jeździe.  W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów o kolejności miejsc decyduje najlepszy czas przejazdu.

1.Punktacja ze znajomości przepisów ruchu drogowego-część teoretyczna jak w eliminacjach.

2.Punktacja z jazdy sprawnościowej: od 5 do 100 pkt. karnych

Klasyfikacja: I miejsce zajmie drużyna, której miejsca z dwóch konkurencji teoretycznej i praktycznej będzie najwyższa. W przypadku uzyskania tego samego wyniku o kolejności miejsc zadecyduje  wyższe miejsce z części teoretycznej.

II. Nagrody i wyróżnienia:

Najlepsza Drużyna otrzyma Puchar Przechodni ufundowany przez  Prezydenta Miasta Radomia oraz upominki rzeczowe.

Dla 10 drużyn przewidziane są nagrody i upominki ufundowane przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Radomiu.

Zapraszamy do udziału

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies w celu poprawienia funkcjonalności i komfortu przeglądania. Korzystając z tej strony zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Media społecznościowe

Obserwuj nas:

Projekt i wykonanie - Krzysztof Paterek

© Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Stadnickiej w Radomiu